Skip to content
Permalink
Browse files

#94 og #95

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Jun 13, 2014
1 parent 8577333 commit c8ae7b85ab4ff079d8c8126c8f48a29e9c876c9b
@@ -16,13 +16,13 @@ next: Forretningslag/DocumentIdentification
- Kilde := GS1
- Kommentar := Regler for hvem som opptrer som "Receiver":Receiver er beskrevet under.

*For "digital post meldinger":Melding/DigitalPostMelding er "Receiver":Receiver*
*For "digital post meldinger":../../meldinger/DigitalPostMelding er "Receiver":Receiver*

* "Postkasseleverandør":../Aktorer

*For "digital post kvitteringer":Melding/KvitteringsMelding er "Receiver":Receiver*
*For "digital post kvitteringer":../../meldinger/KvitteringsMelding er "Receiver":Receiver*

* Den "Aktør":../Aktorer som sto som "Sender":Sender for "digital post meldingen":Melding/DigitalPostMelding.
* Den "Aktør":../Aktorer som sto som "Sender":Sender for "digital post meldingen":../../meldinger/DigitalPostMelding.@@ -13,14 +13,14 @@ next: Forretningslag/Receiver
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Avsender som har initiert en meldingsprosess mot meldingsutvekslingsrammeverket.
- Kilde := GS1
- Kommentar := "Sender":Sender den som har signert "Standard Business Document":index.html. Regler for hvem som opptrer som "Sender":Sender er beskrevet under.
- Kommentar := "Sender":Sender den som har signert "Standard Business Document":index. Regler for hvem som opptrer som "Sender":Sender er beskrevet under.

*For "digital post meldinger":Melding/DigitalPostMelding er "Sender":Sender*
*For "digital post meldinger":../../meldinger/DigitalPostMelding er "Sender":Sender*

* "Behandlingsansvarlig":../Aktorer eller en "databehandler":../Aktorer på veien av "behandlingsansvarlig":../Aktorer
* Den som vil motta alle "kvitteringer":Melding/KvitteringsMelding tilbake fra "Receiver":Receiver
* Den som vil motta alle "kvitteringer":../../meldinger/KvitteringsMelding tilbake fra "Receiver":Receiver

*For "digital post kvitteringer":Melding/KvitteringsMelding er "Sender":Sender*
*For "digital post kvitteringer":../../meldinger/KvitteringsMelding er "Sender":Sender*

* "Postkasseleverandør":../Aktorer

@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: Header
title: StandardBusinessDocumentHeader
headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document
group: forretningslag

@@ -27,7 +27,7 @@ table(table table-striped).

h3. Kommentar

Sender/Receiver indikerer retning på meldingsprosessen. For eksempel i "FormidleDigitalPostForsendelse":../Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse prosessen så vil Sender være "Databehandler":../Aktorer og Receiver være "Postkasseleverandør":../Aktorer.
Sender/Receiver indikerer retning på meldingsprosessen. For eksempel i "FormidleDigitalPostForsendelse":../../transportlag/Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse prosessen så vil Sender være "Databehandler":../Aktorer og Receiver være "Postkasse":../Aktorer.

h3. XML eksempel fra Databehandler til Postkasseleverandør

@@ -20,15 +20,15 @@ h3. Generelle parametere

table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender%%-"FormidleDigitalPostForsendelse"-%versjon/løpenummer% |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%"Sender":../../forretningslag/StandardBusinessDocument/Sender%%-"FormidleDigitalPostForsendelse"-%versjon/løpenummer% |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no {{ page.url | remove:".html" }}":{{page.url}} |
| PMode.MEP | Message Exchange Pattern | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/one-way" |
| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/push" |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendingen | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender%% |
| PMode.Initiator.Role | Rolle for den som initierar sendinga | ""Avsender"":../StandardBusinessDocument/Melding/Avsender |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendingen | %%"Sender":../../forretningslag/StandardBusinessDocument/Sender%% |
| PMode.Initiator.Role | Rolle for den som initierar sendinga | ""Avsender"":../../begrep/Avsender |
| PMode.Initiator.Authorization.username | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
| PMode.Initiator.Authorization.password | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Party | Identifikator for den som er mottaker | %%"Receiver":../StandardBusinessDocument/Receiver%% |
| PMode.Responder.Party | Identifikator for den som er mottaker | %%"Receiver":../../forretningslag/StandardBusinessDocument/Receiver%% |
| PMode.Responder.Role | Rolle for den som mottar | "urn:sdp:meldingsformidler" |
| PMode.Responder.Authorization.username | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Authorization.password | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
@@ -52,7 +52,7 @@ h3. ErrorHandling

table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.AsResponse | ??ikke avklart?? |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.AsResponse | true |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.ProcessErrorNotifyProducer | true |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.DeliveryFailuresNotifyProducer | true |

@@ -66,7 +66,7 @@ table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.WSSVersion | "1.1" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Sign | Timestamp, eb:Messaging, SOAP Body, Attachment |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Certificate | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender sitt sertifikat%% |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Certificate | %%"Sender":../../forretningslag/StandardBusinessDocument/Sender sitt sertifikat%% |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.HashFunction | "SHA-256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Algorithm | "RSA-SHA256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Encrypt | - ikke relevant - |
@@ -84,5 +84,5 @@ table(table table-striped table-condensed).

h3. Eksempler

* "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/eksempler/soap/1_request_forretningsmelding_fra_postavsender_til_meldingsformidler":../eksempler/soap/1_request_forretningsmelding_fra_postavsender_til_meldingsformidler
* "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/eksempler/soap/1_request_forretningsmelding_fra_postavsender_til_meldingsformidler":../../eksempler/soap/1_request_forretningsmelding_fra_postavsender_til_meldingsformidler

@@ -19,15 +19,15 @@ h3. Generelle parametere

table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender%%-"KvitteringsForespoersel"-%versjon/løpenummer% |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%"Sender":../../forretningslag/StandardBusinessDocument/Sender%%-"KvitteringsForespoersel"-%versjon/løpenummer% |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no {{ page.url | remove:".html" }}":{{page.url}} |
| PMode.MEP | Message Exchange Pattern | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/one-way" |
| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/pull" |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendingen | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender%% |
| PMode.Initiator.Role | Rolle for den som initierar sendinga | ""Avsender"":../StandardBusinessDocument/Melding/Avsender |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendingen | %%"Sender":../../forretningslag/StandardBusinessDocument/Sender%% |
| PMode.Initiator.Role | Rolle for den som initierar sendinga | ""Avsender"":../../begrep/Avsender |
| PMode.Initiator.Authorization.username | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
| PMode.Initiator.Authorization.password | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Party | Identifikator for den som er mottaker | %%"Receiver":../StandardBusinessDocument/Receiver%% |
| PMode.Responder.Party | Identifikator for den som er mottaker | %%"Receiver":../../forretningslag/StandardBusinessDocument/Receiver%% |
| PMode.Responder.Role | Rolle for den som mottar | "Meldingsformidler" |
| PMode.Responder.Authorization.username | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Authorization.password | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
@@ -51,7 +51,7 @@ h3. ErrorHandling

table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.AsResponse | ?ikke avklart? |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.AsResponse | true |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.ProcessErrorNotifyProducer | true |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.DeliveryFailuresNotifyProducer | true |

@@ -65,7 +65,7 @@ table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.WSSVersio | "1.1" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Sign | Timestamp, eb:Messaging, SOAP Body, Attachment |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Certificate | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender sitt sertifikat%% |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Certificate | %%"Sender":../../forretningslag/StandardBusinessDocument/Sender sitt sertifikat%% |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.HashFunction | "SHA-256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Algorithm| "RSA-SHA256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Encrypt | - ikke relevant - |
@@ -83,4 +83,4 @@ table(table table-striped table-condensed).

h3. Eksempler

* "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/eksempler/soap/5_request_forespoersel_om_forretningskvittering_fra_postavsender_til_meldingsformidler":../eksempler/soap/5_request_forespoersel_om_forretningskvittering_fra_postavsender_til_meldingsformidler
* "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/eksempler/soap/5_request_forespoersel_om_forretningskvittering_fra_postavsender_til_meldingsformidler":../../eksempler/soap/5_request_forespoersel_om_forretningskvittering_fra_postavsender_til_meldingsformidler
@@ -21,7 +21,7 @@ Avsender sin MSH skal støtte "The AS4 Light Client Conformance Profile":http://
Det er flere forskjellige scenarier for hvordan MSH blir tatt i bruk av (eller integrert inn i) avsender sine løsninger.
Det er opp til avsender om man vil fullintegrere MSH inn i eksisterende løsning, benytte seg av en standard "hyllevare" løsning med lokal integrasjon eller benytte seg av tredjepart som MSH.

Les mer om "meldingsidentifikatorer":MeldingsIdentifikatorer
Les mer om "meldingsidentifikatorer":../MeldingsIdentifikatorer

h3. AS4 Light Client profilen

@@ -64,5 +64,5 @@ Duplikatsjekk skjer i henhold til AS4 standarden ved at MessageId skal være uni
h3. Eksempler

Det er utarbeidet eksempler på SOAP meldinger knyttet til flyt diagrammet over.
Eksemplene finnes "her":../eksempler/soap/.
Eksemplene finnes "her":../../eksempler/soap/.

0 comments on commit c8ae7b8

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.