Permalink
Browse files

Korjaus soittolistojen määrään

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Aug 8, 2017
1 parent 03d2a95 commit 16a6d716220a5d940e3319b1e0ce043b04fb05e4
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/toimistotila.md
@@ -21,7 +21,7 @@ Toimistoa ei tarvitse siivota, ellei erikseen innostu, sillä toimiston siivoaa

Toimiston kaiuttimista tulee soittaa asiakasystävällistä musiikkia (yleinen rock, 70-, 80-luku, radiohitit, jne.) taustamusiikkina. Musiikki on rock-painotteista, mutta sitä soitetaan laidasta laitaan.

Tähän tarkoitukseen on luotu kaksi Spotify-soittolistaa:
Tähän tarkoitukseen on luotu muutama Spotify-soittolista:
<ul>
<li><a href="https://open.spotify.com/user/rolle-/playlist/0J11ocZ0b2OlVqc1pNOSdF">DUDE OFFICE RADIO - Positiivista, asiakasystävällistä taustamusiikkia</a></li>
<li><a href="https://open.spotify.com/user/rolle-/playlist/7pa8nmPlID8LbbRzkloG29">DUDE INSTRUMENTALS – Palaverimusiikkia</a></li>

0 comments on commit 16a6d71

Please sign in to comment.