Skip to content
Permalink
Browse files
Merge branch 'master' of https://github.com/difi/begrepskatalog
  • Loading branch information
Arne Berner committed Apr 4, 2014
2 parents a38d18d + 86d2468 commit 561bfe4d5ecc88f103b7345d9dd25d1736d1deda
Showing with 44 additions and 47 deletions.
  1. +44 −47 xsd/{README.md → README.textile}
@@ -1,79 +1,76 @@
Skjemaer (XSD)
===========================
---
layout: default
title: Skjemaer (XSD)
headtitle: Sikker digital post
---

Dokumentasjon av kilder og ev. endringer i XSD-skjemaer for [Sikker digital post](http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/).

Grunnen til at vi lagrer disse lokalt er for å sikre at verktøy ikke trenger å være online for å kunne jobbe med XSD-ene. For at dette skal fungere må også referanser til URLer endres til å peke på lokale filer. For de filene vi har endret på er det inkludert en bash-kommando for å vise hvilke endringer som er gjort. Disse kommandoene kan pastes rett inn i en terminal, og kan kjøres fra katalogen `SikkerDigitalPost/xsd`. Kommandoene piper til vim for å vise diff med farger. For å avslutte vim, skriv `:q` og trykk Enter. Eventuelt kan du droppe den siste pipen til vim for å vise diff rett i terminalen (uten farger).

Dokumentasjon av kilder og ev. endringer i XSD-skjemaer for "Sikker digital post":(http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/).


Grunnen til at vi lagrer disse lokalt er for å sikre at verktøy ikke trenger å være online for å kunne jobbe med XSD-ene. For at dette skal fungere må også referanser til URLer endres til å peke på lokale filer. For de filene vi har endret på er det inkludert en bash-kommando for å vise hvilke endringer som er gjort. Disse kommandoene kan pastes rett inn i en terminal, og kan kjøres fra katalogen `SikkerDigitalPost/xsd`. Kommandoene piper til vim for å vise diff med farger. For å avslutte vim, skriv `:q` og trykk Enter. Eventuelt kan du droppe den siste pipen til vim for å vise diff rett i terminalen (uten farger).Rot (samme katalog som denne filen ligger i)
h3. Rot (samme katalog som denne filen ligger i)
-------------

#### sdp-kvittering.xsd, sdp-manifest.xsd, sdp-melding.xsd
# "sdp-kvittering.xsd":sdp-kvittering.xsd
# "sdp-manifest.xsd":sdp-manifest.xsd
# "sdp-melding.xsd":sdp-melding.xsd

Beskrivelse: http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/


#### StandardBusinessDocument.xml
h4. StandardBusinessDocument.xml

Eksempel på en Standard Business Document (SBD) -fil. Mer informasjon
finnes her: http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/StandardBusinessDocument

asic-e/
-----------------

#### ts_102918v010201.xsd
# ts_102918v010201.xsd

Skjema for **META-INF/signatures.xml** i en ASiC-E bundle.

Original:
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.02.01_60/ts_102918v010201p0.zip

Endringer:
```bash
<pre class="brush: bash; toolbar: false">
curl -Ls http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.02.01_60/ts_102918v010201p0.zip \
| funzip | diff -uw --strip-trailing-cr - asic-e/ts_102918v010201.xsd | vim -R -
```
</pre>


ebxml/
----------------------

Skjemaer som hører til ebXML-standarden.

#### ebbp-signals-2.0.xsd
# ebbp-signals-2.0.xsd

Original: http://docs.oasis-open.org/ebxml-bp/2.0.4/ebbp-signals-2.0.4.xsd

Endringer:
```bash
<pre class="brush: bash; toolbar: false">
curl -Ls http://docs.oasis-open.org/ebxml-bp/2.0.4/ebbp-signals-2.0.4.xsd \
| diff -uw --strip-trailing-cr - ebxml/ebbp-signals-2.0.xsd | vim -R -
```
</pre>

#### ebms-header-3_0-200704.xsd
# ebms-header-3_0-200704.xsd

Original: http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms-header-3_0-200704.xsd

Endringer:
```bash
<pre class="brush: bash; toolbar: false">
curl -Ls http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms-header-3_0-200704.xsd \
| diff -uw --strip-trailing-cr - ebxml/ebms-header-3_0-200704.xsd | vim -R -
```
</pre>

### Referanser:
h4. Referanser:

- http://docs.oasis-open.org/ebxml-bp/2.0.4/OS/signalSchema/documentation/ebxmlbp-v2.0.4-Document-os-SignalSchema-en.html

@@ -84,12 +81,12 @@ curl -Ls http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms-header-3_0-
etsi/
-----------------------

#### XAdES.xsd
# XAdES.xsd

Original: http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2/XAdES.xsd

Endringer:
```bash
<pre class="brush: bash; toolbar: false">
curl -Ls http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2/XAdES.xsd \
| diff -uw --strip-trailing-cr - etsi/XAdES.xsd | vim -R -
```
@@ -102,13 +99,13 @@ oppslag/
---------------------------
Difis oppslagstjeneste: http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/

#### oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd
# oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd

Original:
http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/xsd/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd

Endringer:
```bash
<pre class="brush: bash; toolbar: false">
curl -Ls http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/xsd/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd \
| diff -uw --strip-trailing-cr - oppslag/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd | vim -R -
```
@@ -119,7 +116,7 @@ curl -Ls http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/xsd/oppslagstjeneste-metadata-1
SBDH20040506-02/
----------------------------------------

#### StandardBusinessDocumentHeader.xsd og tilhørende XSD-er
# StandardBusinessDocumentHeader.xsd og tilhørende XSD-er

Original: `TODO`

@@ -143,70 +140,70 @@ w3/
XSD-er som hører til standarder definert av World Wide Web Consortium (http://w3.org).


#### exc-c14n.xsd
# exc-c14n.xsd

Original:
http://www.w3.org/TR/2002/REC-xml-exc-c14n-20020718/exc-c14n.xsd

Endringer:
```bash
<pre class="brush: bash; toolbar: false">
curl -sL http://www.w3.org/TR/2002/REC-xml-exc-c14n-20020718/exc-c14n.xsd \
| diff -uw --strip-trailing-cr - w3/exc-c14n.xsd | vim -R -
```
</pre>


#### soap-envelope.xsd
# soap-envelope.xsd

Skjema for SOAP/1.2 envelope.

Original: http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/

Endringer:
```bash
<pre class="brush: bash; toolbar: false">
curl -sL http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/ \
| diff -uw --strip-trailing-cr - w3/soap-envelope.xsd | vim -R -
```
</pre>


#### xenc-schema.xsd
# xenc-schema.xsd

Original: http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmlenc-core-20021210/xenc-schema.xsd

Endringer:
```bash
<pre class="brush: bash; toolbar: false">
curl -sL http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmlenc-core-20021210/xenc-schema.xsd \
| diff -uw --strip-trailing-cr - w3/xenc-schema.xsd | vim -R -
```
</pre>


#### xlink.xsd
# xlink.xsd

Original: http://www.w3.org/1999/xlink.xsd

Endringer:
```bash
<pre class="brush: bash; toolbar: false">
curl -sL http://www.w3.org/1999/xlink.xsd \
| diff -uw --strip-trailing-cr - w3/xlink.xsd | vim -R -
```
</pre>#### xml.xsd
# xml.xsd

Original: http://www.w3.org/2001/xml.xsd

Ingen endringer.


#### xmldsig-core-schema.xsd
# xmldsig-core-schema.xsd

Original: http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd

Endringer:
```bash
<pre class="brush: bash; toolbar: false">
curl -sL http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd \
| diff -uw --strip-trailing-cr - w3/xmldsig-core-schema.xsd | vim -R -
```
</pre>@@ -215,7 +212,7 @@ curl -sL http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd \
xmlsoap/
---------------------

#### envelope.xsd
# envelope.xsd

Skjema for SOAP/1.1 envelope.

0 comments on commit 561bfe4

Please sign in to comment.