Skip to content
Permalink
Browse files

#44 oppdatert med korrekt Identifier streng og Type for BusinessScope

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed May 28, 2014
1 parent 5ceb516 commit 63a8a1ec5bc06ec16d4f6e37af0f9ac5ba306520
@@ -16,9 +16,9 @@ h3. Attributer

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Verdi |
| Type | 1..1 | xs:string | "SikkerDigitalPostKonversasjon" |
| Type | 1..1 | xs:string | "ConversationId" |
| InstanceIdentifier | 1..1 | xs:string | Unik identifikator for konversasjonen. Identifikator som binder meldinger og tilhørende kvitteringer/feilmeldinger sammen. Opprettet av Databehandler. Se format under. |
| Identifier | 1..1 | xs:string | "SikkerDigitalPost/1." |
| Identifier | 1..1 | xs:string | "urn:no:difi:sdp:1.0" |

h3. Format InstanceIdentifier

@@ -36,9 +36,9 @@ h3. Xml eksempel
<pre>
<ns3:BusinessScope>
<ns3:Scope>
<ns3:Type>SikkerDigitalPostKonversasjon</ns3:Type>
<ns3:Type>ConversationId</ns3:Type>
<ns3:InstanceIdentifier>37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45</ns3:InstanceIdentifier>
<ns3:Identifier>SikkerDigitalPost/1.0</ns3:Identifier>
<ns3:Identifier>urn:no:difi:sdp:1.0</ns3:Identifier>
</ns3:Scope>
</ns3:BusinessScope>

@@ -49,9 +49,9 @@ h3. XML eksempel fra Databehandler til Postkasseleverandør
</ns3:DocumentIdentification>
<ns3:BusinessScope>
<ns3:Scope>
<ns3:Type>SikkerDigitalPostKonversasjon</ns3:Type>
<ns3:Type>ConversationId</ns3:Type>
<ns3:InstanceIdentifier>37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45</ns3:InstanceIdentifier>
<ns3:Identifier>SikkerDigitalPost/1.0</ns3:Identifier>
<ns3:Identifier>urn:no:difi:sdp:1.0</ns3:Identifier>
</ns3:Scope>
</ns3:BusinessScope>
</ns3:StandardBusinessDocumentHeader>
@@ -83,9 +83,9 @@ h3. XML eksempel fra Postkasseleverandør til Databehandler
</ns3:DocumentIdentification>
<ns3:BusinessScope>
<ns3:Scope>
<ns3:Type>SikkerDigitalPostKonversasjon</ns3:Type>
<ns3:Type>ConversationId</ns3:Type>
<ns3:InstanceIdentifier>37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45</ns3:InstanceIdentifier>
<ns3:Identifier>SikkerDigitalPost/1.0</ns3:Identifier>
<ns3:Identifier>urn:no:difi:sdp:1.0</ns3:Identifier>
</ns3:Scope>
</ns3:BusinessScope>
</ns3:StandardBusinessDocumentHeader>

0 comments on commit 63a8a1e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.