Skip to content
Permalink
Browse files
Rettet feil i XSD. Går bort fra å bruke oppslagstjenestens type til å…
… bruke egen sdp type for mottaker ref dok.

Det fjerner for øvrig siste avhengighet til oppslagstjenestens XSD slik at sdp nå står helt på egne ben. Eksempler er oppdatert. For øvrig har dette også konsekvenser for sdpManifest - se eksempel.
  • Loading branch information
landro committed May 26, 2014
1 parent bf3e5d0 commit 5c766d9605077106294d156545ee6b2641020992
Showing with 30 additions and 54 deletions.
  1. +4 −16 eksempler/sdpManifest.xml
  2. +4 −15 eksempler/sdpMelding-digital.xml
  3. +4 −15 eksempler/sdpMelding-print.xml
  4. +17 −4 xsd/sdp-felles.xsd
  5. +0 −2 xsd/sdp-melding.xsd
  6. +1 −2 xsd/sdp.xsd
@@ -1,27 +1,15 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manifest
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:difi="http://begrep.difi.no"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-manifest.xsd ">

<mottaker>
<person>
<difi:personidentifikator>17051400000</difi:personidentifikator>
<difi:reservasjon>NEI</difi:reservasjon>
<difi:status>AKTIV</difi:status>
<difi:beskrivelse>difi:beskrivelse</difi:beskrivelse>
<difi:Kontaktinformasjon>
<difi:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00" sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">12345678</difi:Mobiltelefonnummer>
<difi:Epostadresse sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00" sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">ola@nordmann.no</difi:Epostadresse>
</difi:Kontaktinformasjon>
<difi:SikkerDigitalPostAdresse>
<difi:postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</difi:postkasseadresse>
<difi:postkasseleverandoerAdresse>984661185</difi:postkasseleverandoerAdresse>
</difi:SikkerDigitalPostAdresse>
<difi:X509Certificate>difi:X509Certificate</difi:X509Certificate>
<personidentifikator>17051400000</personidentifikator>
<postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</postkasseadresse>
<mobiltelefonnummer>12345678</mobiltelefonnummer>
<epostadresse>ola@nordmann.no</epostadresse>
</person>
</mottaker>

@@ -2,8 +2,6 @@
<digitalPost
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:difi="http://begrep.difi.no"
xmlns:enc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-melding.xsd ">

@@ -62,19 +60,10 @@

<mottaker>
<person>
<difi:personidentifikator>17051400000</difi:personidentifikator>
<difi:reservasjon>NEI</difi:reservasjon>
<difi:status>AKTIV</difi:status>
<difi:beskrivelse>difi:beskrivelse</difi:beskrivelse>
<difi:Kontaktinformasjon>
<difi:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00" sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">12345678</difi:Mobiltelefonnummer>
<difi:Epostadresse sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00" sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">ola@nordmann.no</difi:Epostadresse>
</difi:Kontaktinformasjon>
<difi:SikkerDigitalPostAdresse>
<difi:postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</difi:postkasseadresse>
<difi:postkasseleverandoerAdresse>984661185</difi:postkasseleverandoerAdresse>
</difi:SikkerDigitalPostAdresse>
<difi:X509Certificate>difi:X509Certificate</difi:X509Certificate>
<personidentifikator>17051400000</personidentifikator>
<postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</postkasseadresse>
<mobiltelefonnummer>12345678</mobiltelefonnummer>
<epostadresse>ola@nordmann.no</epostadresse>
</person>
</mottaker>

@@ -1,9 +1,7 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<digitalPost
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:difi="http://begrep.difi.no"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:enc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-melding.xsd ">

@@ -62,19 +60,10 @@

<mottaker>
<person>
<difi:personidentifikator>17051400000</difi:personidentifikator>
<difi:reservasjon>NEI</difi:reservasjon>
<difi:status>AKTIV</difi:status>
<difi:beskrivelse>difi:beskrivelse</difi:beskrivelse>
<difi:Kontaktinformasjon>
<difi:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00" sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">12345678</difi:Mobiltelefonnummer>
<difi:Epostadresse sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00" sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">ola@nordmann.no</difi:Epostadresse>
</difi:Kontaktinformasjon>
<difi:SikkerDigitalPostAdresse>
<difi:postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</difi:postkasseadresse>
<difi:postkasseleverandoerAdresse>984661185</difi:postkasseleverandoerAdresse>
</difi:SikkerDigitalPostAdresse>
<difi:X509Certificate>difi:X509Certificate</difi:X509Certificate>
<personidentifikator>17051400000</personidentifikator>
<postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</postkasseadresse>
<mobiltelefonnummer>12345678</mobiltelefonnummer>
<epostadresse>ola@nordmann.no</epostadresse>
</person>
</mottaker>

@@ -1,12 +1,10 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:difi="http://begrep.difi.no"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
targetNamespace="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">

<xsd:import namespace="http://begrep.difi.no" schemaLocation="oppslag/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="w3/xmldsig-core-schema.xsd"/>

<xsd:complexType name="Melding" abstract="true">
@@ -45,14 +43,29 @@

<xsd:complexType name="Mottaker">
<xsd:choice>
<xsd:element name="person" type="difi:Person"/>
<xsd:element name="person" type="Person"/>
<xsd:element name="virksomhet" type="Virksomhet"/>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Person">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="personidentifikator" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[0-9]{11}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="postkasseadresse" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="mobiltelefonnummer" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="epostadresse" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Virksomhet">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="sikkerDigitalPostAdresse" type="difi:SikkerDigitalPostAdresse"/>
<xsd:element name="postkasseadresse" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

@@ -2,15 +2,13 @@
<xsd:schema
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:difi="http://begrep.difi.no"
xmlns:enc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
targetNamespace="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10" elementFormDefault="qualified" version="1.0">

<xsd:include schemaLocation="sdp-felles.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" schemaLocation="w3/xenc-schema.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="w3/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://begrep.difi.no" schemaLocation="oppslag/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd"/>


<xsd:element name="digitalPost" type="DigitalPost" />
@@ -1,9 +1,8 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema version="1.0" targetNamespace="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10" xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:difi="http://begrep.difi.no"
<xsd:schema version="1.0" targetNamespace="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10" xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:enc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" xmlns:sawsdl="http://www.w3.org/ns/sawsdl" elementFormDefault="qualified">

<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" schemaLocation="w3/xenc-schema.xsd" />
<xsd:import namespace="http://begrep.difi.no" schemaLocation="oppslag/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd" />

<xsd:include schemaLocation="sdp-feil.xsd"/>
<xsd:include schemaLocation="sdp-kvittering.xsd"/>

0 comments on commit 5c766d9

Please sign in to comment.