Skip to content
Permalink
Browse files

lagt til ny forespørsel for å hente sertifikat, lagt til lenker på al…

…le datatypedefinisjoner for simpleTypes
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Feb 26, 2014
1 parent 0b5020b commit d3823a7e4f28c5d62ad69f5850df6ad9eb7ee0c6
@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: korrespondanseparttype
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Registreres automatisk knyttet til funksjonalitet i forbindelse med opprettelse av journalpost, kan også registreres manuelt
- Datatype := string
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := NOARK 5
- Kommentar := Korrespondansetype forekommer én gang innenfor objektet korrespondansepart, men denne kan forekomme flere ganger innenfor en journalpost. Identifikasjon i NOARK 5: M087.

@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: Land
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Land dersom adressen er i utlandet
- Datatype := string
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := NOARK 5
- Kommentar := Brukt i forbindelse med Print. Identifikasjon i NOARK 5: M409.

@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: mobiltelefonnummer
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Et internasjonalt mobiltelefonnummer.
- Datatype := string
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Et mobiltelefonnummer lagret i Digital kontaktregister har følgende format:

@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: VarslingsKanal
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Kommunikasjonskanal for utsending av varsel og påminnelse
- Datatype := string
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Varsling og påminnelsesmeldinger skal sendes på den kanal som blir spesifisert. Kanalen SMS er priset.
- Gyldige verdier := | epost | sms |
@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: VarslingsTekst
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Tekst bruk i forbindelse med varsling på epost
- Datatype := string
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := En tekst knyttet til denne forsendelsen som legges med i varslinger og påminnelser til Innbygger. Teksten brukes kun i forbindelse med varsling på epost.

@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: VisningsDato
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: dateType
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Data og klokkeslett
- Datatype := dateTime
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Tidspunkt for når en melding skal tilgjengeliggjøres for Innbygger i Innbygger sin postkasse. Dokumentet vil leveres til postkassen før dette tidspunkt, men ikke være synlig/tilgjengelig for Innbygger.

@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: beskrivelse
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := beskrivelse gir en tekstlig beskrivelse utover det som er gitt av andre datatyper som f.eks. "status":status.html
- Datatype := string
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := beskrivelse blir brukt i ulike klasser og i hver klasse er beskrivelse definert med egne kodeverk spesifik for den enkelte klassen.

@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: endringsNummer
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: long
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Et nummer som identifiserer en endring i et register.
- Datatype := int
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Enhver endring i Kontakt- og reservasjonsregisteret tilordnes ett løpenummer som øker med en (1) for hver endring. Dette brukes for at virksomheter som vedlikeholder lokale kopier av registeret enkelt skal ha sporbarhet på alle endringer.

@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: epostadresse
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Adresse til en elektronisk postkasse på Internett
- Datatype := string
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := En epostadresse lagret i Digital kontaktregister har følgende format:

@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: fraEndringsNummer
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: long
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Et "endringsNummer":endringsNummer.html
- Datatype := int
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Brukes i endringsforespørsler for å hente alle endringer fra og med et bestemt "endringsNummer":endringsNummer.html.

@@ -12,12 +12,6 @@ group: Egenskap
- Kilde := DIFI
- Kommentar := informasjonsbehov brukes i forespørsler til registre for å definere hvilke opplysninger som skal utleveres til virksomheten.

h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:element type="xs:string" name="{{page.title}}" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}"/>
</pre>

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: personidentifikator
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Identifikasjon av en person
- Datatype := string
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := personidentifikator er er enten et fødselsnummer et gyldig D-nummer.

@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: postkasseadresse
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Adresse til en Innbygger sin Postkasse hos en Postkasseleverandør
- Datatype := string
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dette er en unik adresse for en Person sin Postkasseadresse hos en Postkasseleverandør. Enten digipost eller eboks.
For definisjon av postkasseadressen hos Digipost se: https://www.digipost.no/plattform/felles/digipostadresser
@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: postkasseleverandoerAdresse
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Adresse til en leverandør av Postkassetjeneste
- Datatype := string
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dette er en unik adresse for en leverandør, enten en Postkasseleverandør eller Utskrifts og forsendelsestjeneeste leverandør .
Adressen brukt for adressering er Organisasjonsnummeret for leverandører. Se http://begrep.difi.no/Felles/Organisasjonsnummer
@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: postkasseleverandoerNavn
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Navn på leverandør av Postkassetjeneste
- Datatype := string
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dette er navn på Leverandør. Navnet kan brukes i dialog med Innbygger.
- Gyldige verdier := | DigiPost | eBoks |
@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: prioritetType
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Definerer meldingens prioritering i forbindelse med meldingsutvekslingen.
- Datatype := string
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Ved prioritetType=1 vil meldingen behandles forran alle prioritetType=2 meldinger.
Meldingen vil sendes til Innbygger sin postkasse innen minutter.
@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: reservasjon
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := avgitt Forbehold i henhold til eForvaltningsforskriften
- Datatype := string
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Reservasjon avgitt av Innbygger, brukt i henhold til eForvaltningsforskriften § 15 a.
- Gyldige verdier := | JA | NEI |
@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: senesteEndringsNummer
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: long
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Et "endringsNummer":endringsNummer.html
- Datatype := int
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Beskriver siste endringsnummer i et register. Kan sammenlignes med "tilEndringsNummer":tilEndringsNummer.html for å vite om det finnes flere endringer i registeret.

@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: Sikkerhetsnivaa
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: int
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Definerer hvilket autentiseringsnivå som kreves for at dokumentet skal åpnes
- Datatype := int
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor
- Kommentar := "Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor":http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/lover-og-regler/retningslinjer/2008/rammeverk-for-autentisering-og-uavviseli/4.html?id=505929
- Gyldige verdier := | 3 | 4 |
@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: sistOppdatert
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: dateTime
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Dato for når et objekt sist ble endret
- Datatype := dateTime
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := sistOppdatert blir brukt i forskjellige objektet, i de objekter det er en del av definerer feltet når objektet sist ble endret. Det gir ingen informasjon om hvilken endring som da ble utført.

@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: sistVerifisert
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: dateTime
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Dato for når et objekt sist ble verifisert gyldig
- Datatype := dateTime
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := sistVerifisert blir brukt i forskjellige objektet. (Eksempel for epostadresse og mobiltelefonnummer).
Feltet definerer når objektet sist ble verifisert/bekreftet.
@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: Skjerming
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Angivelse av om metadata om dokument skal skjermes
- Datatype := string
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dersom Skjerming=JA vil Tittel ikke brukes i varsel til Innbygger og Innbygger vil ikke se dokument tittel før Innbygger er autentisert på tilstrekkelig sikkerhetsnivå.
- Gyldige verdier := | JA | NEI |
@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: status
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := status gir en tekstlig beskrivelse av tilstand
- Datatype := string
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := status blir brukt i ulike klasser og i hver klasse er status definert med egne kodeverk spesifik for den enkelte klassen.

@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: tilEndringsNummer
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: long
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Et "endringsNummer":endringsNummer.html
- Datatype := int
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Leveres ut i responser for å beskrive hvilke endringer som er inkludert i svaret.

@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: tilknyttetRegistreringSom
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Angivelse av hvilken "rolle" dokumentet har i forhold til registreringen
- Datatype := string
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := NOARK 5
- Kommentar := Obligatoriske verdier: "Hoveddokument", "Vedlegg"

@@ -3,12 +3,13 @@ layout: default
title: Tittel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Tittel eller navn på arkivenheten
- Datatype := string
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := NOARK 5
- Kommentar := Vil vises til Innbygger. Registreres manuelt eller hentes automatisk fra innholdet i arkivdokumentet.

0 comments on commit d3823a7

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.