Skip to content
Permalink
Browse files

oppdaterte eksempel-xml-er

  • Loading branch information...
tor-kleiberg committed Apr 12, 2014
1 parent 1de56da commit e7c914894ef04218dd6acb1d6624ce48aa27475f
@@ -6,8 +6,8 @@

<tidspunkt>2014-05-19T12:00:00</tidspunkt>
<feil>
<feilType>INPUT</feilType>
<feilinformasjon>Ugyldig PDF</feilinformasjon>
<kilde>INPUT</kilde>
<informasjon>Ugyldig PDF</informasjon>
</feil>

</kvittering>
@@ -29,7 +29,7 @@
<avsender>
<organisasjon authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</organisasjon>
<avsenderId>0123456789</avsenderId>
<fakturaKonto>ØK1</fakturaKonto>
<fakturakonto>ØK1</fakturakonto>
</avsender>

<hoveddokument href="vedtak_2398324.pdf" mime="application/pdf">
@@ -8,14 +8,14 @@
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-melding.xsd"
prioritet="prioritert">

<avsender>
<behandlingsansvarlig>
<organisasjon>9908:123456789</organisasjon>
<avsenderId>123456789-A</avsenderId>
<fakturaKonto>ØK1</fakturaKonto>
</avsender>
<fakturakonto>ØK1</fakturakonto>
</behandlingsansvarlig>

<digitalPostInfo>
<digitalMottaker>
<mottaker>
<person>
<difi:personidentifikator>12345678901</difi:personidentifikator>
<difi:reservasjon>NEI</difi:reservasjon>
@@ -31,11 +31,11 @@
</difi:SikkerDigitalPostAdresse>
<difi:X509Certificate>difi:X509Certificate</difi:X509Certificate>
</person>
</digitalMottaker>
</mottaker>
<virkningsdato>2014-05-17</virkningsdato>
<aapningskvittering>false</aapningskvittering>
<sikkerhetsnivaa>3</sikkerhetsnivaa>
<ikkeSensitivHoveddokumenttittel>Hurra for 17. mai</ikkeSensitivHoveddokumenttittel>
<tittel>Hurra for 17. mai</tittel>
<varsler>
<epostVarsel>
<varselTekst>Viktig melding fra Staten i din digital postkasse</varselTekst>
@@ -53,7 +53,7 @@
</varsler>
</digitalPostInfo>

<dokumentPakke>
<dokumentpakke>
<encryptedKey Encoding="" MimeType="" Recipient="" Type="">
<enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
@@ -69,6 +69,6 @@
<enc:CipherValue>Zm9v</enc:CipherValue>
</enc:CipherData>
</encryptedKey>
</dokumentPakke>
</dokumentpakke>

</melding>
@@ -7,14 +7,14 @@
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-melding.xsd ">

<avsender>
<behandlingsansvarlig>
<organisasjon>9908:123456789</organisasjon>
<avsenderId>123456789-A</avsenderId>
<fakturaKonto>ØK1</fakturaKonto>
</avsender>
<fakturakonto>ØK1</fakturakonto>
</behandlingsansvarlig>

<digitalPostInfo>
<digitalMottaker>
<mottaker>
<person>
<difi:personidentifikator>12345678901</difi:personidentifikator>
<difi:reservasjon>NEI</difi:reservasjon>
@@ -32,11 +32,11 @@
</difi:SikkerDigitalPostAdresse>
<difi:X509Certificate>difi:X509Certificate</difi:X509Certificate>
</person>
</digitalMottaker>
</mottaker>
<virkningsdato>2014-05-17</virkningsdato>
<aapningskvittering>false</aapningskvittering>
<sikkerhetsnivaa>3</sikkerhetsnivaa>
<ikkeSensitivHoveddokumenttittel>Hurra for 17. mai</ikkeSensitivHoveddokumenttittel>
<tittel>Hurra for 17. mai</tittel>
<varsler>
<epostVarsel>
<varselTekst>Viktig melding fra Staten i din digital postkasse</varselTekst>
@@ -54,7 +54,7 @@
</varsler>
</digitalPostInfo>

<dokumentPakke>
<dokumentpakke>
<encryptedKey Encoding="" MimeType="" Recipient="" Type="">
<enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
@@ -70,6 +70,6 @@
<enc:CipherValue>Zm9v</enc:CipherValue>
</enc:CipherData>
</encryptedKey>
</dokumentPakke>
</dokumentpakke>

</melding>
@@ -6,22 +6,22 @@
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-melding.xsd ">

<avsender>
<behandlingsansvarlig>
<organisasjon>9908:123123123</organisasjon>
<avsenderId>123456789-A</avsenderId>
<fakturaKonto>ØK1</fakturaKonto>
</avsender>
<fakturakonto>ØK1</fakturakonto>
</behandlingsansvarlig>

<fysiskPostInfo>
<mottaker>Ola Nordmann</mottaker>
<norsk-mottakeradresse>
<norskMottakeradresse>
<adresselinje1>Grev Wedels Plass 9</adresselinje1>
<adresselinje2></adresselinje2>
<postnummer>0151</postnummer>
<poststed>OSLO</poststed>
</norsk-mottakeradresse>
</norskMottakeradresse>
<posttype>A</posttype>
<retur-postmottaker>DIFI Returpost</retur-postmottaker>
<returPostmottaker>DIFI Returpost</returPostmottaker>
<returadresse>
<adresselinje1>Skrivarvegen 2</adresselinje1>
<adresselinje2></adresselinje2>
@@ -30,7 +30,7 @@
</returadresse>
</fysiskPostInfo>

<dokumentPakke>
<dokumentpakke>
<encryptedKey Encoding="" MimeType="" Recipient="" Type="">
<enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
@@ -46,6 +46,6 @@
<enc:CipherValue>Zm9v</enc:CipherValue>
</enc:CipherData>
</encryptedKey>
</dokumentPakke>
</dokumentpakke>

</melding>
@@ -43,7 +43,7 @@
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="mime" use="required" type="xsd:string">
<xsd:attribute name="mime" use="required">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1" />

0 comments on commit e7c9148

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.