Skip to content
Permalink
Browse files

Definert opp HentMellomliggendeSertifikaterForespoersel og HentPrintS…

…ertifikatForespoersel, ryddet i lenker i alle begrep. forenklet menyen.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Feb 27, 2014
1 parent 5ce0641 commit 701b5cfe5c0a16305574bfa38c3d27f2aa44f7a8
@@ -15,9 +15,9 @@ group: Oppslagstjenesten/complexType
h4. Attributer

|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "#epostadresse":/Felles/epostadresse.html | Epostadresse | 0-1 |
| "#sistOppdatert":/Felles/sistOppdatert.html | sistOppdatert | 1..1 |
| "#sistOppdatert":/Felles/sistVerifisert.html | sistVerifisert | 1..1 |
| "epostadresse":/Felles/epostadresse.html | Epostadresse | 0-1 |
| "sistOppdatert":/Felles/sistOppdatert.html | sistOppdatert | 1..1 |
| "sistOppdatert":/Felles/sistVerifisert.html | sistVerifisert | 1..1 |

h4. Xml skjema

@@ -16,8 +16,8 @@ Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørse
h4. Attributer

|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "#fraEndringsNummer":/Felles/fraEndringsNummer.html | fraEndringsNummer | 1..1 |
| "#informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html | informasjonsbehov | 0..* |
| "fraEndringsNummer":/Felles/fraEndringsNummer.html | fraEndringsNummer | 1..1 |
| "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html | informasjonsbehov | 0..* |

h4. Kodeverk for "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html

@@ -17,13 +17,13 @@ Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørse
h4. Attributer

|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "#fraEndringsNummer":/Felles/fraEndringsNummer.html | fraEndringsNummer | 1..1 |
| "#tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer.html | tilEndringsNummer | 1..1 |
| "#senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer.html | senesteEndringsNummer | 1..1 |
| "#Person":/Oppslagstjenesten/Person.html | Person | 0-1000 |
| "fraEndringsNummer":/Felles/fraEndringsNummer.html | fraEndringsNummer | 1..1 |
| "tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer.html | tilEndringsNummer | 1..1 |
| "senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer.html | senesteEndringsNummer | 1..1 |
| "Person":/Oppslagstjenesten/Person.html | Person | 0-1000 |

Dersom "#tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer.html og "#senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer.html er lik finnes det ikke fler endringer i registeret som ikke er utlevert.
Dersom "#tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer.html er ulik fra "#senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer.html så bør Offentlig Virksomhet sende ny "HentEndringerForespoersel":HentEndringerForespoersel.html.
Dersom "tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer.html og "senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer.html er lik finnes det ikke fler endringer i registeret som ikke er utlevert.
Dersom "tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer.html er ulik fra "senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer.html så bør Offentlig Virksomhet sende ny "HentEndringerForespoersel":HentEndringerForespoersel.html.

h4. Xml eksempel

@@ -13,7 +13,7 @@ group: Oppslagstjenesten/complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice forespørsel som Klient sender til Oppslagstjenesten, forespørselen brukes for å hente ut mellomliggende sertifikater nødvendig for å validatorer Person sertifikatene.
Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørselen og hvordan denne sendes.
Responsen er en "HentSertifikaterRespons":HentSertifikaterRespons
Responsen er en "HentMellomliggendeSertifikaterRespons":HentMellomliggendeSertifikaterRespons.html

h4. Attributer

@@ -0,0 +1,35 @@
---
layout: default
title: HentMellomliggendeSertifikaterRespons
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Respons sendt tilbake til Virksomhet som svar på "HentMellomliggendeSertifikaterForespoersel":HentMellomliggendeSertifikaterForespoersel.html
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice respons som Oppslagstjenesten sender til Klient, respons inneholder Sertifikater.
For "HentMellomliggendeSertifikaterForespoersel":HentMellomliggendeSertifikaterForespoersel.html leveres det ut alle mellomliggende sertifikater i sertifikatkjeden brukt for person sertifikatene i SDP.
Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om responsen og hvordan denne leveres og sikres.

h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |
| "X509Certificate":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-X509Data | 0..* |


h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>
<X509Certificate>MIICXTCCA..</X509Certificate>
<X509Certificate>23423424..</X509Certificate>
<X509Certificate>ASDASV234..</X509Certificate>
</{{page.title}}/>

</pre>@@ -16,8 +16,8 @@ Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørse
h4. Attributer

|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "#personidentifikator":/Felles/personidentifikator.html | personidentifikator | 1..1000 |
| "#informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html | informasjonsbehov | 0..* |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator.html | personidentifikator | 1..1000 |
| "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html | informasjonsbehov | 0..* |

h4. Kodeverk for "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html

@@ -16,7 +16,7 @@ Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørse
h4. Attributer

|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "#Person":/Oppslagstjenesten/Person.html | Personer | 1..1000 |
| "Person":/Oppslagstjenesten/Person.html | Personer | 1..1000 |


h4. Xml skjema
@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: HentPrintSertifikaterForespoersel
title: HentPrintSertifikatForespoersel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: complexType
Service: Oppslagstjenesten
@@ -13,7 +13,7 @@ group: Oppslagstjenesten/complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice forespørsel som Klient sender til Oppslagstjenesten, forespørselen brukes for å hente ut det sertifikat som skal brukes for å kryptere meldinger som skal printes.
Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørselen og hvordan denne sendes.
Responsen er en "HentSertifikaterRespons":HentSertifikaterRespons
Responsen er en "HentPrintSertifikatRespons":HentPrintSertifikatRespons.html

h4. Attributer

@@ -0,0 +1,35 @@
---
layout: default
title: HentPrintSertifikatRespons
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Respons sendt tilbake til Virksomhet som svar på "HentPrintSertifikatForespoersel":HentPrintSertifikatForespoersel.html
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice respons som Oppslagstjenesten sender til Klient, respons inneholder ET Sertifikat.
For "HentPrintSertifikatForespoersel":HentPrintSertifikatForespoersel.html leveres det ut det sertifikatet som skal brukes for å kryptere meldinger som skal printes til Innbygger.
Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om responsen og hvordan denne leveres og sikres.

h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |
| "postkasseleverandoerAdresse":/Felles/postkasseleverandoerAdresse.html | postkasseleverandoerAdresse | 1..1 |
| "X509Certificate":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-X509Data | 1..1 |


h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>
<postkasseleverandoerAdresse>987654321</postkasseleverandoerAdresse>
<X509Certificate>MIICXTCCA..</X509Certificate>
</{{page.title}}/>

</pre>@@ -7,18 +7,18 @@ group: Oppslagstjenesten/complexType

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Respons sendt tilbake til Virksomhet som svar på "HentMellomliggendeSertifikaterForespoersel":HentMellomliggendeSertifikaterForespoersel og "HentPrintSertifikaterForespoersel":HentPrintSertifikaterForespoersel
- Definisjon := Respons sendt tilbake til Virksomhet som svar på "HentMellomliggendeSertifikaterForespoersel":HentMellomliggendeSertifikaterForespoersel.html og "HentPrintSertifikaterForespoersel":HentPrintSertifikaterForespoersel.html
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice respons som Oppslagstjenesten sender til Klient, respons inneholder Sertifikater.
For "HentMellomliggendeSertifikaterForespoersel":HentMellomliggendeSertifikaterForespoersel leveres det ut alle mellomliggende sertifikater i sertifikatkjeden brukt for person sertifikatene i SDP.
For "HentPrintSertifikaterForespoersel":HentPrintSertifikaterForespoersel leveres det ut det sertifikatet som skal brukes for å kryptere meldinger som skal printes til Innbygger.
For "HentMellomliggendeSertifikaterForespoersel":HentMellomliggendeSertifikaterForespoersel.html leveres det ut alle mellomliggende sertifikater i sertifikatkjeden brukt for person sertifikatene i SDP.
For "HentPrintSertifikaterForespoersel":HentPrintSertifikaterForespoersel.html leveres det ut det sertifikatet som skal brukes for å kryptere meldinger som skal printes til Innbygger.
Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om responsen og hvordan denne leveres og sikres.

h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |
| "Sertifikat":/Oppslagstjenesten/Sertifikat | 0..* |
| "X509Certificate":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-X509Data | 0..* |


h4. Xml skjema
@@ -15,8 +15,8 @@ group: Oppslagstjenesten/complexType
h4. Attributer

|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "#Mobiltelefonnummer":Mobiltelefonnummer.html | Mobiltelefonnummer | 0-1 |
| "#Epostadresse":Epostadresse.html | Epostadresse | 0-1 |
| "Mobiltelefonnummer":Mobiltelefonnummer.html | Mobiltelefonnummer | 0-1 |
| "Epostadresse":Epostadresse.html | Epostadresse | 0-1 |


h4. Xml eksempel
@@ -15,9 +15,9 @@ group: Oppslagstjenesten/complexType
h4. Attributer

|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "#mobiltelefonnummer":/Felles/mobiltelefonnummer.html | mobiltelefonnummer | 0-1 |
| "#sistOppdatert":/Felles/sistOppdatert.html | sistOppdatert | 1..1 |
| "#sistOppdatert":/Felles/sistVerifisert.html | sistVerifisert | 1..1 |
| "mobiltelefonnummer":/Felles/mobiltelefonnummer.html | mobiltelefonnummer | 0-1 |
| "sistOppdatert":/Felles/sistOppdatert.html | sistOppdatert | 1..1 |
| "sistOppdatert":/Felles/sistVerifisert.html | sistVerifisert | 1..1 |


h4. Xml eksempel
@@ -21,7 +21,7 @@ h4. Attributer
| "beskrivelse":/Felles/beskrivelse.html | 0-1 |
| "Kontaktinformasjon":/Oppslagstjenesten/Kontaktinformasjon.html | 0-1 |
| "SikkerDigitalPostAdresse":/Oppslagstjenesten/SikkerDigitalPostAdresse.html | 0-1 |
| "Sertifikat":/Oppslagstjenesten/Sertifikat.html | 0-1 |
| "X509Certificate":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-X509Data | 0-1 |


h4. Kodeverk for status
@@ -45,7 +45,7 @@ h4. Kodeverk for beskrivelse

"beskrivelse":/Felles/beskrivelse.html kan ha følgende verdi:

|_. Kodeverdi< |_. Beskrivelse og kilde |_. Status |
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse og kilde |_. Status |
| Selvvalgt | Personen har bedt om å bli fjernet fra registeret | SLETTET |
| Død | Personen har status=5 i DSF | SLETTET |
| Utgått | Personen har status=6 i DSF | SLETTET |
@@ -16,7 +16,7 @@ group: Oppslagstjenesten/complexType
h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |
| "ds:X509Certificate":http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#X509Data | 1..1 |
| "X509Certificate":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-X509Data | 1..1 |


h4. Xml eksempel
@@ -15,8 +15,8 @@ group: Oppslagstjenesten/complexType
h4. Attributer

|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "#postkasseadresse":/Felles/postkasseadresse.html | postkasseadresse | 1..1 |
| "#postkasseleverandoerAdresse":/Felles/postkasseleverandoerAdresse.html | postkasseleverandoerAdresse | 1..1 |
| "postkasseadresse":/Felles/postkasseadresse.html | postkasseadresse | 1..1 |
| "postkasseleverandoerAdresse":/Felles/postkasseleverandoerAdresse.html | postkasseleverandoerAdresse | 1..1 |


h4. Xml eksempel

0 comments on commit 701b5cf

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.