Skip to content
Permalink
Browse files

Oppdatert integrasjonsguide og alle begrep med eksempler, delt integr…

…asjonsguiden i to, en for standard tjenester og en for tilleggstjenestene.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 14, 2014
1 parent 06b6f08 commit ace42dfbc81a6342ae568732a1e38309afbb9369
@@ -17,7 +17,7 @@ datatype: string
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<beskrivelse>Selvvalgt</beskrivelse>
<ns2:beskrivelse>Selvvalgt</ns2:beskrivelse>
</pre>


@@ -15,9 +15,13 @@ datatype: long


h4. Xml eksempel
Eksempler på bruk av endringsNummer fra tjenesten HentEndringerForespoersel:

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>13414153611</{{page.title}}>
<ns:HentEndringerForespoersel fraEndringsNummer="1001">
</pre>


<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<ns3:HentEndringerRespons fraEndringsNummer="1001" senesteEndringsNummer="2440049" tilEndringsNummer="2000" xmlns:ns2="http://begrep.difi.no" xmlns:ns3="http://kontaktinfo.difi.no/xsd/oppslagstjeneste/14-05">
</pre>
@@ -21,7 +21,7 @@ datatype: string
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>ola.normann@norge.no</{{page.title}}>
<ns2:Epostadresse sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">01012295312_test@minid.difi.no</ns2:Epostadresse>
</pre>


@@ -17,8 +17,7 @@ datatype: long
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>13414153611</{{page.title}}>

<ns:HentEndringerForespoersel fraEndringsNummer="1001">
</pre>


@@ -15,8 +15,9 @@ group: Egenskap
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>Kontaktinformasjon</{{page.title}}>

<ns:informasjonsbehov>Kontaktinfo</ns:informasjonsbehov>
<ns:informasjonsbehov>Sertifikat</ns:informasjonsbehov>
<ns:informasjonsbehov>SikkerDigitalPost</ns:informasjonsbehov>
</pre>


@@ -25,7 +25,7 @@ datatype: string
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>+4799884422</{{page.title}}>
<ns2:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">12121212</ns2:Mobiltelefonnummer>
</pre>


@@ -17,8 +17,7 @@ datatype: string
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<personidentifikator>03015561822</personidentifikator>

<ns2:personidentifikator>01012295312</ns2:personidentifikator>
</pre>


@@ -18,9 +18,13 @@ For definisjon av postkasseadressen hos Digipost se: https://www.digipost.no/pla

h4. Xml eksempel


Eksempel på en gyldig Digipost-adresse: ola.nordmann#9YDT

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<ns2:postkasseadresse>ola.nordmann#9YDT</ns2:postkasseadresse>
</pre>

@@ -19,7 +19,7 @@ Adressen brukt for adressering er "Organisasjonsnummeret":http://www.brreg.no/sa
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>987654321</{{page.title}}>
<ns2:postkasseleverandoerAdresse>012345678</ns2:postkasseleverandoerAdresse>

</pre>

@@ -12,7 +12,7 @@ datatype: string
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dette er navn på Leverandør. Navnet kan brukes i dialog med Innbygger.
- Gyldige verdier := | DigiPost | eBoks |
- Gyldige verdier := | Digipost | eBoks |

h4. Xml eksempel

@@ -21,3 +21,7 @@ h4. Xml eksempel<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>Digipost</{{page.title}}>

</pre>
@@ -18,7 +18,7 @@ datatype: string
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>JA</{{page.title}}>
<ns2:reservasjon>JA</ns2:reservasjon>
</pre>


@@ -16,8 +16,7 @@ datatype: long
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>13414153611</{{page.title}}>

<ns3:HentEndringerRespons fraEndringsNummer="1001" senesteEndringsNummer="2440049" tilEndringsNummer="2000" xmlns:ns2="http://begrep.difi.no" xmlns:ns3="http://kontaktinfo.difi.no/xsd/oppslagstjeneste/14-05">
</pre>


@@ -16,8 +16,7 @@ datatype: dateTime
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>2014-02-06T08:15:41.683Z</{{page.title}}>

<ns2:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">12121212</ns2:Mobiltelefonnummer>
</pre>


@@ -19,8 +19,7 @@ F.eks for mobiltelefonnummer betyr dette at en SMS er sendt til mobilnummeret og
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>2014-02-06T08:15:41.683Z</{{page.title}}>

<ns2:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">12121212</ns2:Mobiltelefonnummer>
</pre>


@@ -17,7 +17,7 @@ datatype: string
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>SLETTET</{{page.title}}>
<ns2:status>AKTIV</ns2:status>
</pre>


@@ -17,8 +17,7 @@ datatype: long
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>13414153611</{{page.title}}>

<ns3:HentEndringerRespons fraEndringsNummer="1001" senesteEndringsNummer="2440049" tilEndringsNummer="2000" xmlns:ns2="http://begrep.difi.no" xmlns:ns3="http://kontaktinfo.difi.no/xsd/oppslagstjeneste/14-05">
</pre>


0 comments on commit ace42df

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.