Skip to content
Permalink
Browse files

Oppdatert lenker til alle begrep,

oppdatert integrasjonsguide til oppslagstjenesten
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Feb 14, 2014
1 parent d299132 commit 67fcf75dd9ec502a21612a5f4c85454edab5f15a
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Navn på person eller organisasjon som er avsender eller mottaker av dokumentet
- Kjelde := NOARK 5
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Registreres automatisk knyttet til funksjonalitet i forbindelse med opprettelse av journalpost, kan også registreres manuelt
- Kjelde := NOARK 5
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Land dersom adressen er i utlandet
- Kjelde := NOARK 5
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Et internasjonalt mobiltelefonnummer.
- Kjelde := SDP
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Kommunikasjonskanal for utsending av varsel og påminnelse
- Kjelde := SDP
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Tekst bruk i forbindelse med varsling på epost
- Kjelde := SDP
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Data og klokkeslett
- Kjelde := SDP
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Adresse til en elektronisk postkasse på Internett
- Kjelde := SDP
@@ -5,17 +5,16 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Identifikasjon av en person
- Kjelde := SDP
- Kommentar := personidentifikator er er enten et fødselsnummer et gyldig D-nummer.


h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:simpleType name="personidentifikatorType" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/personidentifikator">
<xs:simpleType name="personidentifikatorType" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="11"/>
</xs:restriction>
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Adresse til en Innbygger sin Postkasse hos en Postkasseleverandør
- Kjelde := SDP
@@ -17,7 +17,7 @@ For definisjon av postkasseadressen hos Digipost se: https://www.digipost.no/pla
h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:element type="xs:string" name="PostkasseAdresse" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/postkasseAdresse"/>
<xs:element type="xs:string" name="PostkasseAdresse" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}"/>
</pre>

h4. Xml eksempel
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Adresse til en leverandør av Postkassetjeneste
- Kjelde := SDP
@@ -17,7 +17,7 @@ Adressen brukt for adressering er Organisasjonsnummeret for leverandører. Se ht
h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:element type="xs:string" name="LeverandoerAdresse" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/leverandoerAdresse"/>
<xs:element type="xs:string" name="LeverandoerAdresse" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}"/>
</pre>


@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Definerer meldingens prioritering i forbindelse med meldingsutvekslingen.
- Kjelde := SDP
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Definerer hvilket autentiseringsnivå som kreves for at dokumentet skal åpnes
- Kjelde := Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Dato for når et objekt sist ble endret
- Kjelde := SDP
@@ -22,7 +22,7 @@ h4. Xml skjema
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<sistOppdatert>2014-01-27 07:59Z</sistOppdatert>
<sistOppdatert>2014-02-06T08:15:41.683Z</sistOppdatert>

</pre>

@@ -0,0 +1,31 @@
---
layout: default
title: sistVerifisert
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Dato for når et objekt sist ble verifisert gyldig
- Kjelde := SDP
- Kommentar := sistVerifisert blir brukt i forskjellige objektet. (Eksempel for epostadresse og mobiltelefonnummer).
Feltet definerer når objektet sist ble verifisert/bekreftet.
F.eks for mobiltelefonnummer betyr dette at en SMS er sendt til mobilnummeret og smsen er bekreftet mottatt av Person.h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistVerifisert"/>
</pre>

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<sistVerifisert>2014-02-06T08:15:41.683Z</sistVerifisert>

</pre>


@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Angivelse av om metadata om dokument skal skjermes
- Kjelde := SDP
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Angivelse av hvilken "rolle" dokumentet har i forhold til registreringen
- Kjelde := NOARK 5
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Tittel eller navn på arkivenheten
- Kjelde := NOARK 5

0 comments on commit 67fcf75

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.