Skip to content
Permalink
Browse files

#118 - lagt inn lenke (egen side) til java bibliotek og lenker til al…

…le eksempel prosjekter som er lagt ut på github.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Aug 19, 2014
1 parent afbfbc6 commit a69fb02f5a9f0184bd75ae0638a93e2da4f69436
@@ -9,7 +9,28 @@ next: Forretningslag

---

h2. Eksempler på forretningsmeldinger
h2. {{page.title}}

På denne siden er det samlet eksempler på integrasjoner og meldinger som finnes tilknyttet sikker digital post.
Dette er ikke en uttømmende liste, og vi ber alle om å bidra med relevante eksempler.


h3. Eksempler på java integrasjonsprosjekt

* "En testklient utviklet av Difi for funksjonell testing":https://github.com/difi/sdp-klient-eksempel-java-webclient
** Testklienten viser hvordan integrasjon mot oppslagstjenesten og meldingsformidler kan gjøres.
* "En testklient utviklet av Posten for å vise hvordan offentlige virksomheter kan integrere seg mot SDP":https://github.com/difi/sdp-klient-eksempel-java-jetty
** Prosjektet viser hvordan avsendere kan håndtere tråder og vdelikehold av status for sendte brev.
* "Referanseimplementasjon for bruk av oppslagstjenesten":https://github.com/difi/kontaktregisteret-klient
** Eksempel kode for hvordan en avsender kan integrere seg mot oppslagstjenesten

h3. Eksempler på .Net integrasjonsprosjekt

* "Referanseimplementasjon for bruk av oppslagstjenesten":https://github.com/difi/kontaktregisteret-klient/tree/master/kontaktinfo-dotNet-sample
** Eksempel kode for hvordan en avsender kan integrere seg mot oppslagstjenesten


h3. Eksempler på forretningsmeldinger

* "Ferdig pakket dokumentpakke":post.asice.zip
* "Standard buisness document header":sbdh.xml
@@ -22,7 +43,7 @@ h2. Eksempler på forretningsmeldinger
* "Melding for digital postkasse":sdpMelding-digital.xml
* "Melding for print/fysisk brev":sdpMelding-print.xml

h2. Eksempler på transportmeldinger (transport + forretningsmelding)
h3. Eksempler på transportmeldinger (transport + forretningsmelding)

* "Request_forretningsmelding_fra_postavsender_til_meldingsformidler":soap/1_request_forretningsmelding_fra_postavsender_til_meldingsformidler.xml
* "Response_kvittering_for_mottatt_forretningsmelding_fra_meldingsformidler_til_postavsender":soap/1_response_kvittering_for_mottatt_forretningsmelding_fra_meldingsformidler_til_postavsender.xml
@@ -33,4 +54,5 @@ h2. Eksempler på transportmeldinger (transport + forretningsmelding)
* "Request_forespoersel_om_forretningskvittering_fra_postavsender_til_meldingsformidler":soap/5_request_forespoersel_om_forretningskvittering_fra_postavsender_til_meldingsformidler.xml
* "Response_error_fra_meldingsformidler_til_postavsender":soap/5_response_error_fra_meldingsformidler_til_postavsender.xml
* "Response_forretningskvittering_fra_meldingsformidler_til_postavsender":soap/5_response_forretningskvittering_fra_meldingsformidler_til_postavsender.xml
* "eksempel_soap_fault_med_ebms_error":soap/eksempel_soap_fault_med_ebms_error.xml
* "eksempel_soap_fault_med_ebms_error":soap/eksempel_soap_fault_med_ebms_error.xml

@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Sikker digital post

id: Oversikt/Arkitektur

next: Sikkerhet
next: Oversikt/Produktstøtte

---

@@ -9,6 +9,7 @@ next: Oversikt/Arkitektur

children:
- name: Oversikt/Arkitektur
- name: Oversikt/Produktstøtte
- name: Sikkerhet
- name: Sikkerhet/Sertifikathåndtering
- name: Eksempler
@@ -0,0 +1,28 @@
---
layout: default
title: Produktstøtte
headtitle: Sikker digital post

id: Oversikt/Produktstøtte

next: Sikkerhet

---

h2. {{page.title}}

Pr. dags dato er det ingen produkter med ferdig støtte for sikker digital post.
Følgende støttebibliotek er utviklet, mer informasjon om de enkelte produktene/støttebibliotekene får du ved å følge lenkene under:

h3. Klientbibliotek java

* "Java klient for Sikker digital post":https://github.com/difi/sikker-digital-post-java-klient
** Klienten gir et enkelt funksjonelt API for å sende meldinger og hente kvitteringer.
* "Felleskomponenter for sending av Sikker digital post":https://github.com/digipost/sdp-shared
** Dette er prosjekter på et lavere nivå. Disse kan brukes av avsendere dersom de kun ønsker støtte til deler av integrasjonen.
** Det kan være aktuelt dersom man har standard produkter som gjør deler av integrasjon.
** F.eks. dersom avsender har produkter for genering og kryptering av dokumentpakken eller produkter som utfører meldingsutvekslingen, så kan felleskomponetene brukes for å sy alt sammen til en fungerende integrasjon.

h3. Klientbibliotek .Net

Under planlegging.

This file was deleted.

Oops, something went wrong.

0 comments on commit a69fb02

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.