Permalink
Browse files

Unohtunut vaihe, teeman kansioon riippuvuudet

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Nov 20, 2018
1 parent f166240 commit 1ee61b5b8d95925686f469cf3c8dcb6c5bd1007c
Showing with 5 additions and 3 deletions.
  1. +5 −3 _pages/projektin-aloitus.md
@@ -37,7 +37,7 @@ Vaiheet:

1. Muut mukaan tulevat devaajat menevät <a href="http://bitbucket.org/digitoimistodudeoy/">Duden Bitbucketiin</a>, josta valitsevat aloitetun projektin kloonaavat projektin <b>Clone</b>-nappulan avulla <code>~/Projects</code> -hakemistoon (Terminalissa: <code>cd ~/Projects</code> ja sen jälkeen git clone <i>url</i>).

2. Luo uusi tiedosto projektikansion alle nimeltä <code>.env</code> ja lisää sinne saamasi tiedot. Tyypillinen .env-tiedosto näyttää tältä:
2. Luo uusi tiedosto projektikansion alle nimeltä <code>.env</code> (esim. <code>subl ~/Projects/.env</code> tai <code>nano ~/Projects/.env</code>) ja lisää sinne saamasi tiedot. Tyypillinen .env-tiedosto näyttää tältä:

<pre class="language-bash"><code>DB_NAME=tässä_on_oikea_tietokannan_nimi
DB_USER=tässä_on_oikea_käyttäjätunnus
@@ -66,7 +66,9 @@ IMAGIFY_API_KEY=tässä_on_oikea_API_key</code></pre>
<pre class="language-bash"><code>composer install && npm install</code></pre>
5. Sitten asetetaan manuaalisesti <code>/etc/hosts</code> -tiedostoon projektin isäntärivi, jotta kehityspalvelin osaa yhdistää oikeaan projektiin, esimerkiksi suoraan komentoriviltä muokkaamalla <code>sudo nano /etc/hosts</code> ja antamalla oman pääkäyttäjän salasana. IP on Duden vagrant-koneella (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/marlin-vagrant">digitoimistodude/marlin-vagrant</a>) <code>10.1.2.4</code> ja Duden natiivilla macOS LEMPillä (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/macos-lemp-setup">digitoimistodude/macos-lemp-setup</a>) <code>127.0.0.1</code>. Tällöin lisää hosts tiedostoon viimeiselle riville seuraavasti (IP sen mukaan mitä käytät ja projektiosoite sen mukaan mikä on käytössä):
5. Sitten teeman riippuvuudet menemällä teemakansioon <code>cd ~/Projects/projektinnimi/content/themes/teemannimi</code> ja ajamalla <code>npm install</code>
6. Sitten asetetaan manuaalisesti <code>/etc/hosts</code> -tiedostoon projektin isäntärivi, jotta kehityspalvelin osaa yhdistää oikeaan projektiin, esimerkiksi suoraan komentoriviltä muokkaamalla <code>sudo nano /etc/hosts</code> ja antamalla oman pääkäyttäjän salasana. IP on Duden vagrant-koneella (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/marlin-vagrant">digitoimistodude/marlin-vagrant</a>) <code>10.1.2.4</code> ja Duden natiivilla macOS LEMPillä (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/macos-lemp-setup">digitoimistodude/macos-lemp-setup</a>) <code>127.0.0.1</code>. Tällöin lisää hosts tiedostoon viimeiselle riville seuraavasti (IP sen mukaan mitä käytät ja projektiosoite sen mukaan mikä on käytössä):
<pre class="language-bash"><code>127.0.0.1 projektinnimi.test</code></pre>
@@ -86,7 +88,7 @@ Jos taas LEMP (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/macos
Huom. Ylläolevat tukeutuvat täysin siihen, että olet esimerkiksi noudattanut vagrant-boksimme asennusohjeita (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/marlin-vagrant">digitoimistodude/marlin-vagrant</a>) tai asentanut LEMP-web-palvelimemme oikeaoppisesti (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/macos-lemp-setup">digitoimistodude/macos-lemp-setup</a>) JA lisännyt myös aliakset <a href="https://github.com/digitoimistodude/macos-lemp-setup#post-install">tämän sivun pohjalta</a>.
6. Aseta mediakansio paikalleen Resilio Syncillä (olet saanut projektin aloittajalta linkin tai zip-tiedoston) projektikansion alle <code>media/</code> -hakemistoon.
7. Aseta mediakansio paikalleen Resilio Syncillä (olet saanut projektin aloittajalta linkin tai zip-tiedoston) projektikansion alle <code>media/</code> -hakemistoon.
Näin projektin kollaboraatio saa alkaa!

0 comments on commit 1ee61b5

Please sign in to comment.