Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigital…

  • Loading branch information...
kjorlaug committed May 9, 2014
2 parents 5ea995c + c9689a9 commit dcd2417bc61256ae72aaaca0bc2c129c386a7c96
@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: ÅpningsMelding
title: ÅpningsKvittering
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---
@@ -13,9 +13,11 @@ group: SikkerDigitalPost
h3. Attributer


|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
{background:#ddd}.| "konversasjonsId"::/Felles/konversasjonsId | 1..1 | xsd:string |
| "Avsender":Avsender | 1..1 | "sdp:Avsender":Avsender |
| "Mottaker":Mottaker | 1..1 | "sdp:Mottaker":Mottaker |
{background:#ddd}.| "Mottaker":Mottaker | 1..1 | "sdp:Mottaker":Mottaker |
| "Dokumentpakke":Dokumentpakke | 1..1 | "sdp:Dokumentpakke":Dokumentpakke |
| "FysiskpostInfo":FysiskPostInfo | 0..1 | "sdp:FysiskpostInfo":FysiskPostInfo |
{background:#ddd}.| "FysiskpostInfo":FysiskPostInfo | 0..1 | "sdp:FysiskpostInfo":FysiskPostInfo |
| "DigitalpostInfo":DigitalPostInfo | 0..1 | "sdp:DigitalpostInfo":DigitalPostInfo |
@@ -14,8 +14,10 @@ group: SikkerDigitalPost
h3. Attributer


|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
{background:#ddd}.| "konversasjonsId"::/Felles/konversasjonsId | 1..1 | xsd:string |
| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |
| feiltype | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
{background:#ddd}.| feiltype | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| detaljer | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |

@@ -13,7 +13,9 @@ group: SikkerDigitalPost
h3. Attributer


|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
{background:#ddd}.| "konversasjonsId"::/Felles/konversasjonsId | 1..1 | xsd:string |
| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |


@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: LeveringsMelding
title: LeveringsKvittering
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---
@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: KaranteneKvittering
title: TilbaketrekkingsKvittering
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---
@@ -14,9 +14,11 @@ group: SikkerDigitalPost
h3. Attributer


|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
{background:#ddd}.| "konversasjonsId"::/Felles/konversasjonsId | 1..1 | xsd:string |
| "status":/Felles/status | 1..1 | "status":/Felles/status |
| "beskrivelse":/Felles/beskrivelse | 0..1 | "beskrivelse":/Felles/beskrivelse |
{background:#ddd}.| "beskrivelse":/Felles/beskrivelse | 0..1 | "beskrivelse":/Felles/beskrivelse |
| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |

h3. Kodeverk
@@ -17,8 +17,9 @@ Karantenemeldingen vil kun bli iverksatt dersom "Digitalpost":DigitalPostMelding

h3. Attributer

Attributtet "instanceIdentifier":../DocumentIdentification inneholder identifikatoren for meldingen som ønskes trukket tilbake.
Attributtet konversasjonsIDD inneholder identifikatoren for meldingen som ønskes trukket tilbake.

|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "instanceIdentifier":../DocumentIdentification | 1..1 | xs:string |
{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
{background:#ddd}.| "konversasjonsId"::/Felles/konversasjonsId | 1..1 | xsd:string |

@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: VarslingfeiletMelding
title: VarslingfeiletKvittering
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---
@@ -14,8 +14,10 @@ group: SikkerDigitalPost
h3. Attributer


|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
{background:#ddd}.| "konversasjonsId"::/Felles/konversasjonsId | 1..1 | xsd:string |
| "beskrivelse":/Felles/beskrivelse | 0..1 | "beskrivelse":/Felles/beskrivelse |
| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |
{background:#ddd}.| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |
| "varslingskanal":/Felles/varslingskanal | 1..1 | "varslingskanal":/Felles/varslingskanal |

@@ -18,6 +18,7 @@ Resten av attributtene er definert i de enkelte "meldingstypene, se under":#meld

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
| konversasjonsID | 1..1 | xsd:string |

h3. Klassediagram

@@ -32,12 +33,12 @@ Meldingstypen er definert i "DocumentIdentification":../DocumentIdentification o
{background:#ddd}.|_. Type |_. Beskrivelse |
| "Digitalpost":DigitalPostMelding | Forsendelse av digital post |
{background:#ddd}.| "PrioritertDigitalpost":DigitalPostMelding | Forsendelse av digital post |
| "LeveringsKvittering":LeveringsMelding | Kvittering på at digital post er tilgjengeliggjort |
{background:#ddd}.| "ÅpningsKvittering":AapningsMelding | Kvittering fra Innbygger for at digital post er åpnet |
| "Varslingfeilet":VarslingfeiletMelding | Kvittering for at en spesifisert varsling ikke har blitt sendt |
{background:#ddd}.| "Feil":FeilMelding | Generel feilkvittering |
| "Karantene":KaranteneMelding | Melding for å tilbakekalle en forsendelsen av en digital post melding. |
{background:#ddd}.| "KaranteneKvittering":KaranteneKvittering | Kvittering for en tilbakekallingsmelding. |
| "Tilbaketrekking":TilbaketrekkingsMelding | Melding for å tilbakekalle en forsendelsen av en digital post melding. |
{background:#ddd}.| "LeveringsKvittering":LeveringsKvittering | Kvittering at digital post er tilgjengeliggjort |
| "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering | Kvittering fra Innbygger for at digital post er åpnet |
{background:#ddd}.| "Varslingfeilet":VarslingfeiletKvittering | Kvittering for at en spesifisert varsling ikke har blitt sendt |
| "Feil":FeilMelding | Generel feilkvittering |
{background:#ddd}.| "TilbaketrekkingsKvittering":TilbaketrekkingsKvittering | Kvittering for en tilbakekallingsmelding. |

h3. Signature

Binary file not shown.

0 comments on commit dcd2417

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.