Skip to content
Permalink
Browse files

Fjerner konversasjonsId og legger inn SBDH correlation id i eksemplene

  • Loading branch information...
eoftedal committed May 21, 2014
1 parent 2b542f2 commit d788d617bea502f670630a9c36b8eb75426dbea5
@@ -10,11 +10,22 @@
<Receiver> <!-- orgnr mottaker, postboks eller print -->
<Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:996460320</Identifier>
</Receiver>
<DocumentIdentification> <!-- Unik identifikator i "Sender" sitt scope -->
<DocumentIdentification>
<Standard>urn:no:difi.sdp:1.0</Standard>
<TypeVersion>1.0</TypeVersion>
<InstanceIdentifier>12e57bde-ea5d-43ee-96b6-e2cf73f8311e</InstanceIdentifier> <!-- Dette er den reelle unike identifikatoren i SDBH - bør vera GUID! -->
<!-- Unik identifikator i "Sender" sitt scope -->
<InstanceIdentifier>12e57bde-ea5d-43ee-96b6-e2cf73f8311e</InstanceIdentifier>
<Type>Sikkerpost</Type>
<CreationDateAndTime>2013-02-19T05:10:10Z</CreationDateAndTime>
</DocumentIdentification>
<BusinessScope>
<Scope>
<Type>SCHEMA_GUIDE</Type>
<InstanceIdentifier>SikkerDigitalPost/1.0</InstanceIdentifier>
<CorrelationInformation>
<!-- Dette er den reelle unike identifikatoren i SDBH - bør vera GUID! -->
<RequestingDocumentInstanceIdentifier>12e57bde-ea5d-43ee-96b6-e2cf73f8311e</RequestingDocumentInstanceIdentifier>
</CorrelationInformation>
</Scope>
</BusinessScope>
</StandardBusinessDocumentHeader>
@@ -4,8 +4,6 @@
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-feil.xsd ">

<konversasjonsId>00c5ae20-da79-11e3-9c1a-0800200c9a66</konversasjonsId>

<signatur>
<SignedInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
@@ -4,8 +4,6 @@
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-kvittering.xsd ">

<konversasjonsId>00c5ae20-da79-11e3-9c1a-0800200c9a66</konversasjonsId>

<signatur>
<SignedInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
@@ -4,8 +4,6 @@
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-kvittering.xsd ">

<konversasjonsId>00c5ae20-da79-11e3-9c1a-0800200c9a66</konversasjonsId>

<signatur>
<SignedInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
@@ -4,8 +4,6 @@
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-kvittering.xsd ">

<konversasjonsId>00c5ae20-da79-11e3-9c1a-0800200c9a66</konversasjonsId>

<signatur>
<SignedInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
@@ -1,8 +1,7 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kvittering xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-kvittering.xsd ">

<konversasjonsId>00c5ae20-da79-11e3-9c1a-0800200c9a66</konversasjonsId>


<signatur>
<SignedInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
@@ -7,7 +7,6 @@
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-melding.xsd ">

<konversasjonsId>00c5ae20-da79-11e3-9c1a-0800200c9a66</konversasjonsId>

<signatur>
<SignedInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
@@ -7,8 +7,7 @@
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-melding.xsd ">

<konversasjonsId>00c5ae20-da79-11e3-9c1a-0800200c9a66</konversasjonsId>


<signatur>
<SignedInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
@@ -11,13 +11,22 @@
<Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">0088:4562458856624</Identifier>
</Receiver>
<DocumentIdentification>
<!-- Unik identifikator i "Sender" sitt scope -->
<Standard>urn:no:kommune:leikanger:sdp:barnehage:1.0</Standard>
<TypeVersion>1.0</TypeVersion>
<!-- Unik identifikator i "Sender" sitt scope -->
<InstanceIdentifier>2014/001</InstanceIdentifier>
<!-- Dette er den reelle unike identifikatoren i SDBH - bør vera GUID! -->
<Type>Digitalpost</Type>
<CreationDateAndTime>2013-02-19T05:10:10Z</CreationDateAndTime>
</DocumentIdentification>
<BusinessScope>
<Scope>
<Type>SCHEMA_GUIDE</Type>
<InstanceIdentifier>SikkerDigitalPost/1.0</InstanceIdentifier>
<CorrelationInformation>
<!-- Dette er den reelle unike identifikatoren i SDBH - bør vera GUID! -->
<RequestingDocumentInstanceIdentifier>12e57bde-ea5d-43ee-96b6-e2cf73f8311e</RequestingDocumentInstanceIdentifier>
</CorrelationInformation>
</Scope>
</BusinessScope>
</StandardBusinessDocumentHeader>
</StandardBusinessDocument>
@@ -11,20 +11,10 @@

<xsd:complexType name="Melding" abstract="true">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="konversasjonsId" type="KonversasjonsId" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="signatur" type="ds:SignatureType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="KonversasjonsId">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ID for forsendelsen. Unik i kontekst av avsender. Maks 36 tegn.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="36"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="Avsender">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="organisasjon" type="Organisasjon" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

0 comments on commit d788d61

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.