Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'master' into feil_i_signature_referanse

 • Loading branch information...
landro committed Jun 25, 2014
2 parents ce356df + befb81f commit 2d368c49acdfbe0fb2914b20272ffae120ecb14e
Showing with 495 additions and 601 deletions.
 1. +0 −27 AktorIdentifikatorer.textile
 2. +2 −2 begrep/DigitalPostInfo.textile
 3. +2 −3 begrep/Dokumentpakkefingeravtrykk.textile
 4. +1 −1 begrep/FysiskPostInfo.textile
 5. +1 −1 begrep/Tittel.textile
 6. +73 −65 eksempler/soap/1_request_forretningsmelding_fra_postavsender_til_meldingsformidler.xml
 7. +25 −25 ...p/1_response_kvittering_for_mottatt_forretningsmelding_fra_meldingsformidler_til_postavsender.xml
 8. +66 −39 eksempler/soap/3_request_forretningsmelding_fra_meldingsformidler_til_postkasse.xml
 9. +31 −31 ...soap/3_response_kvittering_for_mottatt_forretningsmelding_fra_postkasse_til_meldingsformidler.xml
 10. +36 −36 eksempler/soap/4_request_forretningsmelding_fra_postkasse_til_meldingsformidler.xml
 11. +30 −30 ...soap/4_response_kvittering_for_mottatt_forretningsmelding_fra_meldingsformidler_til_postkasse.xml
 12. +27 −27 ...r/soap/5_request_forespoersel_om_forretningskvittering_fra_postavsender_til_meldingsformidler.xml
 13. +24 −32 eksempler/soap/5_response_error_fra_meldingsformidler_til_postavsender.xml
 14. +28 −28 eksempler/soap/5_response_forretningskvittering_fra_meldingsformidler_til_postavsender.xml
 15. +11 −20 feilhandtering/Forretningsfeil.textile
 16. +25 −0 feilhandtering/Forvaltning.textile
 17. +32 −72 feilhandtering/Transportfeil.textile
 18. +1 −2 feilhandtering/feilhandteringsprosess.textile
 19. +14 −13 feilhandtering/index.textile
 20. BIN forretningslag/DigitalpostMelding.png
 21. +2 −4 forretningslag/Dokumentpakke/index.textile
 22. BIN forretningslag/Kvittering.png
 23. +1 −1 forretningslag/Sikkerhet/index.textile
 24. +3 −3 forretningslag/StandardBusinessDocument/Receiver.textile
 25. +4 −4 forretningslag/StandardBusinessDocument/Sender.textile
 26. +4 −2 forretningslag/StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader.textile
 27. +2 −2 forretningslag/forretningsprosess.textile
 28. +5 −10 meldinger/AapningsKvittering.textile
 29. +9 −7 meldinger/FeilMelding.textile
 30. +1 −1 meldinger/FlyttetDigitalPostMelding.textile
 31. +1 −1 meldinger/KvitteringsMelding.textile
 32. +1 −1 meldinger/VarslingfeiletKvittering.textile
 33. +2 −82 transportlag/Meldingsformat.textile
 34. +7 −7 transportlag/Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse.textile
 35. +7 −7 transportlag/Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel.textile
 36. +8 −3 transportlag/Meldingsutveksling/index.textile
 37. +2 −2 transportlag/SignalMessage/index.textile
 38. +1 −1 transportlag/UserMessage/CollaborationInfo.textile
 39. +3 −3 transportlag/UserMessage/PartyInfo.textile
 40. +1 −1 transportlag/UserMessage/PayloadInfo.textile
 41. +2 −5 xsd/README.textile

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
@@ -8,14 +8,14 @@ name: DigitalpostInfo
prev: Begreper
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":DigitalPostInfo
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon til Postkasseleverandør for å presentere og behandle en sikker digital post melding
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dette er informasjon om den Digitalpostforsendelsen som vil bli brukt av Postkasseleverandør for å presentere og behandle den digitale posten.
Den ikkeSensitiveTittelen vil bli brukt i dialogen med Innbygger dersom ikke Innbygger er autentisert på tilstrekkelig nivå.
Den ikkeSensitiveTittelen vil også bli brukt i varsling til Innbygger.
Når den digitale posten er dekryptert og innbygger er autentisert på tilstrekkelig sikkerhetsnivå så vil Tittel i "Manifest-filen":../../Dokumentpakke/Manifest brukes.
Når den digitale posten er dekryptert og innbygger er autentisert på tilstrekkelig sikkerhetsnivå så vil Tittel i "Manifest-filen":../forretningslag/Dokumentpakke/Manifest brukes.

h3. Attributer

@@ -11,7 +11,7 @@ prev: Begreper

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Hash av den krypterte "dokumentpakken":../../Dokumentpakke/
- Definisjon := Hash av den krypterte "dokumentpakken":../forretningslag/Dokumentpakke/
- Datatype := complexType
- Kjelde := DIFI

@@ -20,8 +20,7 @@ h4. Eigenskapar
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Beskrivelse |
| "DigestMethod":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core1/#sec-DigestMethod | 1..1 | "ds:SignedInfo":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core1/#sec-DigestMethod| Referanse til Hash algoritmen brukt for lage hash |
| "DigestValue":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core1/#sec-DigestValue | 1..1 | "ds:DigestValue":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core1/#sec-DigestValue | Base64 encoded Hash av den krypterte "Dokumentpakken":../../Dokumentpakke/ |

| "DigestValue":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core1/#sec-DigestValue | 1..1 | "ds:DigestValue":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core1/#sec-DigestValue | Base64 encoded Hash av den krypterte "Dokumentpakken":../forretningslag/Dokumentpakke/ |

h4. Xml eksempel

@@ -8,7 +8,7 @@ name: FysiskpostInfo
prev: Begreper
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":FysiskPostInfo
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon relatert til presentasjon og behandling av en sikker digital post melding
- Kilde := DIFI
@@ -20,7 +20,7 @@ h4. Egenskaper

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| lang | 1..1 | "spraak":spraak |
| lang | 1..1 | "spraak":/Felles/spraak |

h3. Xml eksempel

Oops, something went wrong.

0 comments on commit 2d368c4

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.