Skip to content
Permalink
Browse files
#138 - alle identifikatorar er no relatert til minor-release, ikkje p…
…atch, sidan desse per definisjon ikkje skal påverkast av ein patch-release.
  • Loading branch information
Rune Kjørlaug committed Aug 25, 2014
1 parent 1b86e2f commit 54e0d62e41a2890740f31e0080be869d91ca5318
@@ -7,8 +7,9 @@ group: complexType
name: Avsender
prev: Begreper
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Juridisk organisasjon/entitet som er Behandlingsansvarlig for innholdet i den digitale posten,
- Datatype := complexType
@@ -7,8 +7,9 @@ group: complexType
name: DigitalpostInfo
prev: Begreper
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":DigitalPostInfo
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon til Postkasseleverandør for å presentere og behandle en sikker digital post melding
- Kilde := DIFI
@@ -8,8 +8,9 @@ name: Dokument
prev: Begreper
---

{% include variables.html %}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om et enkelt dokument.
- Datatype := complexType
@@ -8,8 +8,9 @@ name: Dokumentpakkefingeravtrykk
prev: Begreper
---

{% include variables.html %}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Hash av den krypterte "dokumentpakken":../forretningslag/Dokumentpakke/
- Datatype := complexType
@@ -8,7 +8,9 @@ name: EpostVarsel
prev: Begreper
---

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/{{page.title}}
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om hvordan man skal varsle sluttbruker på epost
- Datatype := complexType
@@ -7,8 +7,9 @@ group: complexType
name: FysiskpostInfo
prev: Begreper
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":FysiskPostInfo
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon relatert til presentasjon og behandling av en sikker digital post melding
- Kilde := DIFI
@@ -7,8 +7,9 @@ group: complexType
name: Mottaker
prev: Begreper
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Person som er mottaker av en sikker digital post
- Kilde := DIFI
@@ -7,8 +7,9 @@ group: complexType
name: OrderReference
prev: Begreper
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Ordrereferanse tildelt av avsender
- Datatype := "cac:OrderReference":https://raw.githubusercontent.com/difi/VEFAvalidatorConf/master/STANDARD/common/xsd/UBL-2.1/xsd/common/UBL-CommonAggregateComponents-2.1.xsd
@@ -7,8 +7,9 @@ group: complexType
name: Person
prev: Begreper
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Person definert for Sikker digital post
- Datatype := complexType
@@ -8,8 +8,9 @@ name: Repetisjoner
prev: Begreper

---
{% include variables.html %}

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/{{page.title}}
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Gjentagelser etter et bestemt tidspunkt
- Datatype := complexType
@@ -8,8 +8,9 @@ name: SmsVarsel
prev: Begreper

---
{% include variables.html %}

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/{{page.title}}
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om hvordan man skal varsle sluttbruker på sms
- Datatype := complexType
@@ -8,7 +8,9 @@ name: Tittel
prev: Begreper
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Beskrivende tittel for et Dokument
- Datatype := complexType
@@ -7,8 +7,9 @@ group: complexType
name: Varsler
prev: Begreper
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/{{page.title}}
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om hvordan postkasseleverandør skal varsle Mottaker om den nye posten. Overstyrer Mottaker sine egne varslingspreferanser.
- Datatype := complexType
@@ -9,8 +9,9 @@ id: Forretningslag/HTML dokument
next: Forretningslag/Sikkerhet

---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := HTML fil
- Datatype := fil
@@ -10,7 +10,9 @@ next: Forretningslag/Dokumentformater

---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := inneholder metadata relatert til hver fil i en forsendelse.
- Datatype := complexType
@@ -9,9 +9,11 @@ next: Transportlag

---

h2. {{ page.title }}
{% include variables.html %}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
h3. {{page.title}}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := inneholder identifikasjon om dokumentet
- Kilde := "GS1":http://www.gs1.org/docs/gsmp/xml/sbdh/CEFACT_SBDH_TS_version1.3.pdf
@@ -9,9 +9,11 @@ next: Forretningslag/BusinessScope

---

h2. {{ page.title }}
{% include variables.html %}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
h3. {{page.title}}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := inneholder identifikasjon om dokumentet
- Kilde := "GS1":http://www.gs1.org/docs/gsmp/xml/sbdh/CEFACT_SBDH_TS_version1.3.pdf
@@ -10,7 +10,11 @@ next: Forretningslag/DocumentIdentification

---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
{% include variables.html %}

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Sluttmottaker i en meldingsprosess.
- Kilde := GS1
@@ -8,8 +8,11 @@ id: Forretningslag/Sender
next: Forretningslag/Receiver

---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
h3. {{page.title}}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Avsender som har initiert en meldingsprosess mot meldingsutvekslingsrammeverket.
- Kilde := GS1
@@ -10,7 +10,11 @@ next: Forretningslag/Sender

---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
{% include variables.html %}

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon relatert til ruting og adressering av en melding. Forkortelse: SBDH. Avsender og mottaker definert i SBDH vil alltid reflektere de tekniske endepunktene i meldingsutvekslingen.
- Kilde := "GS1":http://www.gs1.org
@@ -9,10 +9,11 @@ id: Forretningsmeldinger/Åpningskvittering
next: Forretningsmeldinger/Varslingfeiletkvittering

---
{% include variables.html %}

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "KvitteringsMelding":KvitteringsMelding til Avsender om at Mottaker har åpnet forsendelsen i sin postkasse.
- Kilde := DIFI
@@ -8,12 +8,13 @@ id: Forretningsmeldinger/Digitalpost

next: Forretningsmeldinger/Leveringskvittering


---

{% include variables.html %}

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En digital post med tilhørende "Dokumentpakke":../forretningslag/Dokumentpakke/
- Kilde := DIFI
@@ -10,9 +10,11 @@ next: Forretningsmeldinger/FlyttetDigitalpost

---

{% include variables.html %}

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":FeilMelding
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En feilmelding fra postkasseleverandør med informasjon om en forretningsfeil knyttet til en digital post forsendelse.
- Kilde := DIFI
@@ -11,9 +11,11 @@ next: Forretningslag/StandardBusinessDocument

---

{% include variables.html %}

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":FlyttetDigitalPostMelding
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En digital post med tilhørende "Dokumentpakke":../forretningslag/Dokumentpakke/ som flyttes fra en postkasseleverandør til en annen
- Kilde := DIFI
@@ -10,9 +10,11 @@ next: Forretningsmeldinger/Åpningskvittering

---

{% include variables.html %}

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Kvittering på at postkassen har tatt ansvar for å tilgjengeliggjøre melding til mottaker. Sendes til Avsender via meldingsformideler.
- Kilde := DIFI
@@ -9,9 +9,11 @@ id: Forretningsmeldinger/Varslingfeiletkvittering
next: Forretningsmeldinger/Feil
---

{% include variables.html %}

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":KvitteringsMelding til Avsender om at varsling til Mottaker har feilet og dermed ikke har blitt utført som forutsatt.
- Kilde := DIFI

0 comments on commit 54e0d62

Please sign in to comment.