Skip to content
Permalink
Browse files

lagt til referanse til variables.htm for å få riktig lenker til siden…

…e med versjonsnummer.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Dec 12, 2014
1 parent a042604 commit 0b961f524166636222492a399e1dae9bbce5bfad
@@ -4,6 +4,7 @@ title: Epostadresse
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
@@ -6,6 +6,7 @@ datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
@@ -6,6 +6,7 @@ datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode_respons
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
@@ -6,6 +6,7 @@ datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
@@ -6,6 +6,7 @@ datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode_respons
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
@@ -6,6 +6,7 @@ datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
@@ -6,6 +6,7 @@ datatype: Metode
Service: Oppslagstjenes
group: Oppslagstjenesten/Metode_respons
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
@@ -6,6 +6,7 @@ datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/PK_Metode
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
@@ -6,6 +6,7 @@ datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/PK_Metode_respons
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
@@ -4,6 +4,7 @@ title: Kontaktinformasjon
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
@@ -4,6 +4,7 @@ title: Mobiltelefonnummer
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
@@ -6,6 +6,7 @@ datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/PK_Metode
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
@@ -6,6 +6,7 @@ datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/PK_Metode
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
@@ -6,6 +6,7 @@ datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/PK_Metode_respons
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
@@ -6,6 +6,7 @@ datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/PK_Metode
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
@@ -6,6 +6,7 @@ datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/PK_Metode_respons
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
@@ -6,6 +6,7 @@ datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/PK_Metode
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
@@ -6,6 +6,7 @@ datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/PK_Metode_respons
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
@@ -4,6 +4,7 @@ title: Person
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
@@ -5,6 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: complexType
group: Oppslagstjenesten/complexType
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
@@ -4,6 +4,7 @@ title: SikkerDigitalPostAdresse
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
@@ -6,6 +6,7 @@ datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/PK_Metode
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
@@ -6,6 +6,7 @@ datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/PK_Metode_respons
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
@@ -6,7 +6,7 @@ datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/PK_Metode
---

{% include variables.html %}
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forespørsel sendt fra Postkasseleverandør for å at en Innbygger har valgt digital postkasse for offentlig bruk.
@@ -6,6 +6,7 @@ datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/PK_Metode_respons
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
@@ -4,6 +4,7 @@ Service: Oppslagstjenesten
title: Oppslagstjenesten for kontakt og reservasjonsregisteret
headtitle: Oppslagstjenesten for kontakt og reservasjonsregisteret
---
{% include variables.html %}

h2. {{page.title}}

0 comments on commit 0b961f5

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.