Skip to content
Permalink
Browse files

konversasjonsId på eksempler (#42). Legger også til manglende mottake…

…r i sdpMelding-digital.xml og sdpMelding-print.xml.
  • Loading branch information...
runeflobakk committed May 13, 2014
1 parent 1190b1c commit 9c0dd5781f6cd4892454a18595953e2f1bc2707b
@@ -4,6 +4,7 @@
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-feil.xsd ">

<konversasjonsId>00c5ae20-da79-11e3-9c1a-0800200c9a66</konversasjonsId>
<tidspunkt>2014-05-19T12:00:00</tidspunkt>
<feiltype>KLIENT</feiltype>
<detaljer>Ugyldig PDF</detaljer>
@@ -4,6 +4,7 @@
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-kvittering.xsd ">

<konversasjonsId>00c5ae20-da79-11e3-9c1a-0800200c9a66</konversasjonsId>
<tidspunkt>2014-05-19T12:00:00</tidspunkt>
<aapning/>
<signatur>
@@ -4,9 +4,11 @@
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-kvittering.xsd ">

<konversasjonsId>00c5ae20-da79-11e3-9c1a-0800200c9a66</konversasjonsId>

<tidspunkt>2014-05-19T12:00:00</tidspunkt>
<levering/>
<signatur>
<signatur>
<SignedInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
@@ -50,6 +52,6 @@
</X509Certificate>
</X509Data>
</KeyInfo>
</signatur>
</signatur>

</kvittering>
@@ -4,6 +4,8 @@
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-kvittering.xsd ">

<konversasjonsId>00c5ae20-da79-11e3-9c1a-0800200c9a66</konversasjonsId>

<tidspunkt>2014-05-19T12:00:00</tidspunkt>

<varslingfeilet>
@@ -7,14 +7,32 @@
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-melding.xsd ">

<sdpMeldingId>31415926535987</sdpMeldingId>
<konversasjonsId>00c5ae20-da79-11e3-9c1a-0800200c9a66</konversasjonsId>

<avsender>
<organisasjon>9908:123456789</organisasjon>
<avsenderidentifikator>123456789-A</avsenderidentifikator>
<fakturaReferanse>ØK1</fakturaReferanse>
</avsender>

<mottaker>
<person>
<difi:personidentifikator>17051400000</difi:personidentifikator>
<difi:reservasjon>NEI</difi:reservasjon>
<difi:status>AKTIV</difi:status>
<difi:beskrivelse>difi:beskrivelse</difi:beskrivelse>
<difi:Kontaktinformasjon>
<difi:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00" sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">12345678</difi:Mobiltelefonnummer>
<difi:Epostadresse sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00" sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">ola@nordmann.no</difi:Epostadresse>
</difi:Kontaktinformasjon>
<difi:SikkerDigitalPostAdresse>
<difi:postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</difi:postkasseadresse>
<difi:postkasseleverandoerAdresse>984661185</difi:postkasseleverandoerAdresse>
</difi:SikkerDigitalPostAdresse>
<difi:X509Certificate>difi:X509Certificate</difi:X509Certificate>
</person>
</mottaker>

<digitalPostInfo>
<virkningsdato>2014-05-17</virkningsdato>
<aapningskvittering>false</aapningskvittering>
@@ -1,19 +1,38 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<melding
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:difi="http://begrep.difi.no"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:enc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-melding.xsd ">

<sdpMeldingId>31415926535987</sdpMeldingId>
<konversasjonsId>00c5ae20-da79-11e3-9c1a-0800200c9a66</konversasjonsId>

<avsender>
<organisasjon>9908:123123123</organisasjon>
<avsenderidentifikator>123456789-A</avsenderidentifikator>
<fakturaReferanse>ØK1</fakturaReferanse>
</avsender>

<mottaker>
<person>
<difi:personidentifikator>17051400000</difi:personidentifikator>
<difi:reservasjon>NEI</difi:reservasjon>
<difi:status>AKTIV</difi:status>
<difi:beskrivelse>difi:beskrivelse</difi:beskrivelse>
<difi:Kontaktinformasjon>
<difi:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00" sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">12345678</difi:Mobiltelefonnummer>
<difi:Epostadresse sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00" sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">ola@nordmann.no</difi:Epostadresse>
</difi:Kontaktinformasjon>
<difi:SikkerDigitalPostAdresse>
<difi:postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</difi:postkasseadresse>
<difi:postkasseleverandoerAdresse>984661185</difi:postkasseleverandoerAdresse>
</difi:SikkerDigitalPostAdresse>
<difi:X509Certificate>difi:X509Certificate</difi:X509Certificate>
</person>
</mottaker>

<fysiskPostInfo>
<mottaker>Ola Nordmann</mottaker>
<norskMottakeradresse>

0 comments on commit 9c0dd57

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.