Skip to content
Permalink
Browse files

oppdaterte xml-eksempler for sdp-melding, kvittering

  • Loading branch information...
tor-kleiberg committed Apr 3, 2014
1 parent cf00612 commit e20665950d81a17b9c92fd475e6e8bb7a6c644f5
@@ -0,0 +1,9 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kvittering
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-kvittering.xsd ">

<aapnetAvMottaker/>

</kvittering>
@@ -0,0 +1,9 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kvittering
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-kvittering.xsd ">

<avvistAvMottaker/>

</kvittering>
@@ -0,0 +1,12 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kvittering
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-kvittering.xsd ">

<feil>
<feilType>INPUT</feilType>
<feilinformasjon>Ugyldig PDF</feilinformasjon>
</feil>

</kvittering>
@@ -0,0 +1,9 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kvittering
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-kvittering.xsd ">

<levertTilPostkasse/>

</kvittering>
@@ -0,0 +1,9 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kvittering
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-kvittering.xsd ">

<mottakerKunneIkkeVarsles/>

</kvittering>
@@ -1,35 +1,47 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manifest
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:tns="http://begrep.difi.no"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 sdp-manifest.xsd ">
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:difi="http://begrep.difi.no"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-manifest.xsd ">


<mottaker>
<person>
....
</person>
</mottaker>

<avsender>
<identifier authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</identifier>
<avsenderId>0123456789</avsenderId>
<fakturaKonto>ØK1</fakturaKonto>
</avsender>

<hoveddokument href="vedtak_2398324.pdf" mime="application/pdf">
<tittel>Vedtak</tittel>
</hoveddokument>

<vedlegg href="info.html" mime="text/html">
<tittel>informasjon</tittel>
</vedlegg>

<vedlegg href="journal.txt" mime="text/plain">
<tittel>journal</tittel>
</vedlegg>

<mottaker>
<person>
<difi:personidentifikator>12345678901</difi:personidentifikator>
<difi:reservasjon>NEI</difi:reservasjon>
<difi:status>AKTIV</difi:status>
<difi:beskrivelse>difi:beskrivelse</difi:beskrivelse>
<difi:Kontaktinformasjon>
<difi:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00" sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">12345678</difi:Mobiltelefonnummer>
<difi:Epostadresse sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00" sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">ola@nordmann.no</difi:Epostadresse>
</difi:Kontaktinformasjon>
<difi:SikkerDigitalPostAdresse>
<difi:postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</difi:postkasseadresse>
<difi:postkasseleverandoerAdresse>984661185</difi:postkasseleverandoerAdresse>
</difi:SikkerDigitalPostAdresse>
<difi:X509Certificate>difi:X509Certificate</difi:X509Certificate>
</person>
</mottaker>

<avsender>
<organisasjon authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</organisasjon>
<avsenderId>0123456789</avsenderId>
<fakturaKonto>ØK1</fakturaKonto>
</avsender>

<hoveddokument href="vedtak_2398324.pdf" mime="application/pdf">
<tittel>Vedtak</tittel>
</hoveddokument>

<vedlegg href="info.html" mime="text/html">
<tittel>informasjon</tittel>
</vedlegg>

<vedlegg href="journal.txt" mime="text/plain">
<tittel>journal</tittel>
</vedlegg>

</manifest>
@@ -0,0 +1,72 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<melding xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:tns="http://begrep.difi.no" xmlns:enc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-melding.xsd ">

<avsender>
<organisasjon>9908:123456789</organisasjon>
<avsenderId>123456789-A</avsenderId>
<fakturaKonto>ØK1</fakturaKonto>
</avsender>

<digitalPostInfo>
<digitalMottaker>
<person>
<tns:personidentifikator>12345678901</tns:personidentifikator>
<tns:reservasjon>NEI</tns:reservasjon>
<tns:status>AKTIV</tns:status>
<tns:beskrivelse>tns:beskrivelse</tns:beskrivelse>
<tns:Kontaktinformasjon>
<tns:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00"
sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">12345678</tns:Mobiltelefonnummer>
<tns:Epostadresse sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00"
sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">ola@nordmann.no</tns:Epostadresse>
</tns:Kontaktinformasjon>
<tns:SikkerDigitalPostAdresse>
<tns:postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</tns:postkasseadresse>
<tns:postkasseleverandoerAdresse>984661185</tns:postkasseleverandoerAdresse>
</tns:SikkerDigitalPostAdresse>
<tns:X509Certificate>tns:X509Certificate</tns:X509Certificate>
</person>
</digitalMottaker>
<virkningsdato>2014-05-17</virkningsdato>
<aapningskvittering>false</aapningskvittering>
<sikkerhetsnivaa>3</sikkerhetsnivaa>
<ikkeSensitivHoveddokumenttittel>Hurra for 17. mai</ikkeSensitivHoveddokumenttittel>
<varsler>
<epostVarsel>
<varselTekst>Viktig melding fra Staten i din digital postkasse</varselTekst>
<repetisjoner>
<dagerEtter>0</dagerEtter>
<dagerEtter>7</dagerEtter>
</repetisjoner>
</epostVarsel>
<smsVarsel>
<varselTekst>Viktig melding fra Staten</varselTekst>
<repetisjoner>
<dagerEtter>1</dagerEtter>
</repetisjoner>
</smsVarsel>
</varsler>
</digitalPostInfo>

<dokumentPakke>
<encryptedKey Encoding="" MimeType="" Recipient="" Type="">
<enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
</enc:EncryptionMethod>
<ds:KeyInfo Id="id0001">
<ds:KeyName>nøkkelnavn</ds:KeyName>
<X509Data>
<X509SubjectName>...</X509SubjectName>
<X509Certificate>...</X509Certificate>
</X509Data>
</ds:KeyInfo>
<enc:CipherData>
<enc:CipherValue>Zm9v</enc:CipherValue>
</enc:CipherData>
</encryptedKey>
</dokumentPakke>

</melding>
@@ -0,0 +1,49 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<melding xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:tns="http://begrep.difi.no" xmlns:enc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-melding.xsd ">

<avsender>
<organisasjon>9908:123123123</organisasjon>
<avsenderId>123456789-A</avsenderId>
<fakturaKonto>ØK1</fakturaKonto>
</avsender>

<fysiskPostInfo>
<mottaker>Ola Nordmann</mottaker>
<norsk-mottakeradresse>
<adresselinje1>Grev Wedels Plass 9</adresselinje1>
<adresselinje2></adresselinje2>
<postnummer>0151</postnummer>
<poststed>OSLO</poststed>
</norsk-mottakeradresse>
<posttype>A</posttype>
<retur-postmottaker>DIFI Returpost</retur-postmottaker>
<returadresse>
<adresselinje1>Skrivarvegen 2</adresselinje1>
<adresselinje2></adresselinje2>
<postnummer>6863</postnummer>
<poststed>LEIKANGER</poststed>
</returadresse>
</fysiskPostInfo>

<dokumentPakke>
<encryptedKey Encoding="" MimeType="" Recipient="" Type="">
<enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
</enc:EncryptionMethod>
<ds:KeyInfo Id="id0001">
<ds:KeyName>nøkkelnavn</ds:KeyName>
<X509Data>
<X509SubjectName>...</X509SubjectName>
<X509Certificate>...</X509Certificate>
</X509Data>
</ds:KeyInfo>
<enc:CipherData>
<enc:CipherValue>Zm9v</enc:CipherValue>
</enc:CipherData>
</encryptedKey>
</dokumentPakke>

</melding>
@@ -16,7 +16,7 @@
<xsd:element name="levertTilPostkasse" type="LevertTilPostkasse"/>
<xsd:element name="aapnetAvMottaker" type="AapnetAvMottaker"/>
<xsd:element name="avvistAvMottaker" type="AvvistAvMottaker"/>
<xsd:element name="mottakerVarselFeilet" type="MottakerVarselFeilet"/>
<xsd:element name="mottakerKunneIkkeVarsles" type="MottakerKunneIkkeVarsles"/>
<xsd:element name="feil" type="Feil"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
@@ -54,7 +54,7 @@
-->


<xsd:complexType name="MottakerVarselFeilet">
<xsd:complexType name="MottakerKunneIkkeVarsles">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="Varseltype" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="tidspunkt" type="xsd:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
@@ -17,8 +17,8 @@
<xsd:sequence>
<xsd:element name="avsender" type="Avsender" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:choice>
<xsd:element name="digitalPostInfo" type="DigitalPostInfo" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="fysiskPostInfo" type="FysiskPostInfo" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="digitalPostInfo" type="DigitalPostInfo" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:choice>
<xsd:element name="dokumentPakke" type="DokumentPakke" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
@@ -35,9 +35,7 @@

<xsd:complexType name="Avsender">
<xsd:sequence>
<!--
<xsd:element name="identifier" type="AvsenderOrganisasjon"/>
-->
<xsd:element name="organisasjon" type="AvsenderOrganisasjon" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="avsenderId" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
@@ -186,6 +184,7 @@

<xsd:complexType name="FysiskPostInfo">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="mottaker" type="postmottaker-navn" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:choice>
<xsd:element name="norsk-mottakeradresse" type="norsk-postadresse" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="utenlandsk-mottakeradresse" type="utenlandsk-postadresse" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

0 comments on commit e206659

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.