Skip to content
Permalink
Browse files

fikset formateringen på kommentarene

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 19, 2014
1 parent 9037fe1 commit 143aca39463d434e1f8c5848dd6be439cafae318
Showing with 55 additions and 52 deletions.
  1. +23 −27 xsd/sdpManifest.xml
  2. +32 −25 xsd/sdpMelding.xml
@@ -1,32 +1,28 @@
<!--
- Hvordan håndtere konflikt mellom info i sdpManifest og sdpMelding?
- Skal håndteres som en feil og gi feilmelding tilbake til avsender.
-
-->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sdp:Manifest xmlns:sbdh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader" xmlns:sdp="http://begrep.difi.no/sdp/schema" xmlns:dk="http://begrep.difi.no/dk/schema">
<!-- Hvordan håndtere konflikt mellom info i sdpManifest og sdpMelding?
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sdp:Manifest xmlns:sbdh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader" xmlns:sdp="http://begrep.difi.no/sdp/schema">
- Skal håndteres som en feil og gi feilmelding tilbake til avsender.
<sdp:meldingsID>GUID</sdp:meldingsID>
<sdp:Avsender>
<sdp:Identifikator>2q342134fdasdfewa453q5#dsavasg</sdp:Identifikator>
</sdp:Avsender>
<sdp:Mottaker>
<!-- mulighet for bedriftsidentifikator -->
<ds:personidentifikator>010203040506</ds:personidentifikator>
</sdp:Mottaker>
-
<sdp:Dokument href="melding.pdf" media="all" mime="application/pdf" >
<sdp:Tittel>Opprinnelig søknad</sdp:Tittel>
-->
<sdp:meldingsID>GUID</sdp:meldingsID>
<sdp:Avsender>
<sdp:Identifikator>2q342134fdasdfewa453q5#dsavasg</sdp:Identifikator>
</sdp:Avsender>
<sdp:Mottaker>
<dk:personidentifikator>010203040506</dk:personidentifikator>
</sdp:Mottaker>
<sdp:Dokument href="melding.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel>Opprinnelig søknad</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
<sdp:VedleggsListe>
<sdp:Dokument href="vedlegg1.html" media="all" mime="text/html">
<sdp:Tittel>Opprinnelig søknad</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
<sdp:VedleggsListe>
<sdp:Dokument href="vedlegg1.html" media="all" mime="text/html">
<sdp:Tittel>Opprinnelig søknad</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
<sdp:Dokument href="vedlegg2.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel>Opprinnelig søknadsvedlegg</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
</sdp:VedleggsListe>


<sdp:Dokument href="vedlegg2.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel>Opprinnelig søknadsvedlegg</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
</sdp:VedleggsListe>
</sdp:Manifest>
@@ -1,41 +1,48 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- legg inn versjon i namespace for skjema -->
<sdp:Melding xmlns:sdp="http://begrep.difi.no/sdp/schema" xmlns:dk="http://begrep.difi.no/dk/schema" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:enc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
<!--
<!--
MELDINGSID for meldingen GUID, hvor skal den legges?
PRIORITET for meldingen legges inn i StandardBusinessDocument eller i ebMS 3.0
-->
-->
<sdp:Mottaker>
<!-- sikre at det er en choice for å utvide med virksomheter som Mottaker -->
<!-- sikre at det er en choice for å utvide med virksomheter som Mottaker -->
<dk:Person>
<!-- gjenbruke svaret frå kontaktregisteret, evt supplert med adresseinfo for fysisk post -->
</dk:Person>
<sdp:PostAdresse>
<!-- Posten gir et forslag til dataformat for adressering til PRINT -->
</sdp:PostAdresse>
</sdp:PostAdresse>
</sdp:Mottaker>


<sdp:Avsender>
<!---
<!---
Avsender:
- støtte for at en Avsender kan sende på veien av en annen
- virksomhet-X kan sende på veiene avsenderID-Y
- virksomhet X har ikke akseptert bruksvilkår og ikke opprettet i Sikker Digital Post
- virksomhet X sitt OrgNr hentes fra sertifikatet som har signert meldingen, og dermed ikke en del av sdpMelding.
- Avsender skal ikke har et forhold til postkasse interne adresser
- Avsender skal identifisere seg med Avsenderid
-- får opprettet en offentlig AvsenderID/AktørID i SDP opprettet av Difi
-
- Avsender skal ha et felt for faktureringsid, 0..1, kan det være ehfID, sjekk med ehfFaktura
-->
får opprettet en offentlig AvsenderID/AktørID i SDP opprettet av Difi
Avsender skal ha et felt for faktureringsid, 0..1, kan det være ehfID, sjekk med ehfFaktura -->
<sdp:Identifikator>2q342134fdasdfewa453q5#dsavasg</sdp:Identifikator>
<sdp:ehfFakturaRef>min faktura referanse</sdp:ehfFakturaRef>

</sdp:Avsender>
<!-- Åpningstidspunkt -->
<!-- Åpningstidspunkt -->
<!-- er tidligste tidspunkt for publisering. Publisering skjer så raskt som mulig etter dette -->
<!-- -SLA avgjør hvor lang tid postkassene har på å publisere dette etter tidspunktet -->
<!-- - Tidspunkt fjernes, bare dato -->
@@ -46,22 +53,24 @@
<sdp:sikkerhetsnivaa>3</sdp:sikkerhetsnivaa>
<sdp:Varsel>
<!--
--
- kanal: SMS eller EPOST
- Tidspunkt: dager, antall dager etter virkningsdato, 0 = samme dag som tilgjengeliggjøring
- varslinger på epost kan slåes sammen med andre varslinger
- definere en maks lengde på epost/sms tekster, 255 maks lengde
- teksten kommer i tillegg til avsender navn og ikkeSensitivTittel ihvertfall på epost
-->
<sdp:Varsel kanal="EPOST" tidspunkt="0,1,3,5,30">Vedtak om mitt vedtak...</sdp:Varsel>
<sdp:Varsel kanal="SMS " tidspunkt="3,9">tekst på sms varsling...</sdp:Varsel>

<sdp:Varsel kanal="EPOST" tidspunkt="0,1,3,5,30">Vedtak om mitt vedtak...</sdp:Varsel>
<sdp:Varsel kanal="SMS " tidspunkt="3,9">tekst på sms varsling...</sdp:Varsel>
<!-- Må inn med kodeverk -->
</sdp:Varsel>
<sdp:aapningskvittering>JA</sdp:aapningskvittering>
<sdp:IkkeSensitivHovedokumentTittel maxLength="100" >Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:IkkeSensitivTittel>

</sdp:Varsel>
<sdp:aapningskvittering>JA</sdp:aapningskvittering>
<sdp:IkkeSensitivHovedokumentTittel maxLength="100">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:IkkeSensitivHovedokumentTittel>
<sdp:DokumentPakke>
<!-- Krypteringsinfo om payload pakke -->
<enc:EncryptedKey>
@@ -78,8 +87,6 @@
<enc:CipherData>
<enc:CipherValue>HreaWUt7EANxxQJeamkmDhUubKDwGPUrRYOUSO7cNdhV4irzL8ntuQVnEcb37+2UbU2ymvZrwuBL9dweevyMGpVRYUSjAqxO0M9gB38wgzltQqkqYo0HtLdOyfnxDBuRjyRCH8+dgNfVK0PSgVTyNnawDrQaZqTHxwCf7e5vqz5LWJLo16k6G17ldBzmet0xbBSJ3YD5y+AK/5EJjyDZGYMEJ8+nmEY7OTDd/JdrWPhL62LGdMP2EH3qSqjMOm84MLiLOvdiMNlv152BjVf+8JXEirUM7BBu+nmaZrpKvrVGIfhKXpvLMkSZlkb2zZfNOAg8OL5wIn0qqYtF+3U5sw==</enc:CipherValue>
</enc:CipherData>
</enc:EncryptedKey>


</enc:EncryptedKey>
</sdp:DokumentPakke>
</sdp:Melding>

0 comments on commit 143aca3

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.