Skip to content
Permalink
Browse files

Flyttet all informasjon om transportlaget - sortert og organisert men…

…y knyttet til transportlaget.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 6, 2014
1 parent 25bad0d commit be20898fd261846fd04ac16268ebc53660c6c405

This file was deleted.

Oops, something went wrong.

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
BIN -68.5 KB ekspederepost.png
Binary file not shown.
@@ -17,6 +17,10 @@ h3. {{page.title}}
- Definisjon := En "Melding":index til "Avsender":../begrep/Avsender om en forretningsfeil knyttet til innsendt Digital Post.
- Kilde := DIFI

h3. Beskrivelse

Denne meldingen beskriver de forretningsfeil som oppstår i forretningsprosessen mellom Behandlingsansvarlig og Postkasseleverandør.


h3. Attributer

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
@@ -2,19 +2,16 @@
layout: default
title: Meldingsidentifikatorer
headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document Header
---

h2. {{page.title}}
group: transportlag

En postforsendelse identifiseres både i forhold til forsendelsen ende-til-ende og punkt-til-punkt.
id: Meldingsidentifikatorer

h3. Unik Identifikator for forsendelsen.
next: transportmeldingsstruktur
prev: transportlag

Denne identifikatoren opprettes av Databehandler og skal unikt identifiserer forsendelsen.
---

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "StandardBusinessDocument.DocumentIdentification.InstanceIdentifier":StandardBusinessDocument/DocumentIdentification | 1..1 | xs:string |
h2. {{page.title}}

h3. Identifikatorer brukt i forsendelsen punkt til punkt.

@@ -2,6 +2,12 @@
layout: default
title: Meldingsformat
headtitle: Sikker digital post - Begreper
group: transportlag

id: transportmeldingsstruktur

next: transportlag

---

h2. Meldingsformat
@@ -0,0 +1,89 @@
---
layout: default
title: FormidleDigitalPostForsendelse
headtitle: Sikker digital post
group: transportlag

id: FormidleDigitalPostForsendelse

next: KvitteringsForespoersel
prev: Meldingsutveksling

---

h2. {{page.title }}

Mal/URI for P-Mode parametere som skal benyttes ved forretningsprosessen FormidleDigitalPostForsendelse. Oversikten er basert på P-Mode parametere som en AS4 Light Compliant MSH skal kunne forstå, men det er ikke alle av disse som er relevante for et Sikker Digital Post. Disse er markert med - ikke relevant -

Malen inneholder enkelte variabler som skal fylles ved instansiering av et variabelsett. For disse er formen %%variabelnavn%% benyttet.

h3. Generelle parametere

table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender%%-"FormidleDigitalPostForsendelse"-%versjon/løpenummer% |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no {{ page.url | remove:".html" }}":{{page.url}} |
| PMode.MEP | Message Exchange Pattern | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/one-way" |
| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/push" |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendingen | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender%% |
| PMode.Initiator.Role | Rolle for den som initierar sendinga | ""Avsender"":../StandardBusinessDocument/Melding/Avsender |
| PMode.Initiator.Authorization.username | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
| PMode.Initiator.Authorization.password | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Party | Identifikator for den som er mottaker | %%"Receiver":../StandardBusinessDocument/Receiver%% |
| PMode.Responder.Role | Rolle for den som mottar | "urn:sdp:meldingsformidler" |
| PMode.Responder.Authorization.username | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Authorization.password | - ikke relevant - | - ikke relevant - |

h3. Protokoll

table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Protocol.Address | | "HTTPS 1.1" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Protocol.SOAPVersion | | "SOAP 1.2" |

h3. BusinessInfo

table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Service | "urn:sdp:service:sdp" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Action | "FormidleDigitalPost" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Properties[]: | - ikke relevant - |

h3. ErrorHandling

table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.AsResponse | ??ikke avklart?? |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.ProcessErrorNotifyProducer | true |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.DeliveryFailuresNotifyProducer | true |

h3. Pålitlighet

Støtte ikke påkrevd i profilen.

h3. Sikkerhet

table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.WSSVersion | "1.1" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Sign | Timestamp, eb:Messaging, SOAP Body, Attachment |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Certificate | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender sitt sertifikat%% |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.HashFunction | "SHA-256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Algorithm | "RSA-SHA256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Encrypt | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Certificate | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Algorithm |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.MinimumStrength | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.username | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.password | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Digest |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Nonce | - ikke relevant -|
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Created |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.PModeAuthorize | false |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt | |
| Pmode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt.ReplyPattern |

h3. Eksempler

* "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/eksempler/soap/1_request_forretningsmelding_fra_postavsender_til_meldingsformidler":../eksempler/soap/1_request_forretningsmelding_fra_postavsender_til_meldingsformidler

@@ -0,0 +1,87 @@
---
layout: default
title: KvitteringsForespoersel
headtitle: Sikker digital post
group: transportlag

id: KvitteringsForespoersel

next: transportlag
prev: FormidleDigitalPostForsendelse

---
h2. {{page.title}}

Mal/URI for P-Mode parametere som skal benyttes ved forretningsprosessen KvitteringsForsepoersel. Oversikten er basert på P-Mode parametere som en AS4 Light Compliant MSH skal kunne forstå, men det er ikke alle av disse som er relevante for et Sikker Digital Post. Disse er markert med - ikke relevant -

Malen inneholder enkelte variabler som skal fylles ved instansiering av et variabelsett. For disse er formen %%variabelnavn%% benyttet.

h3. Generelle parametere

table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender%%-"KvitteringsForespoersel"-%versjon/løpenummer% |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no {{ page.url | remove:".html" }}":{{page.url}} |
| PMode.MEP | Message Exchange Pattern | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/one-way" |
| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/pull" |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendingen | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender%% |
| PMode.Initiator.Role | Rolle for den som initierar sendinga | ""Avsender"":../StandardBusinessDocument/Melding/Avsender |
| PMode.Initiator.Authorization.username | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
| PMode.Initiator.Authorization.password | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Party | Identifikator for den som er mottaker | %%"Receiver":../StandardBusinessDocument/Receiver%% |
| PMode.Responder.Role | Rolle for den som mottar | "Meldingsformidler" |
| PMode.Responder.Authorization.username | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Authorization.password | - ikke relevant - | - ikke relevant - |

h3. Protokoll

table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Protocol.Address | "HTTPS 1.1" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Protocol.SOAPVersion | "SOAP 1.2" |

h3. BusinessInfo

table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Service | "urn:sdp:service:sdp" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Action | "KvitteringsForespoersel" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Properties[]: | - ikke relevant - |

h3. ErrorHandling

table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.AsResponse | ?ikke avklart? |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.ProcessErrorNotifyProducer | true |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.DeliveryFailuresNotifyProducer | true |

h3. Pålitlighet

Støtte ikke påkrevd i profilen.

h3. Sikkerhet

table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.WSSVersio | "1.1" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Sign | Timestamp, eb:Messaging, SOAP Body, Attachment |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Certificate | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender sitt sertifikat%% |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.HashFunction | "SHA-256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Algorithm| "RSA-SHA256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Encrypt | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Certificate | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Algorithm | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.MinimumStrength | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.username | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.password | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Digest | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Nonce | - ikke relevant -|
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Created |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.PModeAuthorize | false |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt | |
| Pmode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt.ReplyPattern | |

h3. Eksempler

* "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/eksempler/soap/5_request_forespoersel_om_forretningskvittering_fra_postavsender_til_meldingsformidler":../eksempler/soap/5_request_forespoersel_om_forretningskvittering_fra_postavsender_til_meldingsformidler
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Oops, something went wrong.

0 comments on commit be20898

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.