usb monster KTP:lla

leinooll edited this page Nov 8, 2018 · 6 revisions

usb-monster KTP:lla

Abitin version 113 KTP:lla on testimielessä USB-tikkujen massakopiointiin käytettävä usb-monster, jonka YTL on tehnyt yo-tikkujen kirjoittamiseen. usb-monsterin voi asentaa omalle Linux-koneelle, mutta sitä voi kokeilla käynnistämällä kopiointikoneelle KTP:n.

 1. Kopioi haluamasi levynkuva(t) (https://www.abitti.fi/abittiversio/) normaalille FAT-formatoidulle USB-muistille
 2. Avaa pääteikkuna: verkko / nätet > Ctrl-Shift-T
 3. Hankkiudu rootiksi: sudo su -
 4. Liitä levynkuvat sisältävä USB-muisti tietokoneeseen.
 5. Käynnistä kirjoitusohjelma: sh /usr/local/lib/digabi-dd-curses/digabi-dd-curses /media/usb1/koe.dd, jossa jälkimmäinen polku osoittaa USB-muistille tallettamaasi tiedostoon.
 6. Liitä nyt kirjoitettavat USB-muistit tietokoneeseen ja paina jotain muuta näppäintä kuin X tai Enter.
 7. Odota tikkujen kirjoittamista ja tarkistamista.
 8. Kirjoittamisen jälkeen paina jotain näppäintä. Jos haluat toistaa kirjoituksen, paina nuoli ylös ja Enter.

Sekalaisia havaintoja

 • Jos ohjelma kaatuu virheeseen etkä näe omia komentojasi, anna komento stty sane

Tehokkaan kopiointikoneen rakentaminen

Varsinaisessa kopiointikoneessa tehokkuus syntyy:

 • USB-porttien määrästä. Mitä enemmän tikkuja voit kirjoittaa kerralla, sitä parempi. YTL:llä yhteen koneeseen on liitetty 6 kpl 10-porttista USB3-hubia.
 • USB-kontrollerien määrästä. Jos kontrollerilla on hoidettavanaan paljon USB-hubeja, kontrolleri ei pysty puskemaan dataa maksiminopeutta ja kirjoitusnopeus kärsii. YTL:llä yhteen kontrolleriin on liitetty yksi USB3-hubi.
 • Prosessorin tehosta. Prosessorin tehoa tarvitaan tikkujen varmistamisessa. Ihmeitä ei vaadita. YTL:n koneissa on i5-tason prosessori.
 • Muistin määrästä. Muistia tulisi olla sen verran, että kirjoitettava image mahtuu kerralla muistiin. 8 gigaa riittää.

Tikkujen kopiointi tällä tavoin on hubeille poikkeuksellista käyttöä. Portit joutuvat fyysisesti koville ja dataa kulkee vikkelästi. Varaudu yllätyksiin ja siihen, että USB-hubisi myyjä/valmistaja irtisanoutuu kaikista kohtaamistasi ongelmista.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.