Skip to content
Permalink
Browse files

skilt mellom ComplexTypes og Metoder i organiseringen av informasjone…

…n omkring Oppslagstjenesten.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 17, 2014
1 parent 904f97d commit 3aab6c6527865b06c3e46aedf48b099e42d39f42
@@ -2,13 +2,15 @@
layout: default
title: HentEndringerForespoersel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenes
group: Oppslagstjenesten/Metode
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forespørsel sendt fra Virksomhet for å hente endringer fra kontakt og reservasjonsregisteret
- Datatype := complexType
- Datatype := {{ page.datatype }}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice forespørsel som Klient sender til Kontaktregisteret, forespørselen beskriver hvilke endringer Klienten ønsker.
Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørselen og hvordan denne sendes.
@@ -2,13 +2,15 @@
layout: default
title: HentEndringerRespons
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenes
group: Oppslagstjenesten/Metode
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Response sendt fra Oppslagstjensten for å levere ut endringer fra kontakt og reservasjonsregisteret til Virksomhet
- Datatype := complexType
- Datatype := {{ page.datatype }}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice respons som Oppslagstjenesten sender til Klient, respons beskriver de endringer som har vært i registeret.
Responsen er begrenset til å returnere 1000 personer.
@@ -2,13 +2,15 @@
layout: default
title: HentPersonerForespoersel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenes
group: Oppslagstjenesten/Metode
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forespørsel sendt fra Virksomhet for å hente Personer fra kontakt og reservasjonsregisteret
- Datatype := complexType
- Datatype := {{ page.datatype }}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice forespørsel som Klient sender til Kontaktregisteret, forespørselen beskriver hvilke personer Klienten ønsker uthentet og hvilken informasjon som ønskes utlevert.
Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørselen og hvordan denne sendes.
@@ -2,13 +2,15 @@
layout: default
title: HentPersonerRespons
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenes
group: Oppslagstjenesten/Metode
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Respons sendt tilbake til Virksomhet som svar på "HentPersonerForespoersel":HentPersonerForespoersel
- Datatype := complexType
- Datatype := {{ page.datatype }}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice respons som Oppslagstjenesten sender til Klient, respons inneholder de Personer som Virksomhet forespurte med den registrerte informasjonen som Virksomhet ba om.
Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørselen og hvordan denne sendes.
@@ -2,9 +2,9 @@
layout: default
title: HentPrintSertifikatForespoersel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: complexType
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/complexType
group: Oppslagstjenesten/Metode
---
- Identifikator := <a href="/{{ page.Service }}/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
@@ -2,13 +2,15 @@
layout: default
title: HentPrintSertifikatRespons
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenes
group: Oppslagstjenesten/Metode
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Respons sendt tilbake til Virksomhet som svar på "HentPrintSertifikatForespoersel":HentPrintSertifikatForespoersel.html
- Datatype := complexType
- Datatype := {{ page.datatype }}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice respons som Oppslagstjenesten sender til Klient, respons inneholder ET Sertifikat.
For "HentPrintSertifikatForespoersel":HentPrintSertifikatForespoersel.html leveres det ut det sertifikatet som skal brukes for å kryptere meldinger som skal printes til Innbygger.
@@ -1,5 +1,6 @@
---
layout: default
Service: Oppslagstjenesten
title: Oppslagstjenesten for kontakt og reservasjonsregisteret
headtitle: Oppslagstjenesten for kontakt og reservasjonsregisteret
---
@@ -20,15 +21,23 @@ h3. Datamodell:

For en oversikt over den eksterne datamodellen utlevert fra Oppslagstjenesten se klassedefinisjonen for "Person":Person.

h3. Klassedefinisjonen:
h3. Klassedefinisjonen

Følgende liste gir en oversikt over de klasser som er brukt i Oppslagstjenesten.
<ul class='nav'>
{% assign pages_list = site.pages %}
{% assign group = "Oppslagstjenesten/complexType" %}
{% include menu.html %}

</ul>

h3. Metoder:

Følgende forespørslser og responser er knyttet til Oppslagstjenesten.
<ul class='nav'>
{% assign pages_list = site.pages %}
{% assign group = "Oppslagstjenesten/Mtode" %}
{% include menu.html %}
</ul>

h3. Eksempler:

0 comments on commit 3aab6c6

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.