Skip to content
Permalink
Browse files

fikset formateringsfeil på dokumentasjonssidene etter refaktorering a…

…v designet gjort for sikker digital post.

ryddet litt i struktur på dokumentasjonen/menyene. Bør gjøres om slik som det er gjort i sikker digital post.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Dec 12, 2014
1 parent 13b0c87 commit 5eff2e08f15e6b30fabd2f7868a4d9b7f50d4c9d
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om en Person sitt Epostadresse registrert i kontakt og reservasjonsregisteret
- Datatype := complexType
@@ -14,6 +14,7 @@ group: Oppslagstjenesten/complexType

h4. Attributer

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |
| "epostadresse":/Felles/epostadresse | 0..1 |
| "sistOppdatert":/Felles/sistOppdatert | 1..1 |
@@ -7,30 +7,34 @@ Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forespørsel sendt fra Virksomhet for å hente endringer fra kontakt og reservasjonsregisteret
- Datatype := {{ page.datatype }}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice forespørsel som Klient sender til Kontaktregisteret, forespørselen beskriver hvilke endringer Klienten ønsker.
Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørselen og hvordan denne sendes.

Responsen er en "HentEndringerRespons":HentEndringerRespons

h4. Attributer

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |
| "fraEndringsNummer":/Felles/fraEndringsNummer | 1..1 |
| "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov | 0..* |

h4. Kodeverk for "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| Person | Person gir kun informasjon om Personen finnes i registeret og reservasjonsstatus. Person er implisitt og returneres alltid. |
| Kontaktinfo | Kontaktinfo gir informasjon om Person og Personers kontaktinformajon |
| Sertifikat | Sertifikat gir informasjon om Person sitt sertifikat som skal brukes i forbindelse med kryptering av Sikker Digital Post |
| SikkerDigitalPost | SikkerDigitalPost gir informasjon om Person, postkasse og postkasseleverandøren. |

Dersom Informasjonsbehov ikke sendes inn er standard verdi: Person
Eventuell overflødig eller dobbel spesifikasjon av informasjonsbehov ignoreres.
* Dersom Informasjonsbehov ikke sendes inn er standard verdi: Person
* Eventuell overflødig eller dobbel spesifikasjon av informasjonsbehov ignoreres.

h4. Xml eksempel

@@ -4,10 +4,10 @@ title: HentEndringerRespons
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
group: Oppslagstjenesten/Metode_respons
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Response sendt fra Oppslagstjensten for å levere ut endringer fra kontakt og reservasjonsregisteret til Virksomhet
- Datatype := {{ page.datatype }}
@@ -18,14 +18,15 @@ Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørse

h4. Attributer

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |
| "fraEndringsNummer":/Felles/fraEndringsNummer | 1..1 |
| "tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer | 1..1 |
| "senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer | 1..1 |
| "Person":/Oppslagstjenesten/Person| 0..1000 |

Dersom "tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer og "senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer er lik finnes det ikke fler endringer i registeret som ikke er utlevert.
Dersom "tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer er ulik fra "senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer så bør Offentlig Virksomhet sende ny "HentEndringerForespoersel":HentEndringerForespoersel.
* Dersom "tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer og "senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer er lik finnes det ikke fler endringer i registeret som ikke er utlevert.
* Dersom "tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer er ulik fra "senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer så bør Offentlig Virksomhet sende ny "HentEndringerForespoersel":HentEndringerForespoersel.

h4. Xml eksempel

@@ -7,22 +7,26 @@ Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forespørsel sendt fra Virksomhet for å hente Personer fra kontakt og reservasjonsregisteret
- Datatype := {{ page.datatype }}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice forespørsel som Klient sender til Kontaktregisteret, forespørselen beskriver hvilke personer Klienten ønsker uthentet og hvilken informasjon som ønskes utlevert.
Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørselen og hvordan denne sendes.

Responsen er en "HentPersonerRespons":HentPersonerRespons

h4. Attributer

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1000 |
| "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov | 0..* |

h4. Kodeverk for "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| Person | Person gir kun informasjon om Personen finnes i registeret og reservasjonsstatus. Person er implisitt og returneres alltid. |
| Kontaktinfo | Kontaktinfo gir informasjon om Person og Personers kontaktinformajon |
@@ -4,10 +4,10 @@ title: HentPersonerRespons
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
group: Oppslagstjenesten/Metode_respons
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Respons sendt tilbake til Virksomhet som svar på "HentPersonerForespoersel":HentPersonerForespoersel
- Datatype := {{ page.datatype }}
@@ -17,8 +17,9 @@ Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørse

h4. Attributer

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |
| "Person":/Oppslagstjenesten/Person | 1..1000 |
| "Person":Person | 1..1000 |


h4. Xml skjema
@@ -6,14 +6,16 @@ datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
---
- Identifikator := <a href="/{{ page.Service }}/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forespørsel sendt fra Virksomhet for å hente Sertifikater fra Printleverandør i Sikker Digital Post.
- Datatype := {{ page.datatype }}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice forespørsel som Klient sender til Oppslagstjenesten, forespørselen brukes for å hente ut det sertifikat som skal brukes for å kryptere meldinger som skal printes.
Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørselen og hvordan denne sendes.
Responsen er en "HentPrintSertifikatRespons":HentPrintSertifikatRespons.html

Responsen er en "HentPrintSertifikatRespons":HentPrintSertifikatRespons

h4. Attributer

@@ -4,10 +4,10 @@ title: HentPrintSertifikatRespons
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenes
group: Oppslagstjenesten/Metode
group: Oppslagstjenesten/Metode_respons
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Respons sendt tilbake til Virksomhet som svar på "HentPrintSertifikatForespoersel":HentPrintSertifikatForespoersel.html
- Datatype := {{ page.datatype }}
@@ -18,6 +18,7 @@ Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om responsen o

h4. Attributer

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |
| "postkasseleverandoerAdresse":/Felles/postkasseleverandoerAdresse | 1..1 |
| "X509Sertifikat":/Felles/X509Sertifikat | 1..1 |
@@ -4,10 +4,10 @@ title: KanVelgeSikkerDigitalPostkasseForespoersel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
group: Oppslagstjenesten/PK_Metode
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forespørsel sendt fra Postkasseleverandør for å sjekke om en Innbygger kan velge postkasse for offentlig bruk.
- Datatype := {{ page.datatype }}
@@ -18,6 +18,7 @@ Dersom Innbygger ikke har registrert noen aktiv postkasse i kontakt og reservasj

h4. Attributer

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |

@@ -4,10 +4,10 @@ title: KanVelgeSikkerDigitalPostkasseRespons
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
group: Oppslagstjenesten/PK_Metode_respons
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Respons sendt tilbake til Postkasseleverandør når kontaktregisteretet er oppdatert.
- Datatype := {{ page.datatype }}
@@ -17,6 +17,7 @@ group: Oppslagstjenesten/Metode

h4. Attributer

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |. Datatype |
| status | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| beskrivelse | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Kontaktinformasjon er Adresse informasjon knyttet til en Person for å kommunisere med person
- Datatype := complexType
@@ -14,6 +14,7 @@ group: Oppslagstjenesten/complexType

h4. Attributer

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |
| "Mobiltelefonnummer":Mobiltelefonnummer | 0..1 |
| "Epostadresse":Epostadresse | 0..1 |
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om en Person sitt Mobiltelefonnummer registrert i kontakt og reservasjonsregisteret
- Datatype := complexType
@@ -14,6 +14,7 @@ group: Oppslagstjenesten/complexType

h4. Attributer

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |
| "mobiltelefonnummer":/Felles/mobiltelefonnummer | 0..1 |
| "sistOppdatert":/Felles/sistOppdatert | 1..1 |
@@ -3,11 +3,11 @@ layout: default
title: OppdaterPersonerForespoersel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenes
group: Oppslagstjenesten/Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/PK_Metode
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forespørsel sendt fra Postkasseleverandør for å opprette, oppdatere eller slette informasjon om Personer sine postkasse.
- Datatype := {{ page.datatype }}
@@ -16,14 +16,15 @@ group: Oppslagstjenesten/Metode

h4. Attributer

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |
| "Person":/Oppslagstjenesten/Person | 1..1000 |
| "Person":Person | 1..1000 |

h4. Beskrivelse av forespørselen

"Person":/Oppslagstjenesten/Person med | "status":/Felles/status AKTIV opprettes eller oppdateres.
For "Person":/Oppslagstjenesten/Person med | "status":/Felles/status SLETTET blir informasjon om "SikkerDigitalPostAdresse":/Oppslagstjenesten/SikkerDigitalPostAdresse og "X509Sertifikat":/Felles/X509Sertifikat fjernet.
Følgende egenskaper på "Person":/Oppslagstjenesten/Person brukes ikke: "reservasjon":/Felles/reservasjon, "Kontaktinformasjon":/Oppslagstjenesten/Kontaktinformasjon.
"Person":Person med | "status":/Felles/status AKTIV opprettes eller oppdateres.
For "Person":Person med | "status":/Felles/status SLETTET blir informasjon om "SikkerDigitalPostAdresse":SikkerDigitalPostAdresse og "X509Sertifikat":/Felles/X509Sertifikat fjernet.
Følgende egenskaper på "Person":Person brukes ikke: "reservasjon":/Felles/reservasjon, "Kontaktinformasjon":Kontaktinformasjon.


h4. Xml eksempel
@@ -4,10 +4,10 @@ title: OppdaterPostkasseForespoersel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
group: Oppslagstjenesten/PK_Metode
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forespørsel sendt fra Postkasseleverandør for å oppdatere informasjon om en postkasse i kontaktregisteret.
- Datatype := {{ page.datatype }}
@@ -17,6 +17,7 @@ group: Oppslagstjenesten/Metode

h4. Attributer

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "postkasseleverandoerOrgNummer":/Felles/virksomhetsidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
@@ -4,10 +4,10 @@ title: OppdaterPostkasseRespons
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
group: Oppslagstjenesten/PK_Metode_respons
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Respons sendt tilbake til Postkasseleverandør når kontaktregisteretet er oppdatert.
- Datatype := {{ page.datatype }}
@@ -17,6 +17,7 @@ group: Oppslagstjenesten/Metode

h4. Attributer

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |. Datatype |
| status | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| beskrivelse | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
@@ -4,10 +4,10 @@ title: OpprettOgVelgSikkerDigitalPostkasseForespoersel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
group: Oppslagstjenesten/PK_Metode
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forespørsel sendt fra Postkasseleverandør for å opprette og sette at en postkasse aktiveres for en innbygger.
- Datatype := {{ page.datatype }}
@@ -17,6 +17,7 @@ group: Oppslagstjenesten/Metode

h4. Attributer

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "postkasseleverandoerOrgNummer":/Felles/virksomhetsidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
@@ -4,10 +4,10 @@ title: OpprettOgVelgSikkerDigitalPostkasseRespons
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
group: Oppslagstjenesten/PK_Metode_respons
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Response sendt tilbake til Postkasseleverandør for å at en Innbygger har valgt digital postkasse for offentlig bruk.
- Datatype := {{ page.datatype }}
@@ -17,6 +17,7 @@ group: Oppslagstjenesten/Metode

h4. Attributer

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |. Datatype |
| status | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| beskrivelse | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
@@ -4,10 +4,10 @@ title: OpprettSikkerDigitalPostkasseForespoersel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: Metode
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/Metode
group: Oppslagstjenesten/PK_Metode
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forespørsel sendt fra Postkasseleverandør for å opprette informasjon om en postkasse i kontaktregisteret.
- Datatype := {{ page.datatype }}
@@ -17,6 +17,7 @@ group: Oppslagstjenesten/Metode

h4. Attributer

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "postkasseleverandoerOrgNummer":/Felles/virksomhetsidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 5eff2e0

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.