Skip to content
Permalink
Browse files

Fikser en feil i meldingene

  • Loading branch information...
eoftedal committed May 9, 2014
1 parent 1f23625 commit d48391d738234b227684312571b4a727ff6c1518
@@ -35,13 +35,6 @@
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>WpLNOIKOqjp2QBoZ2d56ZJpPywirUE17k9X6uM3FTWY=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference URI="cid:sdp:asic">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-SwAProfile-1.1#Attachment-Content-Signature-Transform"/>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>i6tYolJ3hdVDq2sH/QrtKDwf+3VcPlQb2NDBrevKEaw=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>fV3uREHeGVZaR8qEFlgWsnfDLCMP35uSOKdE1sT/JuIW/5sXCwbDmh9i0F4+j28r4BPCUvut9+sAtk2jgiPsUSLOelxRuHyNu41b9NLOvyi+AjlPjeCp8ZynW7fVaJEYdweT8xkFVjSfklU5dv8PU8V0fmBDU/NWIFsUk4QVMman5Kwbvq+3hdcqnF+vOMIB/23qm646PIBpAk2plUdMxtSqoZB6u1MO2i4siyEFmsRUZtoGWO7krneEBdmLJeEgb1KG2y+dEWrX4ltWIK87FBWAHv3wOJ4mcMtmyzRDfRq9LLtih8UCC+7tauydndwwxBlncMxKG4C6IaavEg8wwg==</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo Id="KI-539aea5f-20ee-4c41-b5d2-3bab2ba0d6f4">
@@ -35,13 +35,6 @@
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>n9KolTk2cEWLRJLGUvCNDDgq5z5cpLYV7wAJ0In6Fok=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference URI="cid:sdp:asic">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-SwAProfile-1.1#Attachment-Content-Signature-Transform"/>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>i6tYolJ3hdVDq2sH/QrtKDwf+3VcPlQb2NDBrevKEaw=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>MGpjZwapDtkZaunK4TqbKONcaJG9a/ELFe20ffUipt1JCeRJc9gs2Xpq1AEHiqLtYvz1kpRgLcpU8O1bQjNvnNIYiJvW24mgNji4jZUDXPDACfCnA4u10Eiql8drH4AFEbOZJTGutyGu1UPLCDyz/aJbexwhlHFIeUoqjdL6Cn9+0TU653bq1mTSeuXTTFKPlxxqDmqcDdM2oM7b5OlI02pxQ9AhimdLVtI8EnouI/xjvn6ABi2l2NyWwoPRHarVUa3fnSKJzy2p67gF1oxxR1sJlTiQqCy4AYmVQt7Ci33RRPs2T3lnO4hv4GwfKgyK1yfezQ5WEl0CHtuySxLPtA==</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo Id="KI-018fa238-ceb7-4764-ac2d-4902d480a585">

0 comments on commit d48391d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.