Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #86 from digipost/flytte_mobiltelefonnummer_og_epo…

…stadresse_til_varsel

Flytte mobiltelefonnummer og epostadresse til varsel
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 4, 2014
2 parents ac1771c + 45108ea commit 1547f8879d536f6b11e882d196e8167a532536bf
@@ -26,7 +26,7 @@ h4. Xml eksempel
<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<epostVarsel>
<epostadresse>01012295312_test@minid.difi.no</epostadresse>
<varselTekst lang="no">Viktig melding fra Staten</varselTekst>
<varslingsTekst lang="no">Viktig melding fra Staten</varslingsTekst>
<repetisjoner>
<dagerEtter>0</dagerEtter>
<dagerEtter>7</dagerEtter>
@@ -25,14 +25,14 @@ table(table table-striped).
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<SmsVarsel>
<smsVarsel>
<mobiltelefonnummer>12121212</mobiltelefonnummer>
<varselTekst lang="no">Viktig melding fra Staten</varselTekst>
<varslingsTekst lang="no">Viktig melding fra Staten</varslingsTekst>
<repetisjoner>
<dagerEtter>0</dagerEtter>
<dagerEtter>7</dagerEtter>
</repetisjoner>
</SmsVarsel>
</smsVarsel>

</pre>

@@ -31,8 +31,8 @@ h4. Eigenskapar

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
|"EpostVarsel":EpostVarsel| 0..1 | "sdp:EpostVarsel":EpostVarsel |
|"SmsVarsel":SmsVarsel | 0..1 | "sdp:SmsVarsel":SmsVarsel |
|"epostVarsel":EpostVarsel| 0..1 | "sdp:EpostVarsel":EpostVarsel |
|"smsVarsel":SmsVarsel | 0..1 | "sdp:SmsVarsel":SmsVarsel |


h4. Xml eksempel - Brev som krever varsling etter eForvaltningsforskriften
@@ -41,7 +41,7 @@ h4. Xml eksempel - Brev som krever varsling etter eForvaltningsforskriften
<varsler>
<epostVarsel>
<epostadresse>01012295312_test@minid.difi.no</epostadresse>
<varselTekst>Viktig melding fra Staten</varselTekst>
<varslingsTekst>Viktig melding fra Staten</varslingsTekst>
<repetisjoner>
<dagerEtter>0</dagerEtter>
<dagerEtter>7</dagerEtter>
@@ -63,7 +63,7 @@ h4. Xml eksempel - Avsender ønsker varsling i begge kanaler ved Levering
</epostVarsel>
<smsVarsel>
<mobiltelefonnummer>12121212</mobiltelefonnummer>
<varselTekst>Viktig melding fra Staten</varselTekst>
<varslingsTekst>Viktig melding fra Staten</varslingsTekst>
<repetisjoner>
<dagerEtter>0</dagerEtter>
</repetisjoner>
@@ -8,8 +8,6 @@
<person>
<personidentifikator>17051400000</personidentifikator>
<postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</postkasseadresse>
<mobiltelefonnummer>12345678</mobiltelefonnummer>
<epostadresse>ola@nordmann.no</epostadresse>
</person>
</mottaker>

@@ -62,8 +62,6 @@
<person>
<personidentifikator>17051400000</personidentifikator>
<postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</postkasseadresse>
<mobiltelefonnummer>12345678</mobiltelefonnummer>
<epostadresse>ola@nordmann.no</epostadresse>
</person>
</mottaker>

@@ -74,14 +72,16 @@
<ikkeSensitivTittel lang="no">Hurra for 17. mai</ikkeSensitivTittel>
<varsler>
<epostVarsel>
<tekst lang="no">Viktig melding fra Staten i din digitale postkasse</tekst>
<epostadresse>ola@example.com</epostadresse>
<varslingsTekst lang="no">Viktig melding fra Staten i din digitale postkasse</varslingsTekst>
<repetisjoner>
<dagerEtter>0</dagerEtter>
<dagerEtter>7</dagerEtter>
</repetisjoner>
</epostVarsel>
<smsVarsel>
<tekst lang="no">Viktig melding fra Staten</tekst>
<mobiltelefonnummer>12345678</mobiltelefonnummer>
<varslingsTekst lang="no">Viktig melding fra Staten</varslingsTekst>
<repetisjoner>
<dagerEtter>1</dagerEtter>
</repetisjoner>
@@ -62,8 +62,6 @@
<person>
<personidentifikator>17051400000</personidentifikator>
<postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</postkasseadresse>
<mobiltelefonnummer>12345678</mobiltelefonnummer>
<epostadresse>ola@nordmann.no</epostadresse>
</person>
</mottaker>

@@ -58,8 +58,6 @@
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="postkasseadresse" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="mobiltelefonnummer" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="epostadresse" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

@@ -116,7 +116,8 @@

<xsd:complexType name="EpostVarsel">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="tekst" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="EpostVarselTekst"/>
<xsd:element name="epostadresse" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="varslingsTekst" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="EpostVarselTekst"/>
<xsd:element name="repetisjoner" type="Repetisjoner" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xsd:unique name="UnikeEpostVarselRepetisjoner">
<xsd:selector xpath="dagerEtter"/>
@@ -128,7 +129,8 @@

<xsd:complexType name="SmsVarsel">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="tekst" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="SmsVarselTekst"/>
<xsd:element name="mobiltelefonnummer" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="varslingsTekst" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="SmsVarselTekst"/>
<xsd:element name="repetisjoner" type="Repetisjoner" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xsd:unique name="UnikeSmsVarselRepetisjoner">
<xsd:selector xpath="dagerEtter"/>

0 comments on commit 1547f88

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.