Skip to content
Permalink
Browse files

Syncing _pages/toimistotila.md from WordPress at https://handbook.dud…

…e.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Jun 2, 2019
1 parent 77a8f98 commit 01d1c3f68716b407c5a66245a0b98b17e9f1282c
Showing with 4 additions and 16 deletions.
  1. +4 −16 _pages/toimistotila.md
@@ -10,50 +10,38 @@ published: true
post_date: 2017-08-04 12:23:02
---
Toimistotila valikoidaan aina viihtyvyys etunenässä. Paikan pitäisi olla sellainen, jossa kukin dude viihtyy parhaimmillaan valtaosan päivästä ja vuodesta. Toimistoa saa kehittää mielensä mukaan, kunhan asioista keskustellaan porukalla ennen näkyviä muutoksia.

<h2>Ergonomia</h2>

Käytössä on melkein tonnin työtuolit, joissa ei mene selkä rikki. Työpöydistä jokainen on sähköpöytä, jonka voi tarvittaessa nostaa ylös.

<h2>Välineet</h2>

Suosimme Macbook Pro -tietokonetta, jonka saa helposti "pöytäkoneeksi" sekä mukaan. Kuulokkeet ovat sulkevat, jotta voi keskittyä.

<h2>Virvokkeet</h2>

Jura X8 kahvikone pitää huolta siitä, että kahvi on aina pavuista jauhettua. Kahvit tulee Paahtimo Papulta. Jääkaapista löytyy yleensä olutta, jos on muistettu ostaa.

<h2>Siisteys</h2>
Jokainen huolehtii omien astioidensa tiskaamisesta sekä siitä, että niitä ei kerry joka nurkkaan.

Ruokia ei jätetä jääkaappiin pilantumaan, vaan katsotaan että tarjolla on tuoretta tavaraa. Muuten jääkaapin käyttö on vapaata.

Toimistoa ei tarvitse siivota, ellei erikseen innostu, sillä toimiston siivoaa säännöllisesti siivooja. Tavarat olisi kuitenkin hyvä pitää sellaisessa järjestyksessä, että ne eivät häiritse muita.

<h2 id="musiikki">Musiikki</h2>

Toimiston kaiuttimista tulee soittaa asiakasystävällistä musiikkia (yleinen rock, 70-, 80-luku, radiohitit, jne.) taustamusiikkina. Musiikki on rock-painotteista, mutta sitä soitetaan laidasta laitaan.

Tähän tarkoitukseen on luotu muutama Spotify-soittolista:
<ul>
<li><a href="https://open.spotify.com/user/rolle-/playlist/0J11ocZ0b2OlVqc1pNOSdF">DUDE OFFICE RADIO - Positiivista, asiakasystävällistä taustamusiikkia</a></li>
<li><a href="https://open.spotify.com/user/rolle-/playlist/7pa8nmPlID8LbbRzkloG29">DUDE INSTRUMENTALS – Palaverimusiikkia</a></li>
<li><a href="https://open.spotify.com/user/rolle-/playlist/5fA771O0dGZC6503dBlQXU">DUDE OFFICE SFW - Menevää & kaikille sopivaa</a></li>
<li><a href="https://open.spotify.com/user/rolle-/playlist/5fA771O0dGZC6503dBlQXU">DUDE OFFICE SFW - Menevää &amp; kaikille sopivaa</a></li>
</ul>

Näitä soittolistoja tai vastaavia yleispäteviä olisi hyvä pyörittää ”normipäivinä”, jolloin asiakkaita/ihmisiä ramppaa toimistolla - jos suinkin mahdollista.

Musiikki ei saa missään nimessä häiritä asiakastapaamisia tai puheluita. Muissa tilanteissa musiikin kuuntelu on vapaata oman maun mukaan.

Sekoilusoittolistaa <a href="https://open.spotify.com/user/rolle-/playlist/2Uqu1MqUhYHipkDGUX1HTh">DUDE OFFICE MINDFUCK - Mielipuolista - Yli 10h yhtä hulluutta</a> ei saa soittaa muulloin kuin tilapäisen mielenhäiriön iskiessä. Listalle on lisättävä hullut biisit ja korvamadot, joista haluaa eroon.

Tähän poikkeuksena tilanne, jolloin tarjous on mennyt läpi, jolloin on soitettava Daft Punkin <i>Get Lucky</i>:
<span name="get-lucky" id="get-lucky"></span>Tähän poikkeuksena tilanne, jolloin tarjous on mennyt läpi, jolloin on soitettava Daft Punkin <i>Get Lucky</i>:

https://www.youtube.com/watch?v=5NV6Rdv1a3I

<h3>Aiheeseen liittyviä bloggauksia</h3>

<ul>
<li><a href="https://www.dude.fi/dude-nosti-tasoa-kerroksella-esittelyssa-uusi-kauppakadun-toimisto">23.11.2018: Dude nosti tasoa kerroksella – esittelyssä uusi Kauppakadun toimisto</a></li>
<li><a href="https://www.dude.fi/talta-nayttaa-duden-kulma-muuttokuulumiset-jyvaskylan-ytimesta">18.8.2017: Tältä näyttää Duden kulma – muuttokuulumiset Jyväskylän ytimestä</a></li>
<li><a href="https://www.dude.fi/dude-nosti-tasoa-kerroksella-esittelyssa-uusi-kauppakadun-toimisto">23.11.2018: Dude nosti tasoa kerroksella – esittelyssä uusi Kauppakadun toimisto</a></li>
<li><a href="https://www.dude.fi/talta-nayttaa-duden-kulma-muuttokuulumiset-jyvaskylan-ytimesta">18.8.2017: Tältä näyttää Duden kulma – muuttokuulumiset Jyväskylän ytimestä</a></li>
</ul>

0 comments on commit 01d1c3f

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.