Skip to content
Permalink
Browse files

fjernet .html i lenker i ID'r

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 4, 2014
1 parent 39826b7 commit 0a5c5eb24b8974278f722a5b3e9574764ea0b004
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om en Person sitt Epostadresse registrert i kontakt og reservasjonsregisteret
- Datatype := complexType
@@ -15,9 +15,9 @@ group: Oppslagstjenesten/complexType
h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |
| "epostadresse":/Felles/epostadresse.html | 0..1 |
| "sistOppdatert":/Felles/sistOppdatert.html | 1..1 |
| "sistVerifisert":/Felles/sistVerifisert.html | 0..1 |
| "epostadresse":/Felles/epostadresse | 0..1 |
| "sistOppdatert":/Felles/sistOppdatert | 1..1 |
| "sistVerifisert":/Felles/sistVerifisert | 0..1 |

h4. Xml eksempel

@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forespørsel sendt fra Virksomhet for å hente endringer fra kontakt og reservasjonsregisteret
- Datatype := complexType
@@ -16,10 +16,10 @@ Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørse
h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |
| "fraEndringsNummer":/Felles/fraEndringsNummer.html | 1..1 |
| "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html | 0..* |
| "fraEndringsNummer":/Felles/fraEndringsNummer | 1..1 |
| "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov | 0..* |

h4. Kodeverk for "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html
h4. Kodeverk for "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov

|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| Person | Person gir kun informasjon om Personen finnes i registeret og reservasjonsstatus. Person er implisitt og returneres alltid. |
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Response sendt fra Oppslagstjensten for å levere ut endringer fra kontakt og reservasjonsregisteret til Virksomhet
- Datatype := complexType
@@ -17,13 +17,13 @@ Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørse
h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |
| "fraEndringsNummer":/Felles/fraEndringsNummer.html | 1..1 |
| "tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer.html | 1..1 |
| "senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer.html | 1..1 |
| "Person":/Oppslagstjenesten/Person.html| 0..1000 |
| "fraEndringsNummer":/Felles/fraEndringsNummer | 1..1 |
| "tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer | 1..1 |
| "senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer | 1..1 |
| "Person":/Oppslagstjenesten/Person| 0..1000 |

Dersom "tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer.html og "senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer.html er lik finnes det ikke fler endringer i registeret som ikke er utlevert.
Dersom "tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer.html er ulik fra "senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer.html så bør Offentlig Virksomhet sende ny "HentEndringerForespoersel":HentEndringerForespoersel.html.
Dersom "tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer og "senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer er lik finnes det ikke fler endringer i registeret som ikke er utlevert.
Dersom "tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer er ulik fra "senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer så bør Offentlig Virksomhet sende ny "HentEndringerForespoersel":HentEndringerForespoersel.

h4. Xml eksempel

@@ -6,14 +6,14 @@ datatype: complexType
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/complexType
---
- Identifikator := <a href="/{{ page.Service }}/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/{{ page.Service }}/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forespørsel sendt fra Virksomhet for å hente mellomliggende Sertifikater nødvendig for å validere Innbygger sitt krypteringssertifikat
- Datatype := {{ page.datatype }}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice forespørsel som Klient sender til Oppslagstjenesten, forespørselen brukes for å hente ut mellomliggende sertifikater nødvendig for å validatorer Person sertifikatene.
Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørselen og hvordan denne sendes.
Responsen er en "HentMellomliggendeSertifikaterRespons":HentMellomliggendeSertifikaterRespons.html
Responsen er en "HentMellomliggendeSertifikaterRespons":HentMellomliggendeSertifikaterRespons

h4. Attributer

@@ -5,9 +5,9 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Respons sendt tilbake til Virksomhet som svar på "HentMellomliggendeSertifikaterForespoersel":HentMellomliggendeSertifikaterForespoersel.html
- Definisjon := Respons sendt tilbake til Virksomhet som svar på "HentMellomliggendeSertifikaterForespoersel":HentMellomliggendeSertifikaterForespoersel
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice respons som Oppslagstjenesten sender til Klient, respons inneholder Sertifikater.
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forespørsel sendt fra Virksomhet for å hente Personer fra kontakt og reservasjonsregisteret
- Datatype := complexType
@@ -16,10 +16,10 @@ Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørse
h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator.html | 1..1000 |
| "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html | 0..* |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1000 |
| "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov | 0..* |

h4. Kodeverk for "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html
h4. Kodeverk for "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov

|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| Person | Person gir kun informasjon om Personen finnes i registeret og reservasjonsstatus. Person er implisitt og returneres alltid. |
@@ -5,9 +5,9 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Respons sendt tilbake til Virksomhet som svar på "HentPersonerForespoersel":HentPersonerForespoersel.html
- Definisjon := Respons sendt tilbake til Virksomhet som svar på "HentPersonerForespoersel":HentPersonerForespoersel
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice respons som Oppslagstjenesten sender til Klient, respons inneholder de Personer som Virksomhet forespurte med den registrerte informasjonen som Virksomhet ba om.
@@ -16,7 +16,7 @@ Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørse
h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |
| "Person":/Oppslagstjenesten/Person.html| 1..1000 |
| "Person":/Oppslagstjenesten/Person | 1..1000 |


h4. Xml skjema
@@ -6,7 +6,7 @@ datatype: complexType
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/complexType
---
- Identifikator := <a href="/{{ page.Service }}/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/{{ page.Service }}/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forespørsel sendt fra Virksomhet for å hente Sertifikater fra Printleverandør i Sikker Digital Post.
- Datatype := {{ page.datatype }}
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Respons sendt tilbake til Virksomhet som svar på "HentPrintSertifikatForespoersel":HentPrintSertifikatForespoersel.html
- Datatype := complexType
@@ -17,7 +17,7 @@ Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om responsen o
h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |
| "postkasseleverandoerAdresse":/Felles/postkasseleverandoerAdresse.html | postkasseleverandoerAdresse | 1..1 |
| "postkasseleverandoerAdresse":/Felles/postkasseleverandoerAdresse | postkasseleverandoerAdresse | 1..1 |
| "X509Certificate":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-X509Data | 1..1 |


@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Respons sendt tilbake til Virksomhet som svar på "HentMellomliggendeSertifikaterForespoersel":HentMellomliggendeSertifikaterForespoersel.html og "HentPrintSertifikaterForespoersel":HentPrintSertifikaterForespoersel.html
- Datatype := complexType
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Kontaktinformasjon er Adresse informasjon knyttet til en Person for å kommunisere med person
- Datatype := complexType
@@ -15,8 +15,8 @@ group: Oppslagstjenesten/complexType
h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |
| "Mobiltelefonnummer":Mobiltelefonnummer.html | 0..1 |
| "Epostadresse":Epostadresse.html | 0..1 |
| "Mobiltelefonnummer":Mobiltelefonnummer | 0..1 |
| "Epostadresse":Epostadresse | 0..1 |


h4. Xml eksempel
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om en Person sitt Mobiltelefonnummer registrert i kontakt og reservasjonsregisteret
- Datatype := complexType
@@ -15,9 +15,9 @@ group: Oppslagstjenesten/complexType
h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |
| "mobiltelefonnummer":/Felles/mobiltelefonnummer.html | 0..1 |
| "sistOppdatert":/Felles/sistOppdatert.html | 1..1 |
| "sistVerifisert":/Felles/sistVerifisert.html | 0..1 |
| "mobiltelefonnummer":/Felles/mobiltelefonnummer | 0..1 |
| "sistOppdatert":/Felles/sistOppdatert | 1..1 |
| "sistVerifisert":/Felles/sistVerifisert | 0..1 |


h4. Xml eksempel
@@ -5,28 +5,28 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Person i kontakt og reservasjonsregisteret
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Person er en Innbygger utlevert fra kontakt og reservasjonsregisteret. "status":/Felles/status.html definerer om Person er registrert eller ikke i registreret.
- Kommentar := Person er en Innbygger utlevert fra kontakt og reservasjonsregisteret. "status":/Felles/status definerer om Person er registrert eller ikke i registreret.

h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator.html | 1..1 |
| "reservasjon":/Felles/reservasjon.html | 0..1 |
| "status":/Felles/status.html | 0..1 |
| "beskrivelse":/Felles/beskrivelse.html | 0..1 |
| "Kontaktinformasjon":/Oppslagstjenesten/Kontaktinformasjon.html | 0..1 |
| "SikkerDigitalPostAdresse":/Oppslagstjenesten/SikkerDigitalPostAdresse.html | 0..1 |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 |
| "reservasjon":/Felles/reservasjon | 0..1 |
| "status":/Felles/status | 0..1 |
| "beskrivelse":/Felles/beskrivelse | 0..1 |
| "Kontaktinformasjon":/Oppslagstjenesten/Kontaktinformasjon | 0..1 |
| "SikkerDigitalPostAdresse":/Oppslagstjenesten/SikkerDigitalPostAdresse | 0..1 |
| "X509Certificate":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-X509Data | 0..1 |


h4. Kodeverk for status

"status":/Felles/status.html kan ha følgende verdi:
"status":/Felles/status kan ha følgende verdi:

|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| AKTIV | Person finnes i registeret |
@@ -43,7 +43,7 @@ For oppslag på endringer er kun status AKTIV og SLETTET relevant.

h4. Kodeverk for beskrivelse

"beskrivelse":/Felles/beskrivelse.html kan ha følgende verdi:
"beskrivelse":/Felles/beskrivelse kan ha følgende verdi:

|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse og kilde |_. Status |
| Selvvalgt | Personen har bedt om å bli fjernet fra registeret | SLETTET |
@@ -6,7 +6,7 @@ datatype: complexType
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Sertifikat for Innbygger
- Datatype := {{page.datatype}}
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Adresse informasjon om Person sin Sikker DigitalPostKasse
- Datatype := complexType
@@ -15,8 +15,8 @@ group: Oppslagstjenesten/complexType
h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |
| "postkasseadresse":/Felles/postkasseadresse.html | 1..1 |
| "postkasseleverandoerAdresse":/Felles/postkasseleverandoerAdresse.html | 1..1 |
| "postkasseadresse":/Felles/postkasseadresse | 1..1 |
| "postkasseleverandoerAdresse":/Felles/postkasseleverandoerAdresse | 1..1 |


h4. Xml eksempel
Binary file not shown.

0 comments on commit 0a5c5eb

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.