Skip to content
main
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posten signering – API spesifikasjon

Integrasjon med klientbiblioteker

Det finnes klientbiblioteker som forenkler integrasjonsprosessen for C# og Java. Vi anbefaler bruk av disse siden du slipper å forholde deg direkte til kryptering, signering og pakking av data som sendes. For mer informasjon, se Dokumentasjon for Posten signering

Egen API-integrasjon

I dette repoet finner du API-spesifikasjonen for API-et til Posten Signering. Hvordan denne skal brukes og implementeres finner du i Dokumentasjon for Posten signering.