Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #24 from digipost/xsd-forslag

Endringer i XSD i henhold til div. issues. Oppdatert eksempler.
  • Loading branch information...
aberner committed May 1, 2014
2 parents 3a88a79 + 5d84d9b commit 3b3735333a6488f9dec6e51e923a2e3bf4eb5771
@@ -1,10 +1,10 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kvittering
<kvittering
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-kvittering.xsd ">

<tidspunkt>2014-05-19T12:00:00</tidspunkt>
<aapnetAvMottaker/>
<aapning/>

</kvittering>

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
@@ -1,13 +1,11 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kvittering
<feil
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-kvittering.xsd ">
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-feil.xsd ">

<tidspunkt>2014-05-19T12:00:00</tidspunkt>
<feil>
<kilde>KLIENT</kilde>
<informasjon>Ugyldig PDF</informasjon>
</feil>
<feiltype>KLIENT</feiltype>
<detaljer>Ugyldig PDF</detaljer>

</kvittering>
</feil>
@@ -1,10 +1,10 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kvittering
<kvittering
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-kvittering.xsd ">

<tidspunkt>2014-05-19T12:00:00</tidspunkt>
<levertTilPostkasse/>
<levering/>

</kvittering>
@@ -1,13 +1,14 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kvittering
<kvittering
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-kvittering.xsd ">

<tidspunkt>2014-05-19T12:00:00</tidspunkt>
<mottakerVarselFeilet>
<type>SMS</type>
<feilinformasjon>Nummer ikke i bruk</feilinformasjon>
</mottakerVarselFeilet>

<varslingfeilet>
<varslingskanal>SMS</varslingskanal>
<beskrivelse>Nummer ikke i bruk</beskrivelse>
</varslingfeilet>

</kvittering>
@@ -1,10 +1,10 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manifest
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:difi="http://begrep.difi.no"
<manifest
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:difi="http://begrep.difi.no"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-manifest.xsd ">

<mottaker>
@@ -27,7 +27,7 @@

<avsender>
<organisasjon authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</organisasjon>
<avsenderId>A</avsenderId>
<avsenderidentifikator>A</avsenderidentifikator>
<fakturakonto>ABC barnehage</fakturakonto>
</avsender>

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
@@ -1,52 +1,33 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<melding
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
<melding
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:difi="http://begrep.difi.no"
xmlns:difi="http://begrep.difi.no"
xmlns:enc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-melding.xsd ">

<behandlingsansvarlig>
<organisasjon>9908:123456789</organisasjon>
<avsenderId>123456789-A</avsenderId>
<avsenderidentifikator>123456789-A</avsenderidentifikator>
<fakturakonto>ØK1</fakturakonto>
</behandlingsansvarlig>

<digitalPostInfo>
<mottaker>
<person>
<difi:personidentifikator>12345678901</difi:personidentifikator>
<difi:reservasjon>NEI</difi:reservasjon>
<difi:status>AKTIV</difi:status>
<difi:beskrivelse>difi:beskrivelse</difi:beskrivelse>
<difi:Kontaktinformasjon>
<difi:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00"
sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">12345678</difi:Mobiltelefonnummer>
<difi:Epostadresse sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00"
sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">ola@nordmann.no</difi:Epostadresse>
</difi:Kontaktinformasjon>
<difi:SikkerDigitalPostAdresse>
<difi:postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</difi:postkasseadresse>
<difi:postkasseleverandoerAdresse>984661185</difi:postkasseleverandoerAdresse>
</difi:SikkerDigitalPostAdresse>
<difi:X509Certificate>difi:X509Certificate</difi:X509Certificate>
</person>
</mottaker>
<virkningsdato>2014-05-17</virkningsdato>
<aapningskvittering>false</aapningskvittering>
<sikkerhetsnivaa>3</sikkerhetsnivaa>
<tittel>Hurra for 17. mai</tittel>
<varsler>
<epostVarsel>
<varselTekst>Viktig melding fra Staten i din digital postkasse</varselTekst>
<tekst>Viktig melding fra Staten i din digital postkasse</tekst>
<repetisjoner>
<dagerEtter>0</dagerEtter>
<dagerEtter>7</dagerEtter>
</repetisjoner>
</epostVarsel>
<smsVarsel>
<varselTekst>Viktig melding fra Staten</varselTekst>
<tekst>Viktig melding fra Staten</tekst>
<repetisjoner>
<dagerEtter>1</dagerEtter>
</repetisjoner>
@@ -55,6 +36,10 @@
</digitalPostInfo>

<dokumentpakke>
<digest>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
<ds:DigestValue></ds:DigestValue>
</digest>
<encryptedKey Encoding="" MimeType="" Recipient="" Type="">
<enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
@@ -71,5 +56,5 @@
</enc:CipherData>
</encryptedKey>
</dokumentpakke>

</melding>
@@ -1,14 +1,14 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<melding
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
<melding
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:enc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-melding.xsd ">

<behandlingsansvarlig>
<organisasjon>9908:123123123</organisasjon>
<avsenderId>123456789-A</avsenderId>
<avsenderidentifikator>123456789-A</avsenderidentifikator>
<fakturakonto>ØK1</fakturakonto>
</behandlingsansvarlig>

@@ -31,6 +31,10 @@
</fysiskPostInfo>

<dokumentpakke>
<digest>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
<ds:DigestValue></ds:DigestValue>
</digest>
<encryptedKey Encoding="" MimeType="" Recipient="" Type="">
<enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
@@ -47,5 +51,5 @@
</enc:CipherData>
</encryptedKey>
</dokumentpakke>

</melding>
@@ -9,8 +9,6 @@
<xsd:element name="levering" type="Levering"/>
<xsd:element name="aapning" type="Aapning"/>
<xsd:element name="varslingfeilet" type="Varslingfeilet"/>
<!-- <xsd:element name="duplikatMelding" type="DuplikatMelding"/>
<xsd:element name="feil" type="Feil"/> -->
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
@@ -30,18 +28,7 @@
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<!-- <xsd:complexType name="DuplikatMelding">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Signaliserer at mottaker har åpnet meldingen. Sendes kun dersom
avsender har bestilt åpningskvittering.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="originalKvittering" type="Kvittering"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
-->

<xsd:complexType name="Varslingfeilet">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
@@ -59,33 +46,7 @@
<xsd:enumeration value="EPOST"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- <xsd:complexType name="Feil">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="kilde" type="Feilkilde" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="informasjon" type="Feilinformasjon" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="Feilkilde">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="KLIENT">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dersom kilden til feil er KLIENT, er feilen relatert
til input og kan ikke sendes på ny.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SERVER">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dersom kilden til feil er SERVER, er feilen forbigående
og klienten kan forsøke å sende samme forespørsel på ny.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
-->

<xsd:simpleType name="Beskrivelse">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="1000"/>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 3b37353

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.