Permalink
Browse files

Lisää GitHub

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Jan 14, 2019
1 parent 48f1863 commit 1a10cf2dae79a2b7131d88780d91ccc4791b49e9
Showing with 8 additions and 0 deletions.
  1. +8 −0 _pages/tyokalut-workflow.md
@@ -69,6 +69,14 @@ Groove-tiketteihin pyritään vastaamaan maksimissaan muutaman tunnin varoajal

<a href="https://www.todoist.com/" style="box-shadow: none; text-shadow: none; border: 0;"><svg style="width: 200px; height: auto;" width="200" height="52" viewBox="0 0 92 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><title>logo</title><path d="M20.39.4H3.194C1.617.4.327 1.696.327 3.28v3.705l3.915 2.287a.962.962 0 0 0 .958 0c.246-.144 7.664-4.424 7.773-4.488a.717.717 0 0 1 .717-.005c.154.092.579.334.802.46.224.127.212.484.012.6-.201.115-8.874 5.133-9.281 5.37a.941.941 0 0 1-1.003 0A770.363 770.363 0 0 1 .32 8.938v1.94l3.916 2.288a.962.962 0 0 0 .957 0c.247-.144 7.664-4.425 7.773-4.488a.717.717 0 0 1 .717-.006c.155.092.579.334.802.461.224.127.212.484.012.6l-9.281 5.369a.941.941 0 0 1-1.003 0 770.358 770.358 0 0 1-3.898-2.27v1.942l3.915 2.287a.962.962 0 0 0 .957 0c.247-.144 7.665-4.425 7.774-4.488a.717.717 0 0 1 .716-.006c.155.092.58.334.803.46.223.128.212.485.011.6-.2.115-8.874 5.133-9.28 5.37a.941.941 0 0 1-1.004 0 770.365 770.365 0 0 1-3.898-2.27v3.871c0 1.585 1.29 2.881 2.866 2.881h17.198c1.576 0 2.866-1.296 2.866-2.88V3.314C23.257 1.696 21.967.4 20.39.4zm17.355 13.72c0-.76.136-1.447.407-2.065a4.809 4.809 0 0 1 1.1-1.585 4.841 4.841 0 0 1 1.64-1.017 5.68 5.68 0 0 1 2.023-.36c.712 0 1.386.12 2.02.36.633.24 1.18.58 1.643 1.017.463.44.83.967 1.1 1.585.27.618.406 1.306.406 2.064 0 .757-.136 1.445-.407 2.063a4.804 4.804 0 0 1-1.1 1.585c-.46.438-1.01.778-1.643 1.016-.633.24-1.307.36-2.02.36-.713 0-1.386-.12-2.02-.36a4.812 4.812 0 0 1-1.643-1.016c-.46-.44-.83-.967-1.098-1.585-.27-.618-.407-1.306-.407-2.064l-.001.002zm2.377-.002c0 .37.064.73.19 1.075a2.709 2.709 0 0 0 2.606 1.796c.434 0 .824-.08 1.167-.24.343-.158.637-.37.882-.637.243-.266.43-.57.554-.918.123-.344.186-.704.186-1.076 0-.373-.063-.733-.187-1.08a2.734 2.734 0 0 0-1.437-1.553 2.734 2.734 0 0 0-1.168-.24c-.435 0-.826.08-1.17.24-.342.16-.636.372-.88.638-.246.266-.43.57-.555.916-.126.347-.19.707-.19 1.08l.002-.001zm17.098 3.35h-.04a3.066 3.066 0 0 1-1.387 1.277 4.471 4.471 0 0 1-1.88.398c-.74 0-1.397-.13-1.972-.388a4.42 4.42 0 0 1-1.474-1.068c-.41-.45-.72-.983-.932-1.595a6.032 6.032 0 0 1-.316-1.973c0-.705.11-1.364.337-1.976.224-.61.537-1.142.94-1.595a4.356 4.356 0 0 1 1.455-1.067 4.43 4.43 0 0 1 1.862-.39c.45 0 .846.048 1.19.14.343.094.646.213.91.36s.49.303.674.468c.184.168.337.33.455.49h.06V5.276c0-.24.188-.52.518-.52h1.343c.31 0 .518.262.518.52v13.106c0 .333-.28.52-.517.52h-1.22a.525.525 0 0 1-.52-.52v-.915l-.004.001zm-5.626-3.35c0 .373.063.733.19 1.077.124.347.308.652.553.918a2.726 2.726 0 0 0 2.049.878c.435 0 .826-.08 1.17-.24a2.726 2.726 0 0 0 1.435-1.555 3.187 3.187 0 0 0-.001-2.156 2.686 2.686 0 0 0-.555-.915 2.744 2.744 0 0 0-.88-.638 2.746 2.746 0 0 0-1.17-.24c-.435 0-.825.08-1.168.24-.344.16-.638.372-.883.638s-.43.57-.554.916c-.126.347-.19.707-.19 1.08l.004-.003zm9.438.002c0-.76.135-1.447.406-2.065a4.809 4.809 0 0 1 1.1-1.585 4.85 4.85 0 0 1 1.642-1.017 5.66 5.66 0 0 1 2.02-.36c.714 0 1.387.12 2.02.36a4.89 4.89 0 0 1 1.645 1.017c.463.44.828.967 1.1 1.585.27.618.406 1.306.406 2.064 0 .757-.135 1.445-.406 2.063a4.804 4.804 0 0 1-1.1 1.585 4.831 4.831 0 0 1-1.643 1.016c-.633.24-1.306.36-2.02.36a5.66 5.66 0 0 1-2.02-.36 4.822 4.822 0 0 1-1.643-1.016 4.834 4.834 0 0 1-1.1-1.585c-.27-.618-.405-1.306-.405-2.064l-.002.002zm2.378-.002c0 .37.063.73.188 1.075.126.347.31.652.555.918.246.266.54.48.883.638.343.16.733.24 1.168.24.436 0 .826-.08 1.17-.24a2.715 2.715 0 0 0 1.436-1.555 3.186 3.186 0 0 0 0-2.156 2.715 2.715 0 0 0-1.436-1.553 2.743 2.743 0 0 0-1.17-.24c-.434 0-.824.08-1.167.24a2.71 2.71 0 0 0-1.436 1.554 3.163 3.163 0 0 0-.188 1.08l-.003-.001zm9.158-8.034c0-.386.142-.72.426-1.008.285-.285.644-.428 1.08-.428.435 0 .802.136 1.1.41.295.27.445.614.445 1.026 0 .412-.15.754-.447 1.027-.297.274-.664.41-1.1.41-.435 0-.794-.143-1.08-.43a1.383 1.383 0 0 1-.425-1.006l.001-.001zm9.812 5.901c-.238 0-.413-.18-.443-.26-.197-.52-.827-.716-1.335-.716-.802 0-1.43.373-1.43 1.016 0 .622.608.75.984.864.413.126 1.2.3 1.636.402.442.104.853.258 1.238.46 1.262.658 1.44 1.696 1.44 2.32 0 2.306-2.267 3.07-3.843 3.07-1.214 0-3.495-.185-3.996-2.515-.048-.227.152-.575.518-.575h1.312c.258 0 .432.19.483.338.17.468.705.822 1.608.822.97 0 1.544-.387 1.544-.902a.985.985 0 0 0-.432-.795c-.736-.502-2.554-.56-3.54-1.088-.378-.202-1.327-.665-1.327-2.242 0-2.174 1.963-3.09 3.688-3.09 2.544 0 3.477 1.617 3.583 2.217.058.33-.126.673-.496.673h-1.19l-.002.001zm2.328-1.185v-.99c0-.235.185-.52.514-.52h1.267V6.86c0-.26.174-.418.307-.476.08-.034.787-.346 1.354-.594.396-.164.717.164.717.48v3.02h2.097c.324 0 .517.286.517.52v.992a.535.535 0 0 1-.516.522h-2.097v4.188c0 .478-.014.852.168 1.13.166.252.41.346.9.346.14 0 .266-.024.372-.06a.505.505 0 0 1 .622.23c.153.3.33.632.454.87a.533.533 0 0 1-.222.715c-.403.197-.96.356-1.724.356-.633 0-.992-.07-1.393-.21a2.42 2.42 0 0 1-1.016-.72c-.233-.287-.348-.67-.433-1.094-.087-.425-.108-.94-.108-1.5v-4.252h-1.265c-.332 0-.517-.29-.517-.523h.002zm-54.418 0v-.99c0-.235.186-.52.514-.52h1.448V6.86a.52.52 0 0 1 .308-.476c.08-.034.787-.346 1.354-.594.395-.164.716.164.716.48v3.02h2.097c.324 0 .517.286.517.52v.992a.536.536 0 0 1-.517.522H34.63v4.188c0 .478-.014.852.168 1.13.166.252.41.346.9.346.14 0 .266-.024.372-.06a.505.505 0 0 1 .622.23c.154.3.33.632.455.87a.533.533 0 0 1-.222.715c-.402.197-.96.356-1.724.356-.632 0-.99-.07-1.392-.21a2.42 2.42 0 0 1-1.016-.72c-.232-.287-.347-.67-.432-1.094-.087-.425-.108-.94-.108-1.5v-4.252h-1.444c-.332 0-.517-.29-.517-.523h-.002zm43.132 8.104h1.343a.52.52 0 0 0 .517-.52v-8.53a.52.52 0 0 0-.517-.52h-1.343a.52.52 0 0 0-.517.52v8.53c0 .286.233.52.517.52z" fill="#E44332" fill-rule="evenodd"/></svg></a>

<svg width="200" height="71" class="octicon octicon-logo-github" viewBox="0 0 45 16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M18.53 12.03h-.02c.009 0 .015.01.024.011h.006l-.01-.01zm.004.011c-.093.001-.327.05-.574.05-.78 0-1.05-.36-1.05-.83V8.13h1.59c.09 0 .16-.08.16-.19v-1.7c0-.09-.08-.17-.16-.17h-1.59V3.96c0-.08-.05-.13-.14-.13h-2.16c-.09 0-.14.05-.14.13v2.17s-1.09.27-1.16.28c-.08.02-.13.09-.13.17v1.36c0 .11.08.19.17.19h1.11v3.28c0 2.44 1.7 2.69 2.86 2.69.53 0 1.17-.17 1.27-.22.06-.02.09-.09.09-.16v-1.5a.177.177 0 0 0-.146-.18zm23.696-2.2c0-1.81-.73-2.05-1.5-1.97-.6.04-1.08.34-1.08.34v3.52s.49.34 1.22.36c1.03.03 1.36-.34 1.36-2.25zm2.43-.16c0 3.43-1.11 4.41-3.05 4.41-1.64 0-2.52-.83-2.52-.83s-.04.46-.09.52c-.03.06-.08.08-.14.08h-1.48c-.1 0-.19-.08-.19-.17l.02-11.11c0-.09.08-.17.17-.17h2.13c.09 0 .17.08.17.17v3.77s.82-.53 2.02-.53l-.01-.02c1.2 0 2.97.45 2.97 3.88zm-8.72-3.61h-2.1c-.11 0-.17.08-.17.19v5.44s-.55.39-1.3.39-.97-.34-.97-1.09V6.25c0-.09-.08-.17-.17-.17h-2.14c-.09 0-.17.08-.17.17v5.11c0 2.2 1.23 2.75 2.92 2.75 1.39 0 2.52-.77 2.52-.77s.05.39.08.45c.02.05.09.09.16.09h1.34c.11 0 .17-.08.17-.17l.02-7.47c0-.09-.08-.17-.19-.17zm-23.7-.01h-2.13c-.09 0-.17.09-.17.2v7.34c0 .2.13.27.3.27h1.92c.2 0 .25-.09.25-.27V6.23c0-.09-.08-.17-.17-.17zm-1.05-3.38c-.77 0-1.38.61-1.38 1.38 0 .77.61 1.38 1.38 1.38.75 0 1.36-.61 1.36-1.38 0-.77-.61-1.38-1.36-1.38zm16.49-.25h-2.11c-.09 0-.17.08-.17.17v4.09h-3.31V2.6c0-.09-.08-.17-.17-.17h-2.13c-.09 0-.17.08-.17.17v11.11c0 .09.09.17.17.17h2.13c.09 0 .17-.08.17-.17V8.96h3.31l-.02 4.75c0 .09.08.17.17.17h2.13c.09 0 .17-.08.17-.17V2.6c0-.09-.08-.17-.17-.17zM8.81 7.35v5.74c0 .04-.01.11-.06.13 0 0-1.25.89-3.31.89-2.49 0-5.44-.78-5.44-5.92S2.58 1.99 5.1 2c2.18 0 3.06.49 3.2.58.04.05.06.09.06.14L7.94 4.5c0 .09-.09.2-.2.17-.36-.11-.9-.33-2.17-.33-1.47 0-3.05.42-3.05 3.73s1.5 3.7 2.58 3.7c.92 0 1.25-.11 1.25-.11v-2.3H4.88c-.11 0-.19-.08-.19-.17V7.35c0-.09.08-.17.19-.17h3.74c.11 0 .19.08.19.17z"/></svg>

<h3>GitHub: Laajemmat koodaamiseen liittyvät tehtävät</h3>

Duden tiimi käyttää <a href="https://github.com/digitoimistodude">GitHubia</a> päivittäin. Koodimuutokset dokumentoidaan README.md-tiedostoon ja jokainen muutos kommitoidaan asiaankuuluvasti. Git-workflowsta lisää kohdassa <a href="https://handbook.dude.fi/wordpress-kehitys/git-open-source">Git & open source</a>.

GitHub issueita avataan silloin kun kyseessä on laajempia ongelmia tai asioita, joita on syytä käydä läpi. Muissa tapauksissa tehtävät delegoidaan Todoistiin (alla).

<h3>Todoist: Tehtävät</h3>

Dude on sitoutunut käyttämään <a href="https://www.todoist.com">Todoistia</a> nopeisiin tehtäviin ja yhteistyöhön erityisesti niissä tilanteissa kun toisella on työskentely käynnissä eikä haluta häiritä tai keskeyttää asialla, jonka voi lisätä suoraan tehtävälistalle.

0 comments on commit 1a10cf2

Please sign in to comment.