Skip to content
Permalink
Browse files

Lagt til og opppdatert dokumentasjon om de metodene postkasseleverand…

…ørene har tilgjengelig for å administrer postkasseinformasjon i kontaktregisteret.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Aug 12, 2014
1 parent 18aaf6e commit 4f4fcde070ba997f7f0632c24eac50b756912905
@@ -3,7 +3,7 @@ layout: default
title: HentEndringerForespoersel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenes
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
---

@@ -3,7 +3,7 @@ layout: default
title: HentEndringerRespons
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenes
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
---

@@ -3,7 +3,7 @@ layout: default
title: HentPersonerForespoersel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenes
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
---

@@ -0,0 +1,28 @@
---
layout: default
title: KanVelgeSikkerDigitalPostkasseForespoersel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Foresp�rsel sendt fra Postkasseleverand�r for � sjekke om en Innbygger kan velge postkasse for offentlig bruk.
- Datatype := {{ page.datatype }}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice foresp�rsel som Postkasseleverand�r sender til Kontaktregisteret, foresp�rselen sjekker om Innbygger kan velge postkasse for offentlig bruk.
Dersom Innbygger ikke har registrert noen aktiv postkasse i kontakt og reservasjonsregisteret kan Innbygger velge seg en postkasse for offentlig bruk.


h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |


@@ -0,0 +1,28 @@
---
layout: default
title: KanVelgeSikkerDigitalPostkasseRespons
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Respons sendt tilbake til Postkasseleverand�r n�r kontaktregisteretet er oppdatert.
- Datatype := {{ page.datatype }}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice response som Postkasseleverand�r mottar fra Kontaktregisteret som svar p� "KanVelgeSikkerDigitalPostkasseForespoersel":KanVelgeSikkerDigitalPostkasseForespoersel


h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |. Datatype |
| postkasseStatus | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| valgtSikkerDigitalPostkasseBeskrivelse | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |


@@ -0,0 +1,30 @@
---
layout: default
title: OppdaterPostkasseForespoersel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Foresp�rsel sendt fra Postkasseleverand�r for � oppdatere informasjon om en postkasse i kontaktregisteret.
- Datatype := {{ page.datatype }}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice foresp�rsel som Postkasseleverand�r sender til Kontaktregisteret, foresp�rselen oppdaterer kontaktregisteret med informasjon om en digital postkasse


h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "postkasseleverandoerOrgNummer":/Felles/virksomhetsidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "postkasseadresse":/Felles/postkasseadresse | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "X509Sertifikat":/Felles/X509Sertifikat | 0..1 | "X509Certifiate":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-X509Data |


@@ -0,0 +1,28 @@
---
layout: default
title: OppdaterPostkasseRespons
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Respons sendt tilbake til Postkasseleverand�r n�r kontaktregisteretet er oppdatert.
- Datatype := {{ page.datatype }}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice response som Postkasseleverand�r mottar fra Kontaktregisteret som svar p� "OppdaterPostkasseForespoersel":OppdaterPostkasseForespoersel


h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |. Datatype |
| oppdaterPostkasseStatus | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| oppdaterPostkasseBeskrivelse | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |


@@ -0,0 +1,30 @@
---
layout: default
title: OpprettOgVelgSikkerDigitalPostkasseForespoersel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Foresp�rsel sendt fra Postkasseleverand�r for � opprette og sette at en postkasse aktiveres for en innbygger.
- Datatype := {{ page.datatype }}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice foresp�rsel som Postkasseleverand�r sender til Kontaktregisteret, foresp�rselen oppdaterer kontaktregisteret med informasjon om en digital postkasse


h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "postkasseleverandoerOrgNummer":/Felles/virksomhetsidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "postkasseadresse":/Felles/postkasseadresse | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "X509Sertifikat":/Felles/X509Sertifikat | 0..1 | "X509Certifiate":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-X509Data |


@@ -0,0 +1,28 @@
---
layout: default
title: OpprettOgVelgSikkerDigitalPostkasseRespons
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Response sendt tilbake til Postkasseleverand�r for � at en Innbygger har valgt digital postkasse for offentlig bruk.
- Datatype := {{ page.datatype }}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice response som Postkasseleverand�r mottar fra Kontaktregisteret som svar p� "OpprettOgVelgPostkasseForespoersel":OpprettOgVelgPostkasseForespoersel


h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |. Datatype |
| status | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| beskrivelse | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |


@@ -0,0 +1,30 @@
---
layout: default
title: OpprettSikkerDigitalPostkasseForespoersel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Foresp�rsel sendt fra Postkasseleverand�r for � opprette informasjon om en postkasse i kontaktregisteret.
- Datatype := {{ page.datatype }}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice foresp�rsel som Postkasseleverand�r sender til Kontaktregisteret, foresp�rselen oppdaterer kontaktregisteret med informasjon om en digital postkasse


h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "postkasseleverandoerOrgNummer":/Felles/virksomhetsidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "postkasseadresse":/Felles/postkasseadresse | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "X509Sertifikat":/Felles/X509Sertifikat | 0..1 | "X509Certifiate":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-X509Data |


@@ -0,0 +1,28 @@
---
layout: default
title: OpprettSikkerDigitalPostkasseRespons
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Response sendt tilbake til Postkasseleverand�r for � at en Innbygger har valgt digital postkasse for offentlig bruk.
- Datatype := {{ page.datatype }}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice response som Postkasseleverand�r mottar fra Kontaktregisteret som svar p� "OpprettPostkasseForespoersel":OpprettPostkasseForespoersel


h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |. Datatype |
| opprettPostkasseStatus | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| opprettPostkasseBeskrivelse | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |


@@ -0,0 +1,28 @@
---
layout: default
title: SlettPostkasseForespoersel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Foresp�rsel sendt fra Postkasseleverand�r for � slette en postkasse.
- Datatype := {{ page.datatype }}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice foresp�rsel som Postkasseleverand�r sender til Kontaktregisteret, foresp�rselen sletter en digital postkasse for offentlig bruk i kontaktregisteret


h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "postkasseleverandoerOrgNummer":/Felles/virksomhetsidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |


@@ -0,0 +1,28 @@
---
layout: default
title: SlettPostkasseRespons
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Respons sendt tilbake til Postkasseleverand�r n�r en postkasse er sletter fra kontaktregisteret.
- Datatype := {{ page.datatype }}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice response som Postkasseleverand�r mottar fra Kontaktregisteret som svar p� "SlettPostkasseForespoersel":SlettPostkasseForespoersel


h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |. Datatype |
| slettPostkasseStatus | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| slettPostkasseBeskrivelse | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |


@@ -3,7 +3,7 @@ layout: default
title: VelgSikkerDigitalPostkasseForespoersel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenes
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
---

@@ -14,26 +14,14 @@ group: Oppslagstjenesten/Metode
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice forespørsel som Postkasseleverandør sender til Kontaktregisteret, forespørselen setter en digital postkasse for offentlig bruk i kontaktregisteret

UTKAST.
Også her bør det legges opp til at det kan sendes inn en liste kanskje?

h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |
| "SikkerDigitalPostAdresse":/Oppslagstjenesten/SikkerDigitalPostAdresse | 1..1 |
|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "postkasseleverandoerOrgNummer":/Felles/virksomhetsidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |

h4. Alternative Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 |
| "postkasseleverandoerNavn":/Felles/postkasseleverandoerNavn | "postkasseleverandoerNavn":/Felles/postkasseleverandoerNavn | 1..1 |


h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">

</pre>@@ -0,0 +1,28 @@
---
layout: default
title: VelgSikkerDigitalPostkasseRespons
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Response sendt tilbake til Postkasseleverand�r for � at en Innbygger har valgt digital postkasse for offentlig bruk.
- Datatype := {{ page.datatype }}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice response som Postkasseleverand�r mottar fra Kontaktregisteret som svar p� "VelgSikkerDigitalPostkasseForespoersel":VelgSikkerDigitalPostkasseForespoersel


h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |. Datatype |
| valgtSikkerDigitalPostkasseStatus | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| valgtSikkerDigitalPostkasseBeskrivelse | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |


0 comments on commit 4f4fcde

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.