Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigital…

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed May 9, 2014
2 parents 0a7a87b + 98cc195 commit 1f34efaf218c02893abb6fb8ac964ae7ef7e005a
@@ -1,72 +1,79 @@
---
layout: default
title: Meldingsutveksling i Sikker Digital Post - FormidleDigitalPostForsendelse
title: FormidleDigitalPostForsendelse
headtitle: Sikker digital post
---

h2. {{page.title }}

Mal/URI for P-Mode parametere som skal benyttes ved forretningsprosessen FormidleDigitalPostForsendelse. Oversikten er basert på P-Mode parametere som en AS4 Light Compliant MSH skal kunne forstå, men det er ikke alle av disse som er relevante for et Sikker Digital Post. Disse er markert med - ikke relevant -

Malen inneholder enkelte variabler som skal fylles ved instansiering av et variabelsett. For disse er formen %%variabelnavn%% benyttet.

h5. Generelle parametere
h3. Generelle parametere

{background:#ddd}.|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender%%-"FormidleDigitalPostForsendelse"-%versjon/løpenummer% |
{background:#ddd}.| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.url}} |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no {{ page.url | remove:".html" }}":{{page.url}} |
| PMode.MEP | Message Exchange Pattern | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/one-way" |
{background:#ddd}.| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/push" |
| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/push" |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendingen | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender%% |
{background:#ddd}.| PMode.Initiator.Role | Rolle for den som initierar sendinga | ""Avsender"":../StandardBusinessDocument/Melding/Avsender |
| PMode.Initiator.Role | Rolle for den som initierar sendinga | ""Avsender"":../StandardBusinessDocument/Melding/Avsender |
| PMode.Initiator.Authorization.username | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
{background:#ddd}.| PMode.Initiator.Authorization.password | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
| PMode.Initiator.Authorization.password | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Party | Identifikator for den som er mottaker | %%"Receiver":../StandardBusinessDocument/Receiver%% |
{background:#ddd}.| PMode.Responder.Role | Rolle for den som mottar | "Meldingsformidler" |
| PMode.Responder.Role | Rolle for den som mottar | "Meldingsformidler" |
| PMode.Responder.Authorization.username | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
{background:#ddd}.| PMode.Responder.Authorization.password | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Authorization.password | - ikke relevant - | - ikke relevant - |

h5. Protokoll
h3. Protokoll

{background:#ddd}.|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Protocol.Address | | "HTTPS 1.1" |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Protocol.SOAPVersion | | "SOAP 1.2" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Protocol.SOAPVersion | | "SOAP 1.2" |

h5.
h3. BusinessInfo

{background:#ddd}.|_. P-Mode |_. Verdi |
table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Service | "urn:sdp:service:sdp" |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Action | "FormidleDigitalPost" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Action | "FormidleDigitalPost" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Properties[]: | - ikke relevant - |

2.2.3.4 PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling
h3. ErrorHandling

{background:#ddd}.|_. P-Mode |_. Verdi |
table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.AsResponse | ??ikke avklart?? |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.ProcessErrorNotifyProducer | true |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.ProcessErrorNotifyProducer | true |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.DeliveryFailuresNotifyProducer | true |

h5. Pålitlighet
h3. Pålitlighet

Støtte ikke påkrevd i profilen.

h5. Sikkerhet
h3. Sikkerhet

{background:#ddd}.|_. P-Mode |_. Verdi |
table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.WSSVersion | "1.1" |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Sign | Timestamp, eb:Messaging, SOAP Body, Attachment |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Sign | Timestamp, eb:Messaging, SOAP Body, Attachment |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Certificate | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender sitt sertifikat%% |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.HashFunction | "SHA-256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.HashFunction | "SHA-256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Algorithm | "RSA-SHA256" |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Encrypt | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Encrypt | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Certificate | - ikke relevant - |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Algorithm |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Algorithm |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.MinimumStrength | - ikke relevant - |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.username | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.username | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.password | - ikke relevant - |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Digest |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Digest |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Nonce | - ikke relevant -|
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Created |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Created |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.PModeAuthorize | false |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt | |
| Pmode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt.ReplyPattern |

h3. Eksempler
@@ -4,69 +4,76 @@ title: KvitteringsForespoersel
headtitle: Sikker digital post
---

h2. {{page.title}}

Mal/URI for P-Mode parametere som skal benyttes ved forretningsprosessen KvitteringsForsepoersel. Oversikten er basert på P-Mode parametere som en AS4 Light Compliant MSH skal kunne forstå, men det er ikke alle av disse som er relevante for et Sikker Digital Post. Disse er markert med - ikke relevant -

Malen inneholder enkelte variabler som skal fylles ved instansiering av et variabelsett. For disse er formen %%variabelnavn%% benyttet.

h5. Generelle parametere
h3. Generelle parametere

{background:#ddd}.|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender%%-"KvitteringsForespoersel"-%versjon/løpenummer% |
{background:#ddd}.| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.url}} |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no {{ page.url | remove:".html" }}":{{page.url}} |
| PMode.MEP | Message Exchange Pattern | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/one-way" |
{background:#ddd}.| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/pull" |
| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/pull" |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendingen | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender%% |
{background:#ddd}.| PMode.Initiator.Role | Rolle for den som initierar sendinga | ""Avsender"":../StandardBusinessDocument/Melding/Avsender |
| PMode.Initiator.Role | Rolle for den som initierar sendinga | ""Avsender"":../StandardBusinessDocument/Melding/Avsender |
| PMode.Initiator.Authorization.username | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
{background:#ddd}.| PMode.Initiator.Authorization.password | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
| PMode.Initiator.Authorization.password | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Party | Identifikator for den som er mottaker | %%"Receiver":../StandardBusinessDocument/Receiver%% |
{background:#ddd}.| PMode.Responder.Role | Rolle for den som mottar | "Meldingsformidler" |
| PMode.Responder.Role | Rolle for den som mottar | "Meldingsformidler" |
| PMode.Responder.Authorization.username | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
{background:#ddd}.| PMode.Responder.Authorization.password | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Authorization.password | - ikke relevant - | - ikke relevant - |

h5. Protokoll
h3. Protokoll

{background:#ddd}.|_. P-Mode |_. Verdi |
table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Protocol.Address | "HTTPS 1.1" |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Protocol.SOAPVersion | "SOAP 1.2" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Protocol.SOAPVersion | "SOAP 1.2" |

h5.
h3. BusinessInfo

{background:#ddd}.|_. P-Mode |_. Verdi |
table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Service | "urn:sdp:service:sdp" |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Action | "KvitteringsForespoersel" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Action | "KvitteringsForespoersel" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Properties[]: | - ikke relevant - |

2.2.3.4 PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling
h3. ErrorHandling

{background:#ddd}.|_. P-Mode |_. Verdi |
table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.AsResponse | ?ikke avklart? |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.ProcessErrorNotifyProducer | true |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.ProcessErrorNotifyProducer | true |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.DeliveryFailuresNotifyProducer | true |

h5. Pålitlighet
h3. Pålitlighet

Støtte ikke påkrevd i profilen.

h5. Sikkerhet
h3. Sikkerhet

{background:#ddd}.|_. P-Mode |_. Verdi |
table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.WSSVersio | "1.1" |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Sign | Timestamp, eb:Messaging, SOAP Body, Attachment |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Sign | Timestamp, eb:Messaging, SOAP Body, Attachment |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Certificate | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender sitt sertifikat%% |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.HashFunction | "SHA-256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.HashFunction | "SHA-256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Algorithm| "RSA-SHA256" |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Encrypt | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Encrypt | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Certificate | - ikke relevant - |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Algorithm | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Algorithm | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.MinimumStrength | - ikke relevant - |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.username | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.username | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.password | - ikke relevant - |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Digest | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Digest | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Nonce | - ikke relevant -|
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Created |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Created |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.PModeAuthorize | false |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt | |
| Pmode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt.ReplyPattern | |

h3. Eksempler
@@ -4,6 +4,7 @@ title: Meldingsutveksling i Sikker Digital Post
headtitle: Sikker digital post
---

h2. {{page.title}}

Postforsendelsen skal overføres fra Databehandler ved bruk av en ebMS 3.0 Message Service Handler (MSH).
MSH'en er virksomhetens tilgangpunkt inn til ebMS 3.0 rammeverket som er ansvarlig for videre transport.
@@ -22,12 +23,17 @@ ebMS benytter konseptet P-Mode (Processing Mode) til å beskrive en samling para

AS4 Light client profilen definerer hvilke av disse som en implementasjon skal støtte.

h4. Grensesnitt mellom avsender og MF
h3. Grensesnitt mellom avsender og MF

Grensesnittet mellom avsender og meldingsformidler har to sett med P-Mode parametere:
* "FormidleDigitalPostForsendelse":FormidleDigitalPostForsendelse - benyttes ved sending av en digital post forsendelse fra avsender til meldingsformidler
* "KvitteringsForespoersel":KvitteringsForespoersel - benyttes av avsender for å sjekke om det er forretningskvitteringer som kan hentes

Sentralt i utvekslingsmønsteret er "Message Partition Channel (mpc)":../UserMessage/mpc som blir brukt til å angi informasjon om hvilken kø man formidler/sjekker informasjon i. Ved "KvitteringsForespoersel":KvitteringsForespoersel så er det forventet at man respekterer følgende intervaller mellom hver forespørsel når forrige forespørsel returnerte at det er ikke er meldinger å hente:

- normal := Vent minst 10 minutter før neste forespørsel
- prioritert := Vent minst 1 minutter før neste forespørsel

h3. Eksempler

Det er utarbeidet noen eksempler på SOAP meldinger knyttet til flyt diagrammet over.

0 comments on commit 1f34efa

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.