Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of https://github.com/difi/begrepskatalog

  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Apr 6, 2014
2 parents d72bbe9 + aa8e647 commit 04c28acc9e9244903cc35256775adef1c7e2c8e2
@@ -6,7 +6,7 @@ headtitle: Sikker digital post - ASiC

h2. Introduksjon

Dokumentpakke inngår kun i "DigitalPostMeldinger":../StandardBusinessDocument/Meldingstyper/DigitalPostMelding.
Dokumentpakke inngår kun i "DigitalPostMeldinger":../StandardBusinessDocument/DigitalPostMelding.

"Associated Signature Container (ASiC)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.03.01_60/ts_102918v010301p.pdf er et pakkeformat som er designet for å ivareta integritet til innholdet over lang tid. Kort fortalt så definerer standarden hvordan man skal sette sammen en zip fil med en filstruktur der man lager en digital signatur hver enkel fil med en kombinasjon av et digitalt fingeravtrykk av filen og et PKI sertifikat eid av en virksomheten. Dette medfører at man kan verifisere at filene kommer fra rett virksomhet, og om filene har blitt endret.

@@ -14,24 +14,24 @@ Det er opp til avsender om man vil fullintegrere MSH inn i eksisterende løsning

"!{width:90%}ebms_flyt_diagram.jpg!":ebms_flyt_diagram.jpg

Les mer om "meldingsidentifikatorer":MeldingsIdentifikatorer
Les mer om "meldingsidentifikatorer":../MeldingsIdentifikatorer

h3. AS4 Light Client profilen

ebMS benytter konseptet P-Mode (Processing Mode) til å beskrive en samling parameterer som definerer hvordan en melding er utvekslet mellom to Message Serivce Handlers (MSH). P-Mode paramtererne er delt inn i flere undergrupper for generelle, protokoll, forretningsinfo, feilhåndtering, pålitlighet og sikkerhet.

AS4 Light client profilen definerer hvilke av disse som en implementasjon skal støtte.

h4. Grensesnitt mellom avsender og MF
h3. Grensesnitt mellom Avsender og Meldingsformidler

Grensesnittet mellom avsender og meldingsformidler har to sett med P-Mode parametere:
* "FormidleDigitalPostForsendelse":Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse - benyttes ved sending av en digital post forsendelse fra avsender til meldingsformidler
* "KvitteringsForespoersel":Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel - benyttes av avsender for å sjekke om det er forretningskvitteringer som kan hentes
Grensesnittet mellom "teknisk avsender":../Aktorer og "meldingsformidler":../Aktorer har to sett med P-Mode parametere:
* "FormidleDigitalPostForsendelse":FormidleDigitalPostForsendelse - benyttes ved sending av en digital post forsendelse fra avsender til meldingsformidler
* "KvitteringsForespoersel":KvitteringsForespoersel - benyttes av avsender for å sjekke om det er forretningskvitteringer som kan hentes

h3. Eksempler

Det er utarbeidet noen eksempler på SOAP meldinger knyttet til flyt diagrammet over.
Eksemplene finnes her: "eksempler/soap":eksempler/soap/.
Eksemplene finnes her: "eksempler/soap":../eksempler/soap/.

h3. Refererte standarder

@@ -0,0 +1,40 @@
---
layout: default
title: Meldingsutveksling i Sikker Digital Post
headtitle: Sikker digital post
---


Postforsendelsen skal overføres fra Databehandler ved bruk av en ebMS 3.0 Message Service Handler (MSH).
MSH'en er virksomhetens tilgangpunkt inn til ebMS 3.0 rammeverket som er ansvarlig for videre transport.
Avsender sin MSH skal støtte "The AS4 Light Client Conformance Profile":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.html#__RefHeading__26166_1909778835

Det er flere forskjellige scenarier for hvordan MSH blir tatt i bruk av (eller integrert inn i) avsender sine løsninger.
Det er opp til avsender om man vil fullintegrere MSH inn i eksisterende løsning, benytte seg av en standard "hyllevare" løsning med lokal integrasjon eller benytte seg av tredjepart som MSH.

"!{width:90%}ebms_flyt_diagram.jpg!":ebms_flyt_diagram.jpg

Les mer om "meldingsidentifikatorer":MeldingsIdentifikatorer

h3. AS4 Light Client profilen

ebMS benytter konseptet P-Mode (Processing Mode) til å beskrive en samling parameterer som definerer hvordan en melding er utvekslet mellom to Message Serivce Handlers (MSH). P-Mode paramtererne er delt inn i flere undergrupper for generelle, protokoll, forretningsinfo, feilhåndtering, pålitlighet og sikkerhet.

AS4 Light client profilen definerer hvilke av disse som en implementasjon skal støtte.

h4. Grensesnitt mellom avsender og MF

Grensesnittet mellom avsender og meldingsformidler har to sett med P-Mode parametere:
* "FormidleDigitalPostForsendelse":Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse - benyttes ved sending av en digital post forsendelse fra avsender til meldingsformidler
* "KvitteringsForespoersel":Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel - benyttes av avsender for å sjekke om det er forretningskvitteringer som kan hentes

h3. Eksempler

Det er utarbeidet noen eksempler på SOAP meldinger knyttet til flyt diagrammet over.
Eksemplene finnes her: "eksempler/soap":eksempler/soap/.

h3. Refererte standarder

* "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms_core-3.0-spec-os.pdf
* "AS4 profilen":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.html
* "The AS4 Light Client Conformance Profile":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.html#__RefHeading__26166_1909778835
Binary file not shown.
@@ -24,7 +24,7 @@ h2. Meldingsutveksling
*** "Aktør identifikatorer":AktorIdentifikatorer
** "Ekspederingsprosessen":EksepederePost
** "Meldingstyper":StandardBusinessDocument/Melding/
** "Meldingsflyt (P-Modes)":Meldingsutveksling
** "Meldingsutvekslingsflyt (P-Modes)":Meldingsutveksling/
*** "FormidleDigitalPostForsendelse":Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse
*** "KvitteringsForespoersel":Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel
** "Feilhåndtering":Feilhaandtering

0 comments on commit 04c28ac

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.