Skip to content
Permalink
Branch: master
Commits on Mar 7, 2019
 1. Merge pull request #210 from digipost/remove-doctypes

  kjorlaug committed Mar 7, 2019
  Fjerner `DOCTYPE` fra w3 XSD-filer
Commits on Oct 4, 2017
 1. Merge pull request #203 from digipost/master

  kjorlaug committed Oct 4, 2017
  Støtte for lenke utenfor brev
Commits on Jan 12, 2017
Commits on Mar 6, 2015
 1. Fiks feil i navigasjon #173

  kjorlaug committed Mar 6, 2015
 2. Gjeld #173 - forslag til retting. Har døypt om meldingen til Feil sli…

  kjorlaug committed Mar 6, 2015
  …k at denne korrosponderar med XSD
 3. Fixes #172

  kjorlaug committed Mar 6, 2015
Commits on Aug 25, 2014
 1. #138 - alle identifikatorar er no relatert til minor-release, ikkje p…

  kjorlaug committed Aug 25, 2014
  …atch, sidan desse per definisjon ikkje skal påverkast av ein patch-release.
Commits on Jun 27, 2014
Commits on Jun 25, 2014
 1. Merge pull request #112 from digipost/feil_i_eksempler

  kjorlaug committed Jun 25, 2014
  Burde ha vore snappa opp i kvalitetssikring :-)
 2. Merge pull request #111 from digipost/feil_i_signature_referanse

  kjorlaug committed Jun 25, 2014
  Feil i signature referanse
 3. Merge pull request #110 from digipost/fjerne_tilbaketrekking

  kjorlaug committed Jun 25, 2014
  Fjernet tilbaketrekkingskvitteringer
Commits on Jun 24, 2014
 1. Merge pull request #109 from digipost/soap-eksempler-240614

  kjorlaug committed Jun 24, 2014
  Nye soap eksempler #106
Commits on Jun 23, 2014
 1. #103 - forslag til tekstendring

  kjorlaug committed Jun 23, 2014
Commits on Jun 13, 2014
 1. Fixes #92

  kjorlaug committed Jun 13, 2014
 2. #94

  kjorlaug committed Jun 13, 2014
 3. #94

  kjorlaug committed Jun 13, 2014
 4. #94

  kjorlaug committed Jun 13, 2014
 5. #94

  kjorlaug committed Jun 13, 2014
 6. #94 og #95

  kjorlaug committed Jun 13, 2014
 7. #94

  kjorlaug committed Jun 13, 2014
 8. #94

  kjorlaug committed Jun 13, 2014
 9. #94

  kjorlaug committed Jun 13, 2014
 10. #94

  kjorlaug committed Jun 13, 2014
 11. #94

  kjorlaug committed Jun 13, 2014
 12. #94

  kjorlaug committed Jun 13, 2014
 13. #94

  kjorlaug committed Jun 13, 2014
 14. #94 - feil lenke

  kjorlaug committed Jun 13, 2014
 15. fixes #97

  kjorlaug committed Jun 13, 2014
Older
You can’t perform that action at this time.