Skip to content
Permalink
Browse files

Merge remote-tracking branch 'upstream/master' into xsd-forslag

Conflicts:
	xsd/sdp-melding.xsd
  • Loading branch information...
runeflobakk committed Dec 1, 2014
2 parents 6358e41 + daca2b2 commit fae603803f588e5c8806d2b3a01e90bffbd3bca0
@@ -24,100 +24,9 @@ table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "postMottakerAdresse":FysiskPostadresse | 1..1 | "sdp:FysiskPostadresse":FysiskPostadresse |
| "returPostAdresse":FysiskPostadresse | 1..1 | "sdp:FysiskPostadresse":FysiskPostadresse |
| "returPostStrategi":/Felles/returPostStrategi | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "posttype":/Felles/postType | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "returPostHaandtering":/Felles/returPostHaandtering | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "posttype":/Felles/posttype | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "utskriftstype":/Felles/utskriftstype | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |


h3. XSD

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xsd:complexType name="FysiskPostInfo">
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element name="norsk-mottakeradresse" type="sdp:norsk-postadresse" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="utenlandsk-mottakeradresse" type="sdp:utenlandsk-postadresse" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:choice>
<xsd:element name="posttype" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="A">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="A|B" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="retur-postmottaker" type="sdp:postmottaker-navn" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="returadresse" type="sdp:norsk-postadresse" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>


<xsd:complexType name="norsk-postadresse">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="adresselinje1" type="sdp:adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="adresselinje2" type="sdp:adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="postnummer" type="sdp:norsk-postnummer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="poststed" type="sdp:poststed" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>


<xsd:complexType name="utenlandsk-postadresse">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="adresselinje1" type="sdp:adresselinje" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="adresselinje2" type="sdp:adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="adresselinje3" type="sdp:adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="adresselinje4" type="sdp:adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:choice>
<xsd:element name="land" type="sdp:land" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="land-kode" type="sdp:land-kode" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>


<xsd:simpleType name="postmottaker-navn">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="130" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>


<xsd:simpleType name="norsk-postnummer">
<xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>


<xsd:simpleType name="adresselinje">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="100" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>


<xsd:simpleType name="poststed">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="80" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>


<xsd:simpleType name="land">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="80" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>


<xsd:simpleType name="land-kode">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
To-bokstavs landkode ihht ISO 3166-1 alpha-2 standarden.
(http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</pre>

@@ -18,9 +18,9 @@ prev: Begreper

h4. Attributer

FysiskPostadresse er enten en norsk eller en utenlandsadresse.
FysiskPostadresse er enten en NorskPostadresse eller en UtenlandskPostadresse.

For Norske adresser er FysiskPostadresse definert slik:
h4. NorskPostadresse:

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Regler |
@@ -31,7 +31,7 @@ table(table table-striped).
| "postnummer":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 4 siffer |
| "poststed":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | Maks 80 tegn |

For utenlandske adresser er FysiskPostadresse definert slik:
h4. UtenlandskPostadresse:

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Regler |
@@ -23,7 +23,7 @@ h4. Attributer
table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "postkasseadresse":/Felles/postkasseadresse | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "postkasseadresse":/Felles/postkasseadresse | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |@@ -60,23 +60,29 @@


<fysiskPostInfo>
<mottaker>Ola Nordmann</mottaker>
<norskMottakeradresse>
<adresselinje1>Grev Wedels Plass 9</adresselinje1>
<adresselinje2></adresselinje2>
<postnummer>0151</postnummer>
<poststed>OSLO</poststed>
</norskMottakeradresse>
<mottaker>
<navn>Ola Nordmann</navn>
<norskAdresse>
<adresselinje1>Grev Wedels Plass 9</adresselinje1>
<adresselinje2></adresselinje2>
<postnummer>0151</postnummer>
<poststed>OSLO</poststed>
</norskAdresse>
</mottaker>
<posttype>A</posttype>
<printfarge>SORT_HVIT</printfarge>
<returHaandtering>RETURNER</returHaandtering>
<returPostmottaker>DIFI Returpost</returPostmottaker>
<returadresse>
<adresselinje1>Skrivarvegen 2</adresselinje1>
<adresselinje2></adresselinje2>
<postnummer>6863</postnummer>
<poststed>LEIKANGER</poststed>
</returadresse>
<utskriftsfarge>SORT_HVIT</utskriftsfarge>
<retur>
<postHaandtering>DIREKTE_RETUR</postHaandtering>
<mottaker>
<navn>DIFI Returpost</navn>
<norskAdresse>
<adresselinje1>Skrivarvegen 2</adresselinje1>
<adresselinje2></adresselinje2>
<postnummer>6863</postnummer>
<poststed>LEIKANGER</poststed>
</norskAdresse>
</mottaker>
</retur>
</fysiskPostInfo>

<dokumentpakkefingeravtrykk>
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -1,12 +1,12 @@
---
layout: default
title: Sending av digital post
headtitle: Sikker digital post
headtitle: Digital postkasse til innbyggere
group: forretningslag

id: Forretningslag/Forretningsprosess

next: Forretningslag/Forretningsprosess_utskrift
next: Forretningslag/varsling

---

@@ -14,7 +14,7 @@ MERK : UTKAST - UNDER ARBEID

h2. Prosess for sending av papir post

"Meldingen":../meldinger/ i Sikker digital post flyter mellom "Aktørene":Aktorer slik det beskrives i flyt diagrammet under.
"Meldingen":../meldinger/ i Sikker digital post flyter mellom "Aktørene":Aktorer slik det beskrives i flytdiagrammet under.

Ovordnet er meldingsflyten slik:

@@ -30,17 +30,17 @@ table(table table-striped).
|_. Prosess |_. Fra |_. Til |_. Beskrivelse |
| "DigitalPostmelding":../meldinger/DigitalPostMelding | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Avsender sender alltid sine meldinger til meldingsformidler. Transportkvittering fra meldingsformidler indikerer at denne har tatt over ansvaret for videre formidling av meldingen |
| DigitalPostmelding | "Meldingsformidler":Aktorer | "Utskriftstjeneste":Aktorer | Meldingsformidler mellomlagrer meldingen inntil Utskriftstjeneste har returnert en transportkvittering. |
| "Mottakskvittering[2]":../meldinger/Mottakskvittering | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "Mottakskvittering":../meldinger/Mottakskvittering for å signalisere at utskriftstjenesten har mottatt og lagt meldingen klar til behandling. |
| "Postlagtkvittering[3]":../meldinger/Postlagtkvittering | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "Postlagtkvittering":../meldinger/Postlagtkvittering for å signalisere at posten er skrevet ut, konvolutert og postlagt. |
| "ReturPostkvittering[5]":../meldinger/ReturPostkvittering | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "ReturPostkvittering":../meldinger/ReturPostkvittering for å signalisere at posten har kommet tilbake og ikke kan leveres til innbygger. |
| HentKvittering | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Avsender sender forespørsel til Meldingsformidler om å få levert ventende kvitteringer[4] |
| "MottaksKvittering":../meldinger/MottaksKvittering [2] | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "MottaksKvittering":../meldinger/MottaksKvittering for å signalisere at utskriftstjenesten har mottatt og lagt meldingen klar til behandling. |
| "PostlagtKvittering":../meldinger/PostlagtKvittering [3] | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "PostlagtKvittering":../meldinger/PostlagtKvittering for å signalisere at posten er skrevet ut, konvolutert og postlagt. |
| "ReturpostKvittering":../meldinger/ReturpostKvittering [4] | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "ReturpostKvittering":../meldinger/ReturpostKvittering for å signalisere at posten har kommet tilbake og ikke kan leveres til innbygger. |
| HentKvittering | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Avsender sender forespørsel til Meldingsformidler om å få levert ventende kvitteringer[5] |

fn1. Avsender bør også ha et aktivt forhold til statusen til en melding. Meldingsflytdiagrammet kan med fordel ses i sammenheng med "tilstandsdiagrammet":avsender_tilstanddiagram for sikker digital post.

fn2. "Mottakskvittering":../meldinger/Mottakskvittering sendes så fort utskriftstjenesten har mottatt "DigitalPostmelding":../meldinger/DigitalPostMelding og lagt den i kø for utskrift. Altså kort tid etter at "DigitalPostmelding":../meldinger/DigitalPostMelding er sendt.

fn3. Utskriftstjenesten samler sammen alle utskrifter til en utskriftsjobb hver dag. Når dette er fullført og posten er postlagt vil utskriftstjenesten sende over "Postlagtkvittering":../meldinger/Postlagtkvittering. Disse vil dermed komme tilbake i daglige puljer til Avsender.

fn4. Dette kan være alle typer kvitteringer, ikke bare Mottakskvitter og Postlagtkvittering
fn4. "ReturPostkvittering":../meldinger/ReturPostkvittering blir kun dersom returpost håndtering er bestilt i "DigitalPostmelding":../meldinger/DigitalPostMelding. Returpost som er fysisk ødelagt slik at ikke posten kan identifiseres vil bli levert til returadressen oppgitt så lenge denne er leselig.

fn5. "ReturPostkvittering":../meldinger/ReturPostkvittering blir kun dersom returpost håndtering er bestilt i "DigitalPostmelding":../meldinger/DigitalPostMelding. Returpost som er fysisk ødelagt slik at ikke posten kan identifiseres vil bli levert til returadressen oppgitt så lenge denne er leselig.
fn5. Dette kan være alle typer kvitteringer, ikke bare Mottakskvitter og Postlagtkvittering
@@ -1,7 +1,7 @@
---
layout: default
title: Forretninglag
headtitle: Sikker digital post
headtitle: Digital postkasse til innbyggere
group: forretningslag

id: Forretningslag
@@ -11,6 +11,7 @@ next: Forretningslag/Aktører
children:
- name: Forretningslag/Aktører
- name: Forretningslag/Forretningsprosess
- name: Forretningslag/varsling
- name: Forretningslag/Forretningsprosess_utskrift
- name: Forretningslag/Forretningsprosess_kvittering
- name: Forretningslag/Tilstand
@@ -0,0 +1,39 @@
---
layout: default
title: Varsling i henhold til eForvaltningsforskriften
headtitle: Digital postkasse til innbyggere
group: forretningslag

id: Forretningslag/varsling

next: Forretningslag/Forretningsprosess_utskrift

---

h2. Varsling i henhold til eForvaltningsforskriften

I "eForvaltningsforskriften &sect;8a":http://lovdata.no/forskrift/2004-06-25-988/§8 settes det krav til at forvaltningsorganet skal sørge for at varsel om at enkeltvedtak er fattet blir sendt.
Dette betyr at virksomheter som sender ut dokumenter som faller inn under denne paragrafen skal instruere Postkasseleverandøren til å varsle.

les "mer om varslingsinstillinger":../begrep/Varsler for informasjon om hvordan dette gjøres.h3. Varsling i digital postkasse til innbyggere

Postkasseleverandørene varsler innbygger i henhold til de avtaler innbygger har med postkasseleverandør.
De varslinger en virksomhet bestiller fra postkasseleverandøren kan komme i tillegg til disse varslingene.
Virksomheter skal derfor være varsom med å bestille varslinger, og bør forholde seg til varslingsplikten i eForvaltningsforskriften.


Varslinger i digital postkasse til innbyggere sendes kun på dagtid.


Varslinger i digital postkasse til innbyggere sendes kun til Innbygger dersom innbygger ikke har gjort seg kjent med brevet.
Det vil si at varslinger bestilt av virksomheter kun blir sendt Innbygger dersom innbygger ikke har vært inn i postkassen og behandlet brevet.


Virksomhetene tilknyttet til digital postkassse til innbygger kan bestille varsling på e-post og/eller sms.
Dette avgjøres både av virksomhetens kanalstrategi og av hvilke opplysninger som finnes i kontakt og reservasjonsregisteret for den enkelte innbygger.

Postkasseleverandøren har flere varslingskanaler utover e-post og sms, f.eks. bruk av meldinger direkte til en applikasjon på mobilen.
@@ -1,7 +1,7 @@
---
layout: default
title: Digital post til innbyggere
headtitle: Digital post til innbyggere
title: Digital postkasse til innbyggere
headtitle: Digital postkasse til innbyggere

id: sdp
next: Oversikt
@@ -25,15 +25,36 @@ Denne delen av "begrepskatalogen":/ inneholder spesifikasjonen av grensesnittene

Målgruppen for denne spesifikasjonen er "Avsendervirksomheter":forretningslag/Aktorer, "Meldingsformidler":forretningslag/Aktorer og "Postkasseleverandører":forretningslag/Aktorer.


"Hvordan ta i bruk digital postkasse til innbyggere?":https://samarbeid.difi.no/sikker-digital-post/hvordan-ta-i-bruk-sikker-digital-post
Ønsker du å komme igang med Digital postkasse til innbyggere så gå til "samarbeidsportalen":https://samarbeid.difi.no/ for felleskomponenter forvaltet av Difi og les hvordan du kan ta i bruk Digital postkasse til innbyggere.

For dei som er interesserte i tekniske detaljar:


h3. Innledning

Dersom du nettopp har vært der og vil ha mer detaljer så sett deg først inn i følgende:

# "Arkitekturen":innledning/arkitektur
# "Prosess for sending av digital post":forretningslag/forretningsprosess

Se se videre på informasjonen i kapitlene:

table(table table-striped).
| "Oversikt":innledning/ | Mer om sikker digital post og generelle aspekter ved løsningen |
| "Forretningslag":forretningslag/ | Aktører, prosesser og overordnet meldingsstruktur/format |


h3. Start opp med integrasjon

Dersom du skal sette opp en integrasjon mot digital postkasse til innbygger så start med å lese om hvilke produkter og biblioteker som er utviklet for å støtte deg i dette arbeidet.
"Les mer.":/innledning/produktstotte

Vil du ha tak i mer tekniske detaljar se gjerne her:
* "Xml Eksempel på meldingar":eksempler/
* "XML Schema Definition filer":xsd/

Dokumentasjonen skal hovedsakelig fungere som en implementasjonguide for integrasjon mellom avsendere og postkasseleverandører gjennom meldingsformidleren.
Den skal dekke teknisk dokumentasjon, beskrivelse av meldingene som sendes mellom partene, hvordan de skal bygges opp og definisjon av begreper.
h3. Kapiteloversikt

Katalogen er bygd opp av følgende kapitler:

@@ -18,7 +18,7 @@ h3. {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":KvitteringsMelding til Avsender om at utskrift og forsendelsestjenesten har mottatt forsendelsen og har lagt den klar for utskrift.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Denne Kvitteringen leveres tilbake så fort utskrift og forsendelsestjenesten har mottatt forsendelsen og validert at den kan skrives ut.
Forsendelsen vil så legges i kø og tas med i neste utskriftsjobb for denne type post. Det er vanligvis
Forsendelsen vil så legges i kø og tas med i neste utskriftsjobb for denne type post.


h3. Attributer
@@ -6,7 +6,7 @@ group: Melding

id: Forretningsmeldinger/PostlagtKvittering

next: Forretningsmeldinger/Feil
next: Forretningsmeldinger/ReturpostKvittering
---

{% include variables.html %}
@@ -15,12 +15,12 @@ h3. {{page.title}}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":KvitteringsMelding til Avsender om at post sendt til Utskrift og forsendelsestjenesten er levert til postleverandør.
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":KvitteringsMelding fra Utskrifttjenesten til Avsender om at posten er skrevet ut og levert til postleverandør.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dette er Kvitteringen som dokumenterer at utskrift og forsendelsestjenesten har postlagt brevet fra Avsender.
- Kommentar := Dette er Kvitteringen som dokumenterer at utskrift og forsendelsestjenesten har skrevet ut, konvoluttert og postlagt brevet fra Avsender.

Kvitteringen leveres når brevene er gjort klar for postlegging. Postleverandøren vil kort tid etterpå komme å hente brevene som er lagt til postlegging.
Postlegging gjøres en gang om dagen på hverdager, så denne typen kvitteringer kan forventes tilgjengelig for Avsender omtrent samme tidspunkt for alle meldinger som postlegges samme dag.
Kvitteringen leveres når brevene er gjort klar for postlegging. Postleverandøren vil kort tid etterpå komme og hente brevene som er lagt til postlegging.
Postlegging gjøres en gang om dagen på hverdager, så denne typen kvitteringer kan forventes tilgjengelig for Avsender omtrent samme tidspunkt for alle meldinger som postlegges samme dag.

h3. Attributer

Oops, something went wrong.

0 comments on commit fae6038

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.