Permalink
Commits on Dec 21, 2012
Commits on Nov 14, 2012
 1. Merge branch 'develop' of https://github.com/digibib/booky into develop

  asgeir asgeir
  asgeir authored and asgeir committed Nov 14, 2012
 2. Populering av nedtrekksliste for sjanger henter overordnete verdier. …

  asgeir asgeir
  asgeir authored and asgeir committed Nov 14, 2012
  …Gjenbruk av disse i listegenerering.
Commits on Oct 16, 2012
 1. fixed isbn placeholder

  bensinober committed Oct 16, 2012
Commits on Oct 10, 2012
Commits on Oct 9, 2012
Commits on Sep 26, 2012
 1. fjernet trekk tibake-knapp

  bensinober committed Sep 26, 2012
Commits on Sep 19, 2012
 1. audience

  bensinober committed Sep 19, 2012
 2. Fixes #652

  boutros committed Sep 19, 2012
  Synliggjøring av RSS-lenkefeltet
 3. Fixes #650,

  boutros committed Sep 19, 2012
  Overskriften ”Andre anbefalinger” endres til ”Flere anbefalinger av <tittel på boka>”.
  
  Listen med andre anbefalinger vises med tittel på anbefalingen, der tittelen på anbefalingen er klikkbar og fører inn til anbefalingen. I mindre skrift under tittelen på anbefalingen vises ”<teaserteksten>” og ”av <anbefalernavn>”
  
  Overskriften vises IKKE dersom det ikke finnes flere anbefalinger av den tittelen du ser på.
 4. feil #654

  bensinober committed Sep 19, 2012
 5. endret "I arbeid" til kladd i språkfil, views/books/show og views/my_…

  asgeir asgeir
  asgeir authored and asgeir committed Sep 19, 2012
  …reviews/edit
Commits on Sep 13, 2012
 1. Merge branch 'develop' of https://github.com/digibib/booky into develop

  asgeir asgeir
  asgeir authored and asgeir committed Sep 13, 2012
Commits on Sep 12, 2012
 1. added search feature

  bensinober committed Sep 12, 2012
 2. Tok med book_title og book_author for korrekt listevisning

  asgeir asgeir
  asgeir authored and asgeir committed Sep 12, 2012
 3. hides divider

  boutros committed Sep 12, 2012
 4. Endret spørring for bøker fra 90-tallet i rå sparql

  asgeir asgeir
  asgeir authored and asgeir committed Sep 12, 2012
 5. Endret spørring for brukergenererte lister

  asgeir asgeir
  asgeir authored and asgeir committed Sep 12, 2012
Commits on Sep 6, 2012
 1. Oppdatert spørring nr. 6

  asgeir asgeir
  asgeir authored and asgeir committed Sep 6, 2012
Commits on Sep 5, 2012
 1. fixed #466 and #374

  bensinober committed Sep 5, 2012
 2. fixed #361 and #585

  bensinober committed Sep 5, 2012