Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

Push Wordpress posts as bookreviews to Deichman's RDF-store

branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

README.md

wp-review-publish

Wordpress plugin for å publisere bokanbefalinger til Deichmans RDF-base.

Status

Juni 2013: Pluginet er i normal drift og brukes av Deichmanske bibliotek og Buskerud fylkesbibliotek

Hva

Pluginet skal gjøre det enkelt for bloggende biblioteker å kunne publisere anbefalinger direkte fra sine Wordpress-blogger til Deichmans RDF-store.

Installasjon

For å installere pluginet må du ha FTP-tilgang til din Wordpress-installasjon, eller annen mulighet for å kunne laste opp filer til server. Opprett en mappe i wp-content\plugins og kopier filene wp-review-publish.php og uninstall.php til denne mappa. Pluginet vil nå dukke opp i listen over plugins/instikk og kan aktiveres.

Merk: Pluginet gjør bruk av CURL for å snakke med Deichmans RDF-base, og du må derfor ha CURL tilgjengelig på server og tilgjengelig for PHP. Dersom du ikke vet hvordan du gjør dette, kan du lese denne guiden. Har du ikke mulighet for å installere CURL, vil pluginet allikevel fungere, bortsett fra at du bokanbefalingen ikke vil bli slettet fra Deichmans RDF-base når du sletter bokanbefalingen i bloggen din.

sudo apt-get install php5-curl

API-nøkkel

Bibliotek som ønsker å bidra med bokanbefalinger vil få utdelt en API-nøkkel av Deichman. Denne angis i konfigurasjonen til pluginet (Settings->Bokanbefalinger).

Bruk

Når du skal skrive en bokanbefaling veldger du 'bokanbefaling' istedenfor vanlig bloggpost i wordpress-admin - fyller inn noen obligatoriske felter i tillegg til tittel og tekst - og når du så trykker publisér, så vil anbefalingen også sendes til Deichman's åpne bokanbefalingsbase, til glede og nytte for hele biblioteknorge :)

Hvis du endrer eller sletter en bokanbefaling i Wordpress-bloggen, vil endringene også sendes til RDF-basen.

Om metadata

  • Alle metadatafelt er obligatoriske.
  • URI-feltet fylles ut automatisk når anbefalingen er publisert til RDF-storen. Kan ikke endres av bruker.
  • Det presiseres at målgruppe vil si målgruppen for selve anbefalingen, og ikke om boken er for voksne eller barn.
  • Teaser skal kunne fungere som ingress eller lignende, og egnet til å vises i lister, inforskjerm eller andre steder med begrenset plass.
  • Epost er brukerens id, og vil også fungeres som brukernavn på anbefalinger.deichman.no, hvor brukeren kan administrere sine anbefalinger.

Begrensninger

  • Dersom Deichmans katalog ikke har en oppføring på ISBN-nummeret i bokanbefalingen, vil den ikke kunne skrives til RDF-basen. Dette er en begrensning vi jobber med å finne løsninger på.

Hjelp?

Er det andre uklarheter så ikke nøl med å ta kontakt! Vi hjelper deg igang :)

Something went wrong with that request. Please try again.