Skip to content
Permalink
Browse files

oppdatert responsene, lagt inn en beskrivelse av hvilke verdier som k…

…an returneres.

alle responser har nå samme og konsistente feltnavn tilbake.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Aug 14, 2014
1 parent a640f12 commit 20ae44e085ed021915e3d9209d8af9045fceb41e
@@ -18,11 +18,35 @@ group: Oppslagstjenesten/Metode
h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |. Datatype |
| postkasseStatus | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| valgtSikkerDigitalPostkasseBeskrivelse | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| status | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| beskrivelse | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |


h4. Kodeverk for status

feiltype kan ha følgende verdi:

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| JA | Innbygger kan velge seg en digital postkasse for offentlig bruk |
| NEI | Innbygger kan ikke velge seg en digital postkasse for offentlig bruk, se beskrivelse for årsakskode |


h4. Kodeverk for beskrivelse

feiltype kan ha følgende verdi:

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| RESERVERT | brukeren er reservert |
| ALLEREDE_AKTIV | Brukeren er allerede aktiv |
| INGEN_POSTBOKS_FUNNET | Det ble ikke funnet noe postkasse på brukeren |
| BRUKER_IKKE_FUNNET | Innbyggeren ble ikke funnet |
| POSTKASSE_EKSISTERER_ALLEREDE | Postkasseinformasjon finnes allerede på denne brukeren |
| UGYLDIG_SERTIFIKAT | Sertifikatet i forespørselen er ikke på godkjent format |
| UGYLDIG_PERSONNUMMER | Personidentifikator i forespørsel er ikke på riktig format |
| UGYLDIG_EPOSTADRESSE | Epostadressen i forespørselen er ikke på riktig format |
| UGYLDIG_ORGNR | Virksomhetsindentifikatoren i forespørselen er ikke på riktig format eller godkjent |@@ -18,11 +18,35 @@ group: Oppslagstjenesten/Metode
h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |. Datatype |
| oppdaterPostkasseStatus | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| oppdaterPostkasseBeskrivelse | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| status | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| beskrivelse | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |


h4. Kodeverk for status

feiltype kan ha følgende verdi:

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| OK | Transaksjonen gikk ok |
| FEILET | Det har oppstått en feil i behandlingen av forespørselen, se beskrivelse for årsak |


h4. Kodeverk for beskrivelse

feiltype kan ha følgende verdi:

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| RESERVERT | brukeren er reservert |
| ALLEREDE_AKTIV | Brukeren er allerede aktiv |
| INGEN_POSTBOKS_FUNNET | Det ble ikke funnet noe postkasse på brukeren |
| BRUKER_IKKE_FUNNET | Innbyggeren ble ikke funnet |
| POSTKASSE_EKSISTERER_ALLEREDE | Postkasseinformasjon finnes allerede på denne brukeren |
| UGYLDIG_SERTIFIKAT | Sertifikatet i forespørselen er ikke på godkjent format |
| UGYLDIG_PERSONNUMMER | Personidentifikator i forespørsel er ikke på riktig format |
| UGYLDIG_EPOSTADRESSE | Epostadressen i forespørselen er ikke på riktig format |
| UGYLDIG_ORGNR | Virksomhetsindentifikatoren i forespørselen er ikke på riktig format eller godkjent |@@ -22,7 +22,31 @@ h4. Attributer
| beskrivelse | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |


h4. Kodeverk for status

feiltype kan ha følgende verdi:

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| OK | Transaksjonen gikk ok |
| FEILET | Det har oppstått en feil i behandlingen av forespørselen, se beskrivelse for årsak |


h4. Kodeverk for beskrivelse

feiltype kan ha følgende verdi:

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| RESERVERT | brukeren er reservert |
| ALLEREDE_AKTIV | Brukeren er allerede aktiv |
| INGEN_POSTBOKS_FUNNET | Det ble ikke funnet noe postkasse på brukeren |
| BRUKER_IKKE_FUNNET | Innbyggeren ble ikke funnet |
| POSTKASSE_EKSISTERER_ALLEREDE | Postkasseinformasjon finnes allerede på denne brukeren |
| UGYLDIG_SERTIFIKAT | Sertifikatet i forespørselen er ikke på godkjent format |
| UGYLDIG_PERSONNUMMER | Personidentifikator i forespørsel er ikke på riktig format |
| UGYLDIG_EPOSTADRESSE | Epostadressen i forespørselen er ikke på riktig format |
| UGYLDIG_ORGNR | Virksomhetsindentifikatoren i forespørselen er ikke på riktig format eller godkjent |@@ -18,11 +18,34 @@ group: Oppslagstjenesten/Metode
h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |. Datatype |
| opprettPostkasseStatus | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| opprettPostkasseBeskrivelse | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "status":/Felles/status | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| beskrivelse | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |


h4. Kodeverk for status

feiltype kan ha følgende verdi:

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| OK | Transaksjonen gikk ok |
| FEILET | Det har oppstått en feil i behandlingen av forespørselen, se beskrivelse for årsak |


h4. Kodeverk for beskrivelse

feiltype kan ha følgende verdi:

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| RESERVERT | brukeren er reservert |
| ALLEREDE_AKTIV | Brukeren er allerede aktiv |
| INGEN_POSTBOKS_FUNNET | Det ble ikke funnet noe postkasse på brukeren |
| BRUKER_IKKE_FUNNET | Innbyggeren ble ikke funnet |
| POSTKASSE_EKSISTERER_ALLEREDE | Postkasseinformasjon finnes allerede på denne brukeren |
| UGYLDIG_SERTIFIKAT | Sertifikatet i forespørselen er ikke på godkjent format |
| UGYLDIG_PERSONNUMMER | Personidentifikator i forespørsel er ikke på riktig format |
| UGYLDIG_EPOSTADRESSE | Epostadressen i forespørselen er ikke på riktig format |
| UGYLDIG_ORGNR | Virksomhetsindentifikatoren i forespørselen er ikke på riktig format eller godkjent |


@@ -18,10 +18,34 @@ group: Oppslagstjenesten/Metode
h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |. Datatype |
| valgtSikkerDigitalPostkasseStatus | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| valgtSikkerDigitalPostkasseBeskrivelse | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| status | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| beskrivelse | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |

h4. Kodeverk for status

feiltype kan ha følgende verdi:

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| OK | Transaksjonen gikk ok |
| FEILET | Det har oppstått en feil i behandlingen av forespørselen, se beskrivelse for årsak |


h4. Kodeverk for beskrivelse

feiltype kan ha følgende verdi:

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| RESERVERT | brukeren er reservert |
| ALLEREDE_AKTIV | Brukeren er allerede aktiv |
| INGEN_POSTBOKS_FUNNET | Det ble ikke funnet noe postkasse på brukeren |
| BRUKER_IKKE_FUNNET | Innbyggeren ble ikke funnet |
| POSTKASSE_EKSISTERER_ALLEREDE | Postkasseinformasjon finnes allerede på denne brukeren |
| UGYLDIG_SERTIFIKAT | Sertifikatet i forespørselen er ikke på godkjent format |
| UGYLDIG_PERSONNUMMER | Personidentifikator i forespørsel er ikke på riktig format |
| UGYLDIG_EPOSTADRESSE | Epostadressen i forespørselen er ikke på riktig format |
| UGYLDIG_ORGNR | Virksomhetsindentifikatoren i forespørselen er ikke på riktig format eller godkjent |0 comments on commit 20ae44e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.