Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of https://github.com/difi/begrepskatalog

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 4, 2014
2 parents bd16836 + 6470184 commit b706a6df203d0c5fdcd4f0770b7b4a52cb2eae7d
@@ -3,8 +3,9 @@ layout: default
title: Ekspedere Post
headtitle: Sikker digital post
---
Ekspedere post er prosessen som må gjennomføres hos avsender for å sende post til Meldingsformidler.

utdrag fra "Arkitekturbeskrivelse for Sikker Digital Posttjeneste v 1.0":ArkitekturbeskrivelseforSikkerdigitalposttjenestev1.0.pdf datert 16.08.2013
Dette er beskrever i "Arkitekturbeskrivelse for Sikker Digital Posttjeneste v 1.0":ArkitekturbeskrivelseforSikkerdigitalposttjenestev1.0.pdf datert 16.08.2013 på følgende måte:

h2. Detaljering av forretningsprosessen Ekspedere post

@@ -24,4 +25,4 @@ Ekspedere post består av følgende steg:
# Sende post sender posten videre til Formidlertjenesten
# Prosessen Ekspedere post avsluttes ved at utgående post loggføres i Ekspederingstjenestens transaksjonslogg. Posttjenestens krav til denne loggen er beskrevet i Sporingstjenesten

"!{width:80%}ekspederepost.png!":ekspederepost.png
"!{width:80%}ekspederepost.png!":ekspederepost.png
@@ -0,0 +1,9 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kvittering
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-kvittering.xsd ">

<aapnetAvMottaker/>

</kvittering>
@@ -0,0 +1,9 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kvittering
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-kvittering.xsd ">

<avvistAvMottaker/>

</kvittering>
@@ -0,0 +1,12 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kvittering
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-kvittering.xsd ">

<feil>
<feilType>INPUT</feilType>
<feilinformasjon>Ugyldig PDF</feilinformasjon>
</feil>

</kvittering>
@@ -0,0 +1,9 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kvittering
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-kvittering.xsd ">

<levertTilPostkasse/>

</kvittering>
@@ -0,0 +1,9 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kvittering
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-kvittering.xsd ">

<mottakerKunneIkkeVarsles/>

</kvittering>

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
@@ -1,35 +1,47 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manifest
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:tns="http://begrep.difi.no"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 sdp-manifest.xsd ">
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:difi="http://begrep.difi.no"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-manifest.xsd ">


<mottaker>
<person>
....
</person>
</mottaker>

<avsender>
<identifier authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</identifier>
<avsenderId>0123456789</avsenderId>
<fakturaKonto>ØK1</fakturaKonto>
</avsender>

<hoveddokument href="vedtak_2398324.pdf" mime="application/pdf">
<tittel>Vedtak</tittel>
</hoveddokument>

<vedlegg href="info.html" mime="text/html">
<tittel>informasjon</tittel>
</vedlegg>

<vedlegg href="journal.txt" mime="text/plain">
<tittel>journal</tittel>
</vedlegg>

<mottaker>
<person>
<difi:personidentifikator>12345678901</difi:personidentifikator>
<difi:reservasjon>NEI</difi:reservasjon>
<difi:status>AKTIV</difi:status>
<difi:beskrivelse>difi:beskrivelse</difi:beskrivelse>
<difi:Kontaktinformasjon>
<difi:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00" sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">12345678</difi:Mobiltelefonnummer>
<difi:Epostadresse sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00" sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">ola@nordmann.no</difi:Epostadresse>
</difi:Kontaktinformasjon>
<difi:SikkerDigitalPostAdresse>
<difi:postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</difi:postkasseadresse>
<difi:postkasseleverandoerAdresse>984661185</difi:postkasseleverandoerAdresse>
</difi:SikkerDigitalPostAdresse>
<difi:X509Certificate>difi:X509Certificate</difi:X509Certificate>
</person>
</mottaker>

<avsender>
<organisasjon authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</organisasjon>
<avsenderId>0123456789</avsenderId>
<fakturaKonto>ØK1</fakturaKonto>
</avsender>

<hoveddokument href="vedtak_2398324.pdf" mime="application/pdf">
<tittel>Vedtak</tittel>
</hoveddokument>

<vedlegg href="info.html" mime="text/html">
<tittel>informasjon</tittel>
</vedlegg>

<vedlegg href="journal.txt" mime="text/plain">
<tittel>journal</tittel>
</vedlegg>

</manifest>
@@ -0,0 +1,72 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<melding xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:tns="http://begrep.difi.no" xmlns:enc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-melding.xsd ">

<avsender>
<organisasjon>9908:123456789</organisasjon>
<avsenderId>123456789-A</avsenderId>
<fakturaKonto>ØK1</fakturaKonto>
</avsender>

<digitalPostInfo>
<digitalMottaker>
<person>
<tns:personidentifikator>12345678901</tns:personidentifikator>
<tns:reservasjon>NEI</tns:reservasjon>
<tns:status>AKTIV</tns:status>
<tns:beskrivelse>tns:beskrivelse</tns:beskrivelse>
<tns:Kontaktinformasjon>
<tns:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00"
sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">12345678</tns:Mobiltelefonnummer>
<tns:Epostadresse sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00"
sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">ola@nordmann.no</tns:Epostadresse>
</tns:Kontaktinformasjon>
<tns:SikkerDigitalPostAdresse>
<tns:postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</tns:postkasseadresse>
<tns:postkasseleverandoerAdresse>984661185</tns:postkasseleverandoerAdresse>
</tns:SikkerDigitalPostAdresse>
<tns:X509Certificate>tns:X509Certificate</tns:X509Certificate>
</person>
</digitalMottaker>
<virkningsdato>2014-05-17</virkningsdato>
<aapningskvittering>false</aapningskvittering>
<sikkerhetsnivaa>3</sikkerhetsnivaa>
<ikkeSensitivHoveddokumenttittel>Hurra for 17. mai</ikkeSensitivHoveddokumenttittel>
<varsler>
<epostVarsel>
<varselTekst>Viktig melding fra Staten i din digital postkasse</varselTekst>
<repetisjoner>
<dagerEtter>0</dagerEtter>
<dagerEtter>7</dagerEtter>
</repetisjoner>
</epostVarsel>
<smsVarsel>
<varselTekst>Viktig melding fra Staten</varselTekst>
<repetisjoner>
<dagerEtter>1</dagerEtter>
</repetisjoner>
</smsVarsel>
</varsler>
</digitalPostInfo>

<dokumentPakke>
<encryptedKey Encoding="" MimeType="" Recipient="" Type="">
<enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
</enc:EncryptionMethod>
<ds:KeyInfo Id="id0001">
<ds:KeyName>nøkkelnavn</ds:KeyName>
<X509Data>
<X509SubjectName>...</X509SubjectName>
<X509Certificate>...</X509Certificate>
</X509Data>
</ds:KeyInfo>
<enc:CipherData>
<enc:CipherValue>Zm9v</enc:CipherValue>
</enc:CipherData>
</encryptedKey>
</dokumentPakke>

</melding>
@@ -0,0 +1,49 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<melding xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:tns="http://begrep.difi.no" xmlns:enc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-melding.xsd ">

<avsender>
<organisasjon>9908:123123123</organisasjon>
<avsenderId>123456789-A</avsenderId>
<fakturaKonto>ØK1</fakturaKonto>
</avsender>

<fysiskPostInfo>
<mottaker>Ola Nordmann</mottaker>
<norsk-mottakeradresse>
<adresselinje1>Grev Wedels Plass 9</adresselinje1>
<adresselinje2></adresselinje2>
<postnummer>0151</postnummer>
<poststed>OSLO</poststed>
</norsk-mottakeradresse>
<posttype>A</posttype>
<retur-postmottaker>DIFI Returpost</retur-postmottaker>
<returadresse>
<adresselinje1>Skrivarvegen 2</adresselinje1>
<adresselinje2></adresselinje2>
<postnummer>6863</postnummer>
<poststed>LEIKANGER</poststed>
</returadresse>
</fysiskPostInfo>

<dokumentPakke>
<encryptedKey Encoding="" MimeType="" Recipient="" Type="">
<enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
</enc:EncryptionMethod>
<ds:KeyInfo Id="id0001">
<ds:KeyName>nøkkelnavn</ds:KeyName>
<X509Data>
<X509SubjectName>...</X509SubjectName>
<X509Certificate>...</X509Certificate>
</X509Data>
</ds:KeyInfo>
<enc:CipherData>
<enc:CipherValue>Zm9v</enc:CipherValue>
</enc:CipherData>
</encryptedKey>
</dokumentPakke>

</melding>

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
Oops, something went wrong.

0 comments on commit b706a6d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.