Skip to content
Permalink
Browse files

Oppdatert etter gjennomgang, lagt til Datatype, ryddet i definisjon a…

…v kilde, egenskaper og kardinalitet.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Feb 25, 2014
1 parent 576d39f commit 5d2bb9abfba43c29f33626fab36c5c72421bbcaf
Binary file not shown.
@@ -1,31 +1,30 @@
---
layout: default
title: EpostAdresse
title: Epostadresse
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/Objekt
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

h3. EpostAdresse

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om en Person sitt EpostAdresse registrert i kontakt og reservasjonsregisteret
- Kjelde := DIFI
- Kommentar := Informasjon om en Person sitt EpostAdresse registrert i kontakt og reservasjonsregisteret
- Definisjon := Informasjon om en Person sitt Epostadresse registrert i kontakt og reservasjonsregisteret
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Informasjon om en Person sitt Epostadresse registrert i kontakt og reservasjonsregisteret

h4. Eigenskapar
h4. Attributer

|_. Identifikator |_. Term |_. Granularitet |
| "#epostAdresse":/Felles/epostAdresse.html | EpostAdresse | 0-1 |
| "#sistOppdatert":/Felles/sistOppdatert.html | sistOppdatert | 1-1 |
| "#sistOppdatert":/Felles/sistVerifisert.html | sistVerifisert | 1-1 |
|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "#epostadresse":/Felles/epostadresse.html | Epostadresse | 0-1 |
| "#sistOppdatert":/Felles/sistOppdatert.html | sistOppdatert | 1..1 |
| "#sistOppdatert":/Felles/sistVerifisert.html | sistVerifisert | 1..1 |

h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:complexType name="EpostAdresseType" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}">
<xs:complexType name="EpostadresseType" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="tns:EpostAdresse">
<xs:extension base="tns:Epostadresse">
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistOppdatert" use="required"/>
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistVerifisert" use="optional"/>
</xs:extension>
@@ -36,11 +35,11 @@ h4. Xml skjema
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<EpostAdresse>
<EpostAdresseadresse>abc@domain.com</EpostAdresseadresse>
<Epostadresse>
<Epostadresseadresse>abc@domain.com</Epostadresseadresse>
<sistOppdatert>2013-12-11T08:20:59.320Z</sistOppdatert>
<sistVerifisert>2013-12-11T08:20:59.320Z</sistVerifisert>
</EpostAdresse>
</Epostadresse>
</pre>


@@ -2,25 +2,26 @@
layout: default
title: HentEndringerForespoersel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/Objekt
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forespørsel sendt fra Virksomhet for å hente endringer fra kontakt og reservasjonsregisteret
- Kjelde := SDP
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice forespørsel som Klient sender til Kontaktregisteret, forespørselen beskriver hvilke endringer Klienten ønsker.
Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørselen og hvordan denne sendes.

h4. Eigenskapar
h4. Attributer

|_. Identifikator |_. Term |_. Granularitet |
| "#fraEndringsNummer":/Felles/fraEndringsNummer.html | fraEndringsNummer | 1-1 |
| "#informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html | informasjonsbehov | 0-* |
|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "#fraEndringsNummer":/Felles/fraEndringsNummer.html | fraEndringsNummer | 1..1 |
| "#informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html | informasjonsbehov | 0..* |

h4. Kodeverk for "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html

|_. Informasjonsbehov |_. Beskrivelse |
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| Person | Person gir kun informasjon om Personen finnes i registeret og reservasjonsstatus. Person er implisitt og returneres alltid. |
| Kontaktinfo | Kontaktinfo gir informasjon om Person og Personers kontaktinformajon |
| Sertifikat | Sertifikat gir informasjon om Person sitt sertifikat som skal brukes i forbindelse med kryptering av Sikker Digital Post |
@@ -29,7 +30,7 @@ h4. Kodeverk for "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html
Dersom Informasjonsbehov ikke sendes inn er standard verdi: Person
Eventuell overflødig eller dobbel spesifikasjon av informasjonsbehov ignoreres.

h4. Xml skjema
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<HentEndringerForespoersel fraEndringsNummer="123">
@@ -2,29 +2,30 @@
layout: default
title: HentEndringerRespons
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/Objekt
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Response sendt fra Oppslagstjensten for å levere ut endringer fra kontakt og reservasjonsregisteret til Virksomhet
- Kjelde := SDP
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice respons som Oppslagstjenesten sender til Klient, respons beskriver de endringer som har vært i registeret.
Responsen er begrenset til å returnere 1000 personer.
Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørselen og hvordan denne sendes.

h4. Eigenskapar
h4. Attributer

|_. Identifikator |_. Term |_. Granularitet |
| "#fraEndringsNummer":/Felles/fraEndringsNummer.html | fraEndringsNummer | 1-1 |
| "#tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer.html | tilEndringsNummer | 1-1 |
| "#senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer.html | senesteEndringsNummer | 1-1 |
|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "#fraEndringsNummer":/Felles/fraEndringsNummer.html | fraEndringsNummer | 1..1 |
| "#tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer.html | tilEndringsNummer | 1..1 |
| "#senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer.html | senesteEndringsNummer | 1..1 |
| "#Person":/Oppslagstjenesten/Person.html | Person | 0-1000 |

Dersom "#tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer.html og "#senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer.html er lik finnes det ikke fler endringer i registeret som ikke er utlevert.
Dersom "#tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer.html er ulik fra "#senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer.html så bør Offentlig Virksomhet sende ny "HentEndringerForespoersel":HentEndringerForespoersel.html.

h4. Xml skjema
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<hentEndringerRespons fraEndringsNummer="123" tilEndringsNummer="1123" senesteEndringsNummer="1350">
@@ -2,25 +2,26 @@
layout: default
title: HentPersonerForespoersel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/Objekt
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forespørsel sendt fra Virksomhet for å hente Personer fra kontakt og reservasjonsregisteret
- Kjelde := SDP
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice forespørsel som Klient sender til Kontaktregisteret, forespørselen beskriver hvilke personer Klienten ønsker uthentet og hvilken informasjon som ønskes utlevert.
Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørselen og hvordan denne sendes.

h4. Eigenskapar
h4. Attributer

|_. Identifikator |_. Term |_. Granularitet |
| "#personidentifikator":/Felles/personidentifikator.html | personidentifikator | 1-1000 |
| "#informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html | informasjonsbehov | 0-* |
|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "#personidentifikator":/Felles/personidentifikator.html | personidentifikator | 1..1000 |
| "#informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html | informasjonsbehov | 0..* |

h4. Kodeverk for "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html

|_. Informasjonsbehov |_. Beskrivelse |
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| Person | Person gir kun informasjon om Personen finnes i registeret og reservasjonsstatus. Person er implisitt og returneres alltid. |
| Kontaktinfo | Kontaktinfo gir informasjon om Person og Personers kontaktinformajon |
| Sertifikat | Sertifikat gir informasjon om Person sitt sertifikat som skal brukes i forbindelse med kryptering av Sikker Digital Post |
@@ -29,7 +30,7 @@ h4. Kodeverk for "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html
Dersom Informasjonsbehov ikke sendes inn er standard verdi: Person
Eventuell overflødig eller dobbel spesifikasjon av informasjonsbehov ignoreres.

h4. Xml skjema
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<HentPersonerForespoersel>
@@ -2,20 +2,21 @@
layout: default
title: HentPersonerRespons
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/Objekt
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Respons sendt tilbake til Virksomhet som svar på "HentPersonerForespoersel":HentPersonerForespoersel.html
- Kjelde := SDP
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice respons som Oppslagstjenesten sender til Klient, respons inneholder de Personer som Virksomhet forespurte med den registrerte informasjonen som Virksomhet ba om.
Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørselen og hvordan denne sendes.

h4. Eigenskapar
h4. Attributer

|_. Identifikator |_. Term |_. Granularitet |
| "#Person":/Oppslagstjenesten/Person.html | Personer | 1-1000 |
|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "#Person":/Oppslagstjenesten/Person.html | Personer | 1..1000 |


h4. Xml skjema
@@ -2,33 +2,22 @@
layout: default
title: Kontaktinformasjon
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/Objekt
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

h3. Kontaktinformasjon

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Kontaktinformasjon er Adresse informasjon knyttet til en Person for å kommunisere med person
- Kjelde := DIFI
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Kontaktinformasjon for en Person er epostadresse og mobiltelefonnummer

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Term |_. Granularitet |
| "#MobilTelefonNummer":MobilTelefonNummer.html | MobilTelefonNummer | 0-1 |
| "#EpostAdresse":EpostAdresse.html | EpostAdresse | 0-1 |

h4. Attributer

h4. Xml skjema
|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "#Mobiltelefonnummer":Mobiltelefonnummer.html | Mobiltelefonnummer | 0-1 |
| "#Epostadresse":Epostadresse.html | Epostadresse | 0-1 |

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:complexType name="KontaktinformasjonType" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}">
<xs:sequence>
<xs:element type="tns:MobilTelefonNummer" name="MobilTelefonNummer" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element type="tns:EpostAdresse" name="EpostAdresse" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</pre>

h4. Xml eksempel

@@ -1,46 +1,33 @@
---
layout: default
title: MobilTelefonNummer
title: Mobiltelefonnummer
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/Objekt
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

h3. MobilTelefonNummer

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om en Person sitt Mobiltelefonnummer registrert i kontakt og reservasjonsregisteret
- Kjelde := DIFI
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Informasjon om en Person sitt Mobiltelefonnummer registrert i kontakt og reservasjonsregisteret

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Term |_. Granularitet |
| "#mobiltelefonnummer":/Felles/mobilTelefonNummer.html | mobilTelefonNummer | 0-1 |
| "#sistOppdatert":/Felles/sistOppdatert.html | sistOppdatert | 1-1 |
| "#sistOppdatert":/Felles/sistVerifisert.html | sistVerifisert | 1-1 |
h4. Attributer

h4. Xml skjema
|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "#mobiltelefonnummer":/Felles/mobiltelefonnummer.html | mobiltelefonnummer | 0-1 |
| "#sistOppdatert":/Felles/sistOppdatert.html | sistOppdatert | 1..1 |
| "#sistOppdatert":/Felles/sistVerifisert.html | sistVerifisert | 1..1 |

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:complexType name="MobilTelefonNummerType" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="tns:Mobiltelefonnummer">
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistOppdatert" use="required"/>
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistVerifisert" use="optional"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</pre>

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<MobilTelefonNummer>
<Mobiltelefonnummer>
<Mobiltelefonnummer>+4791222222</Mobiltelefonnummer>
<sistOppdatert>2013-12-11T08:20:59.320Z</sistOppdatert>
<sistVerifisert>2013-12-11T08:20:59.320Z</sistVerifisert>
</MobilTelefonNummer>
</Mobiltelefonnummer>
</pre>


@@ -2,20 +2,21 @@
layout: default
title: Person
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/Objekt
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Person i kontakt og reservasjonsregisteret
- Kjelde := SDP
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Person er en Innbygger utlevert fra kontakt og reservasjonsregisteret. "status":/Felles/status.html definerer om Person er registrert eller ikke i registreret.

h4. Eigenskapar
h4. Attributer

|_. Identifikator |_. Term |_. Granularitet |
| "#personidentifikator":/Felles/personidentifikator.html | personidentifikator | 1-1 |
| "#reservasjon":/Felles/reservasjon.html | reservasjon | 1-1 |
|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "#personidentifikator":/Felles/personidentifikator.html | personidentifikator | 1..1 |
| "#reservasjon":/Felles/reservasjon.html | reservasjon | 1..1 |
| "#status":/Felles/status.html | status | 0-1 |
| "#beskrivelse":/Felles/beskrivelse.html | beskrivelse | 0-1 |
| "#Kontaktinformasjon":/Oppslagstjenesten/Kontaktinformasjon.html | Kontaktinformasjon | 0-1 |
@@ -27,7 +28,7 @@ h4. Kodeverk for status

"status":/Felles/status.html kan ha følgende verdi:

|_. Status |_. Beskrivelse |
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| AKTIV | Person finnes i registeret |
| SLETTET | Person er slettet fra registeret |
| IKKE_REGISTRERT | Person finnes ikke i registeret |
@@ -44,7 +45,7 @@ h4. Kodeverk for beskrivelse

"beskrivelse":/Felles/beskrivelse.html kan ha følgende verdi:

|_. beskrivelse |_. Beskrivelse og kilde |_. Status |
|_. Kodeverdi< |_. Beskrivelse og kilde |_. Status |
| Selvvalgt | Personen har bedt om å bli fjernet fra registeret | SLETTET |
| Død | Personen har status=5 i DSF | SLETTET |
| Utgått | Personen har status=6 i DSF | SLETTET |
@@ -53,23 +54,6 @@ h4. Kodeverk for beskrivelse
| Forsvunnet | Personen har status=4 i DSF | SLETTET |


h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:element name="Person" type="tns:Person"/>
<xs:complexType name="Person" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}">
<xs:sequence>
<xs:element type="tns:personidentifikator" name="personidentifikator" minOccurs="1"/>
<xs:element type="tns:reservasjon" name="reservasjon" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element type="tns:status" name="status" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element type="tns:beskrivelse" name="beskrivelse" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element type="tns:Kontaktinformasjon" name="Kontaktinformasjon" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element type="tns:SikkerDigitalPostAdresse" name="SikkerDigitalPostAdresse" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element type="tns:Sertifikat" name="Sertifikat" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</pre>


h4. Xml eksempel


Oops, something went wrong.

0 comments on commit 5d2bb9a

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.