Skip to content
Permalink
Browse files

Definert opp HentMellomliggendeSertifikaterForespoersel og HentPrintS…

…ertifikatForespoersel, ryddet i lenker i alle begrep. forenklet menyen.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Feb 27, 2014
1 parent d3823a7 commit c5f4dcb2a7f622f360683e21154aac0269f9310a
@@ -25,7 +25,7 @@ datatype: string
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<Mobiltelefonnummer>+4799884422</Mobiltelefonnummer>
<{{page.title}}>+4799884422</{{page.title}}>
</pre>


@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: VarslingsKanal
title: varslingsKanal
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
@@ -18,7 +18,7 @@ datatype: string
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<VarslingsKanal>sms</VarslingsKanal>
<{{page.title}}>sms</{{page.title}}>
</pre>


@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: VarslingsTekst
title: varslingsTekst
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
@@ -17,7 +17,7 @@ datatype: string
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<VarslingsTekst>Tilbud om bostøtte til din hybelkanin. Husk svarfrist på dette dokumentet er 24.12 2013.</VarslingsTekst>
<{{page.title}}>Tilbud om bostøtte til din hybelkanin. Husk svarfrist på dette dokumentet er 24.12 2013.</{{page.title}}>
</pre>


@@ -21,7 +21,7 @@ datatype: string
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<Epostadresse>ola.normann@norge.no</Epostadresse>
<{{page.title}}>ola.normann@norge.no</{{page.title}}>
</pre>


@@ -15,7 +15,7 @@ group: Egenskap
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<informasjonsbehov>Kontaktinformasjon</informasjonsbehov>
<{{page.title}}>Kontaktinformasjon</{{page.title}}>

</pre>

@@ -12,12 +12,17 @@ datatype: string
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dette er en unik adresse for en leverandør, enten en Postkasseleverandør eller Utskrifts og forsendelsestjeneeste leverandør .
Adressen brukt for adressering er Organisasjonsnummeret for leverandører. Se http://begrep.difi.no/Felles/Organisasjonsnummer
Adressen brukt for adressering er "Organisasjonsnummeret":http://www.brreg.no/samordning/organisasjonsnummeret.html for leverandører. Seh4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>987654321</{{page.title}}>

</pre>
@@ -22,7 +22,7 @@ Meldingen vil sendes til Innbygger sin postkasse innen minutter.
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<prioritetType>2</prioritetType>
<{{page.title}}>2</{{page.title}}>
</pre>


@@ -18,7 +18,7 @@ datatype: string
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<reservasjon>JA</reservasjon>
<{{page.title}}>JA</{{page.title}}>
</pre>


@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: Sikkerhetsnivaa
title: sikkerhetsnivaa
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: int
@@ -18,7 +18,7 @@ datatype: int
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<Sikkerhetsnivaa>3</Sikkerhetsnivaa>
<{{page.title}}>3</{{page.title}}>
</pre>


@@ -16,7 +16,7 @@ datatype: dateTime
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<sistOppdatert>2014-02-06T08:15:41.683Z</sistOppdatert>
<{{page.title}}>2014-02-06T08:15:41.683Z</{{page.title}}>

</pre>

@@ -19,7 +19,7 @@ F.eks for mobiltelefonnummer betyr dette at en SMS er sendt til mobilnummeret og
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<sistVerifisert>2014-02-06T08:15:41.683Z</sistVerifisert>
<{{page.title}}>2014-02-06T08:15:41.683Z</{{page.title}}>

</pre>

@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: Skjerming
title: skjerming
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
@@ -18,7 +18,7 @@ datatype: string
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<Skjerming>JA</Skjerming>
<{{page.title}}>JA</{{page.title}}>
</pre>


@@ -17,7 +17,7 @@ datatype: string
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<status>SLETTET</status>
<{{page.title}}>SLETTET</{{page.title}}>
</pre>


@@ -17,7 +17,7 @@ datatype: string
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<tilknyttetRegistreringSom>Hoveddokument</tilknyttetRegistreringSom>
<{{page.title}}>Hoveddokument</{{page.title}}>
</pre>


@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: Tittel
title: tittel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
@@ -17,7 +17,7 @@ datatype: string
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<Tittel>Vedtaksbrev - støtte til utdanning - saksnr. 2013/1111</Tittel>
<{{page.title}}>Vedtaksbrev - støtte til utdanning - saksnr. 2013/1111</{{page.title}}>
</pre>


0 comments on commit c5f4dcb

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.