Skip to content
Permalink
Browse files

#185 info om at forsiden kan brukes også for brev fra avsender

la til bedre info om logo, noen eksempler og kort info om at forsiden nå
kan brukes med info om brevet til avsender slik at avsender kan spare
kostnaden med et ark.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 26, 2016
1 parent e1dd442 commit 3113c6942945ee008a1983dd455773bc51dc0229
BIN +49.6 KB utskrift/IngenLogo.pdf
Binary file not shown.
Binary file not shown.
BIN +54.8 KB utskrift/LeftLogo.pdf
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -18,39 +18,33 @@ Beskrivelse av Konvoluttene som brukes i løsningen:
* Hvit konvolutt, med et vindu der tekst fra forsidearket vises
* Ingen logo på konvolutten
* Hvis det er mindre enn 7 ark så er konvolutten av type C5
** Hvis det er opp til 99 ark så blir det C4
* Hvis det er fra 7 og opp til 99 ark så blir det C4
* Alt fra og med 100 ark leveres som en eller fler bedriftspakker

h2. Forsideark

For alle brev lages det et forsideark som legges ved forsendelsen.
For alle brev lages det et forsideark som legges ved forsendelsen, hvis ikke annet er avtalt.
Dette forsidearket har adresse informasjon m.m. og innholdet vises i vinduet på konvolutten.
For de virksomheter som ikke ønsker at det legges på et eget forsideark så må første side på brevet ha et blankt felt for utskrift av informasjonen som skal vises i vinduet på konvolutten.
Størrelsen på den blanke feltet er: 12,5 cm bred og 8,9 cm høy.

Forsidearket kan inneholde følgende som vises i vinduet på konvolutten:

** Adresse til Mottaker.
*** Hentet fra "FysiskPostInfo":../begrep/FysiskPostInfo
** returpost adressen
*** Hentet fra "FysiskPostRetur":../begrep/FysiskPostRetur
** Avsender sin logo
*** Satt opp på Avsender sin konto i Digital Post til innbyggere
** Merke for Elektronisk adresseoppdatering
*** "http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/brev-og-postreklame/bring-mail/ea-merket":http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/brev-og-postreklame/bring-mail/ea-merket
** En strekkode for håndtering av returpost
*** "http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/brev-og-postreklame/bring-mail/oppbygging-av-strekkode":http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/brev-og-postreklame/bring-mail/oppbygging-av-strekkode
|_. Informasjonselement |_. Beskrivelse/kommentar |
| Adresse til Mottaker | Hentet fra "FysiskPostInfo":../begrep/FysiskPostInfo |
| returpost adressen | Hentet fra "FysiskPostRetur":../begrep/FysiskPostRetur |
| Avsender sin logo | Satt opp på Avsender sin konto i Digital Post til innbyggere |
| Merke for Elektronisk adresseoppdatering | "http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/brev-og-postreklame/bring-mail/ea-merket":http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/brev-og-postreklame/bring-mail/ea-merket |
| En strekkode for håndtering av returpost | "http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/brev-og-postreklame/bring-mail/oppbygging-av-strekkode":http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/brev-og-postreklame/bring-mail/oppbygging-av-strekkode |

h4. Eksempel forsideark

* "Forsideark med topp justert logo":EAkode_og_logo_toppjustert.pdf
* "Forsideark med venstre justert logo":EAkode_og_logo_venstrejustert.pdf
* "Forsideark uten logo":Kun_EA.pdf
* "Forsideark med venstre justert logo og bruk av håndtering av returpost":LeftLogo.pdf
* "Forsideark med venstre justert logo med direkte retur til avsender":LeftLogoIngenEa.pdf
* "Forsideark uten logo men håndtering av returpost":IngenLogo.pdf
* "Forsideark uten logo og med direkte retur til avsender":IngenLogoIngenEa.pdf

h4. Avsender sin logo

Logoen som brukes skal være på en av to format:

* Format 1: (utskrift alternativ 1: logo plasseres over retur-adressen)
** 189 - 827 piksler i bredden og 189 piksler i høyden
* Format 2: (utskrift alternativ 2: logo plasseres til venstre for retur-adressen)
** nøyaktig 413 piksler i bredden og 236 piksler i høyden

Alle avsendere vil bli satt opp med en logo til venstre for retur-adressen dersom ikke annet avtales.
Logoen vil skrives ut enten i farger eller svarthvit, avhengig av hva Avsender setter i "FysiskPostInfo":../begrep/FysiskPostInfo.

0 comments on commit 3113c69

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.