Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #189 from difi/utvidelse_antall_vedlegg_182

Utvidelse for fler vedlegg #182
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Oct 7, 2016
2 parents 2007264 + 22cd176 commit 05bcd65ae1398c092c0beb4914d234feea63e75d
@@ -27,7 +27,7 @@ table(table table-striped).
| "Mottaker":../../begrep/Mottaker | 1..1 | "sdp:Mottaker":../../begrep/Mottaker |
| "Avsender":../../begrep/Avsender | 1..1 | "sdp:Avsender":../../begrep/Avsender |
| hoveddokument | 1..1 | "sdp:Dokument":../../begrep/Dokument |
| vedlegg | 0..10 | "sdp:Dokument":../../begrep/Dokument |
| vedlegg | 0..200 | "sdp:Dokument":../../begrep/Dokument |


h3. Eksempel
@@ -66,4 +66,4 @@ h3. Eksempel

</manifest>

</pre>
</pre>
@@ -35,13 +35,13 @@ table(table table-striped).
|_. Fil |_. Kardinalitet |_. Beskrivelse |
| hoveddokument | 1..1 | fil - se: krav til "filnavn og dokumentformat":../Dokumentformat/ |
| "manifest.xml":Manifest | 1..1 | "manifest":Manifest |
| vedlegg | 0..10 | fil - se: krav til "filnavn og dokumentformat":../Dokumentformat/ |
| vedlegg | 0..200 | fil - se: krav til "filnavn og dokumentformat":../Dokumentformat/ |
| META-INF/signatures.xml | 1..1 | "XAdES":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts%5C101900_101999%5C101903%5C01.04.02_60%5Cts_101903v010402p.pdf signaturer av filene |

h3. Begrensninger

* Dokumentpakken kan inneholde et hoveddokument
* Dokumentpakken kan inntil 10 vedlegg
* Dokumentpakken kan ha inntil 200 vedlegg
* Avsender kan ikke definere rekkefølgende på vedleggene, sorteringen av disse håndteres av postkassen.


@@ -18,7 +18,7 @@
<xsd:element name="mottaker" type="Mottaker" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="avsender" type="Avsender" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="hoveddokument" type="Dokument" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="vedlegg" type="Dokument" minOccurs="0" maxOccurs="10"/>
<xsd:element name="vedlegg" type="Dokument" minOccurs="0" maxOccurs="200"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

@@ -60,4 +60,4 @@
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>

</xsd:schema>
</xsd:schema>

0 comments on commit 05bcd65

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.