Skip to content
Permalink
Browse files

Lisää WakaTime

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Feb 20, 2019
1 parent 9a5cbd5 commit 29ae2304903d7fb5b29175676d6ffc6d3263ee1a
Showing with 6 additions and 0 deletions.
  1. +6 −0 _pages/tyokalut-workflow.md
@@ -35,6 +35,12 @@ Olisi hyvä, jos jokaisessa projektikortissa olisi myös kuvankaappaus mukana;

<a href="https://teamweek.com/">TeamWeek</a> tuli tarpeeseen, kun huomattiin että Trellosta ei yhdellä vilkaisulla hahmota mitä on työstössä kenelläkin ja milloin. Tarvittiin simppeli aikajana, johon TeamWeek on täydellinen. TeamWeekistä näkee heti mihin asti vaikkapa koodarit ovat kiinni työssä ja miten uusia projekteja voidaan ottaa. Kuten Trello, myös TeamWeekiä päivitetään jatkuvasti ja tsekki pidetään kerran viikossa maanantaina.

<a href="https://wakatime.com/" style="box-shadow: none; text-shadow: none;"><svg style="width: 200px; height: auto;" fill="#000" viewBox="0 0 340 407" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><defs><path d="M52.472 342.46h-9.054l-8.107 26.719c-.138.414-.281.867-.43 1.36a34.164 34.164 0 0 0-.428 1.569 35.616 35.616 0 0 0-.43-1.569c-.147-.493-.29-.946-.428-1.36l-8.226-26.719h-9.054L3 385.571h8.403c.868 0 1.593-.197 2.175-.592.582-.394.962-.918 1.139-1.569l5.918-22.487c.197-.73.394-1.509.591-2.337.198-.829.346-1.697.444-2.604.197.927.415 1.8.652 2.619.236.818.463 1.592.68 2.322l6.983 22.487c.178.553.557 1.051 1.14 1.495.58.444 1.286.666 2.115.666h2.959c.867 0 1.583-.193 2.145-.577a2.974 2.974 0 0 0 1.168-1.584l6.925-22.487c.216-.69.444-1.425.68-2.204.236-.78.443-1.613.621-2.5.158.867.32 1.696.488 2.485.167.789.34 1.529.518 2.22l5.918 22.486c.158.573.532 1.076 1.124 1.51.592.433 1.303.651 2.13.651h7.871L52.472 342.46zm35.093 0c-.868 0-1.523.118-1.967.355-.444.237-.814.73-1.11 1.48l-.651 1.686a29.607 29.607 0 0 0-2.22-1.716 14.098 14.098 0 0 0-2.204-1.258 10.85 10.85 0 0 0-2.426-.769 14.96 14.96 0 0 0-2.855-.252c-1.401 0-2.674.183-3.818.55-1.143.365-2.114.905-2.913 1.617-.8.713-1.417 1.598-1.85 2.657-.434 1.059-.65 2.281-.65 3.666 0 1.088.275 2.207.827 3.355.552 1.147 1.51 2.191 2.87 3.131 1.362.94 3.196 1.727 5.504 2.36 2.308.634 5.218.95 8.729.95v1.314c0 1.812-.37 3.12-1.11 3.927-.74.806-1.79 1.21-3.15 1.21-1.086 0-1.973-.119-2.664-.355a11.946 11.946 0 0 1-1.849-.8 27.016 27.016 0 0 0-1.583-.798c-.514-.237-1.125-.355-1.835-.355-.63 0-1.168.152-1.612.458a3.406 3.406 0 0 0-1.05 1.14l-1.658 2.87c1.855 1.637 3.91 2.855 6.17 3.654 2.259.799 4.679 1.198 7.264 1.198 1.853 0 3.525-.3 5.015-.902 1.489-.602 2.752-1.44 3.788-2.515 1.035-1.076 1.828-2.353 2.381-3.832.552-1.48.828-3.097.828-4.852V342.46h-4.2zm-4.734 12.427c-1.835 0-3.344-.12-4.528-.358-1.183-.239-2.12-.538-2.81-.895-.691-.36-1.17-.767-1.435-1.224a2.91 2.91 0 0 1-.4-1.493c0-1.054.286-1.796.858-2.223.573-.428 1.41-.642 2.516-.642 1.183 0 2.219.207 3.106.622.888.414 1.786 1.084 2.693 2.012v4.201zm36.171 5.977c-.444-.394-.922-.75-1.435-1.065.887-.67 1.657-1.558 2.308-2.663l8.64-14.676h-8.285c-.69 0-1.287.113-1.79.34-.504.226-.913.626-1.228 1.198l-5.799 10.86c-.276.493-.563.813-.859.961-.296.148-.74.222-1.331.222h-1.776V342.46h-9.172v44.295h9.172v-24.826h1.362c.572 0 1.01.079 1.317.237.305.157.596.444.872.858l5.8 8.64c.335.513.735.888 1.199 1.124.463.237 1.05.355 1.76.355h8.403l-7.93-10.918a8.556 8.556 0 0 0-1.228-1.36zm34.545-18.404c-.869 0-1.524.118-1.968.355-.444.237-.814.73-1.11 1.48l-.65 1.686a29.607 29.607 0 0 0-2.22-1.716 14.098 14.098 0 0 0-2.204-1.258 10.871 10.871 0 0 0-2.427-.769 14.964 14.964 0 0 0-2.855-.252c-1.4 0-2.673.183-3.817.55-1.144.365-2.115.905-2.914 1.617-.8.713-1.416 1.598-1.85 2.657-.433 1.059-.65 2.281-.65 3.666 0 1.088.276 2.207.828 3.355.552 1.147 1.51 2.191 2.87 3.131 1.361.94 3.195 1.727 5.504 2.36 2.308.634 5.217.95 8.729.95v1.314c0 1.812-.37 3.12-1.11 3.927-.74.806-1.79 1.21-3.151 1.21-1.085 0-1.973-.119-2.663-.355a11.954 11.954 0 0 1-1.85-.8 27.005 27.005 0 0 0-1.582-.798c-.514-.237-1.126-.355-1.835-.355-.631 0-1.17.152-1.613.458a3.404 3.404 0 0 0-1.05 1.14l-1.658 2.87c1.855 1.637 3.911 2.855 6.17 3.654 2.259.799 4.68 1.198 7.264 1.198 1.854 0 3.525-.3 5.015-.902 1.49-.602 2.752-1.44 3.788-2.515 1.035-1.076 1.829-2.353 2.382-3.832.552-1.48.828-3.097.828-4.852V342.46h-4.201zm-4.734 12.427c-1.835 0-3.345-.12-4.528-.358-1.184-.239-2.12-.538-2.811-.895-.69-.36-1.169-.767-1.435-1.224a2.916 2.916 0 0 1-.399-1.493c0-1.054.286-1.796.858-2.223.572-.428 1.41-.642 2.515-.642 1.184 0 2.22.207 3.107.622.888.414 1.785 1.084 2.693 2.012v4.201zm34.617 22.754V342.46h-10v35.18h-12.132v7.931h34.263v-7.93h-12.13zm26.364 1.849a5.416 5.416 0 0 0-1.213-1.686 5.935 5.935 0 0 0-1.79-1.154 5.557 5.557 0 0 0-2.175-.43c-.75 0-1.45.144-2.101.43-.65.285-1.228.67-1.731 1.154a5.347 5.347 0 0 0-1.184 1.686 4.987 4.987 0 0 0-.429 2.056c0 .75.143 1.45.429 2.101a5.476 5.476 0 0 0 1.184 1.717 5.58 5.58 0 0 0 1.73 1.153 5.313 5.313 0 0 0 2.102.415c.769 0 1.494-.138 2.175-.415a5.543 5.543 0 0 0 3.004-2.87c.295-.65.443-1.351.443-2.1 0-.73-.148-1.416-.444-2.057zm-.622-37.03H200v30.683h9.172V342.46zm42.667 0v19.499c0 3.175-1.361 4.764-4.084 4.764-1.242 0-2.273-.41-3.091-1.229-.82-.818-1.229-1.997-1.229-3.535V342.46h-9.172v19.499c0 1.756-.345 2.988-1.036 3.698-.69.71-1.706 1.066-3.047 1.066a5.131 5.131 0 0 1-2.352-.563 8.56 8.56 0 0 1-2.087-1.508V342.46h-9.172v30.683h5.68c.573 0 1.052-.128 1.436-.384.385-.257.655-.641.814-1.154l.503-1.657c.513.532 1.045 1.02 1.597 1.464a10.004 10.004 0 0 0 3.862 1.923c.74.188 1.553.282 2.44.282 1.854 0 3.388-.479 4.602-1.435 1.213-.958 2.135-2.234 2.766-3.832a9.076 9.076 0 0 0 1.88 2.426 10.09 10.09 0 0 0 2.396 1.628c.858.414 1.765.72 2.723.917.956.197 1.908.296 2.855.296 1.755 0 3.313-.262 4.675-.784 1.36-.524 2.5-1.283 3.417-2.279.918-.996 1.613-2.219 2.086-3.668.473-1.45.71-3.093.71-4.927V342.46h-9.172zm42.519 14.43c-.06-.435-.169-.78-.326-1.037a1.234 1.234 0 0 0-.636-.532c-.267-.1-.607-.148-1.02-.148H274.68c.296-2.565 1.075-4.424 2.337-5.577 1.263-1.154 2.89-1.731 4.882-1.731 1.066 0 1.983.128 2.752.384.77.257 1.455.543 2.057.859.601.315 1.154.601 1.657.858a3.44 3.44 0 0 0 1.582.384c.73 0 1.283-.266 1.657-.799l2.663-3.284c-.946-1.085-1.966-1.968-3.062-2.648a15.893 15.893 0 0 0-3.373-1.598 18.302 18.302 0 0 0-3.462-.8 25.992 25.992 0 0 0-3.3-.221c-2.149 0-4.167.35-6.05 1.05-1.884.7-3.531 1.741-4.941 3.122-1.41 1.38-2.526 3.097-3.344 5.148-.819 2.052-1.227 4.439-1.227 7.16 0 2.053.349 3.995 1.05 5.83a14.333 14.333 0 0 0 3.018 4.823c1.31 1.38 2.9 2.475 4.763 3.284 1.865.809 3.97 1.214 6.317 1.214 2.032 0 3.892-.316 5.579-.948 1.686-.631 3.136-1.548 4.349-2.75 1.212-1.204 2.16-2.679 2.84-4.425.68-1.745 1.021-3.723 1.021-5.932 0-.691-.03-1.253-.088-1.687zm-8.418 6.726a5.205 5.205 0 0 1-.918 1.85c-.425.542-.982.98-1.671 1.316-.691.335-1.53.503-2.515.503-1.757 0-3.128-.499-4.114-1.495-.986-.996-1.637-2.431-1.952-4.304h11.45c0 .73-.093 1.439-.28 2.13z" id="a"/></defs><g transform="translate(20 20)" fill="none" fill-rule="evenodd"><path d="M150 0C67.156 0 0 67.156 0 150s67.156 150 150 150 150-67.156 150-150S232.844 0 150 0h0z" stroke="#000" stroke-width="40"/><path d="M170.183 193.54c-1.443 1.903-3.607 3.127-6.032 3.127a6.96 6.96 0 0 1-.708-.04 8.25 8.25 0 0 1-.837-.13 8.034 8.034 0 0 1-1.378-.462 9.733 9.733 0 0 1-.656-.334 7.89 7.89 0 0 1-1.025-.709 8.941 8.941 0 0 1-.503-.44 9.276 9.276 0 0 1-.703-.767 8.999 8.999 0 0 1-.903-1.37l-8.838-14.2-8.834 14.2c-1.386 2.524-3.892 4.252-6.77 4.252-2.89 0-5.408-1.741-6.753-4.32L87.607 136.06c-1.27-1.532-2.051-3.562-2.051-5.803 0-4.744 3.487-8.593 7.788-8.593 2.783 0 5.22 1.617 6.598 4.043l32.613 48.192 9.18-14.948c1.323-2.664 3.89-4.474 6.84-4.474 2.698 0 5.077 1.518 6.474 3.82l9.468 15.54 51.167-73.255c1.39-2.357 3.791-3.916 6.53-3.916 4.3 0 7.786 3.847 7.786 8.591 0 2.074-.663 3.974-1.77 5.457l-58.047 82.826z" fill="#000" fill-rule="nonzero"/><use fill="#000" transform="matrix(1 0 0 -1 0 727.932)" xlink:href="#a"/></g></svg></a>

<h3>WakaTime: Koodin seuranta, koodiin käytetty aika</h3>

Vaikka Dude ei muuten seuraa työntunteja tai aikoja tarkkaan, <a href="https://wakatime.com">WakaTime</a> on ehdoton työkalu koodiin käytetyn ajan seurantaan. WakaTimen avulla saamme osviittaa siitä miten projektit edistyvät, kuka tekee mitäkin ja ovat keikat katteellisia ja pitävätkö tuntiarviot paikkaansa vai eivät. Normaalin WakaTime-seurannan lisäksi (<a href="https://github.com/wakatime/sublime-wakatime" class="github">sublime-wakatime</a>) käytössä mm. <a href="https://github.com/irondoge/bash-wakatime" class="github">bash-wakatime</a> Terminalin seurantaan, <a href="https://github.com/wakatime/chrome-wakatime" class="github">chrome-wakatime</a> selaindebuggaamisen seurantaan.

<a href="https://www.invisionapp.com/" style="box-shadow: none; text-shadow: none; border: 0;"><svg style="width: 200px; height: auto;" version="1" fill="#ff3468" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="200" height="67" viewBox="0 0 1800.000000 603.000000"><path d="M43 1.5C23.9 6.2 9.5 19.2 2.8 38L.5 44.5v514l2.4 7.2C8.6 583.1 25 598.5 41.7 602c3.2.7 89.7.9 263.3.8 254.5-.3 258.6-.3 263.3-2.3 16.2-6.7 30.2-22.5 33.7-38 .7-3.1 1-42.6 1-120.5 0-71.2.3-116.1.9-116.4.5-.4 1.3.4 1.6 1.6.4 1.3 3.9 9.9 7.7 19.3 3.8 9.3 9.8 24.2 13.4 33 3.6 8.8 6.9 16.9 7.4 18 .5 1.1 3 7.2 5.5 13.5s5 12.4 5.5 13.5c.5 1.1 3.4 8.1 6.4 15.5 3 7.4 7 17.3 8.9 22l3.5 8.5 26 .3 25.9.2 5.1-12.2c2.7-6.8 9.3-22.9 14.5-35.8 12.4-30.7 22.7-56 34.7-85.5 5.4-13.2 15.4-38 22.3-55 6.9-17.1 15.7-38.8 19.6-48.3l7-17.2h-60.7l-1 2.7c-.6 1.6-7.6 20.6-15.6 42.3-51.8 140.9-51.4 139.7-52.6 136.5-1.2-3.1-13.6-36.7-19.5-53-15.5-42.5-20.9-57.2-31.5-86-6.7-18.2-12.8-35.1-13.7-37.7l-1.6-4.7-9.6-.3-9.6-.3-.5-88c-.5-84-.6-88.2-2.4-92.5-6.9-16-18.9-27.6-34.6-33.2L559.5.5 304 .3C92 .2 47.6.4 43 1.5zm173 118.4c7.9 3 15.2 9.8 19.1 17.7 9.8 19.9.1 43.3-21.1 51-6.6 2.3-18.2 2.1-25.2-.5-15.8-6-24.5-19.5-23.6-36.5.5-9.5 3-15.7 9.1-22.3 10.5-11.4 26.9-15.1 41.7-9.4zm216.9 100.7c15.8 3.5 31.2 15.7 38.4 30.5 6.1 12.4 7.9 21.2 8 37.9.1 17-.9 24.1-6.4 43.9-2.3 8-5.1 18.4-6.4 23.1-1.3 4.7-4.5 15.9-7 25-8.6 30.8-6.8 43 6.2 43 5.7 0 9.1-1.8 14.1-7.5 4.1-4.7 12-19 14.1-25.7.7-2.1 1.7-4 2.2-4.4.6-.3 6.2 1.4 12.5 3.8l11.5 4.3-.6 3.5c-.4 1.9-2.5 8-4.7 13.5-14.6 36.8-35.7 53.5-67.2 53.5-27.8-.1-46.3-12.7-52.6-36.2-2-7.2-2.2-9.9-1.7-20.8.6-12.9.8-13.9 9.7-45.5 2.3-8.3 5.3-18.8 6.6-23.5 1.3-4.7 3.6-13.2 5-19 5.9-23.9.6-41.2-15-48.2-4.2-1.9-6.9-2.3-15.2-2.3-9.6 0-10.4.2-17.6 3.8-14.1 6.9-23.8 20.4-30.1 41.7-1.4 4.7-10.3 39.7-19.8 77.7L299.7 462h-30.3c-26.1 0-30.4-.2-30.4-1.5 0-.8 2-9.6 4.5-19.7 2.4-10 4.3-18.3 4.1-18.5-.1-.2-2 2.3-4.2 5.4-8.7 12.7-23.7 25.4-36.8 31.3-20.5 9.2-47.5 8.3-63.4-2-14.3-9.2-21.2-24-21.2-45.6 0-11.4 1.3-19.5 7.1-43.4 15.2-62.4 21-86.2 22.2-90.8l1.4-5.2h-21.3c-11.8 0-21.4-.3-21.4-.6s1.1-4.4 2.4-9.2c1.4-4.8 4.1-14.8 6.1-22.2 2-7.4 3.8-14.3 4.1-15.3.5-1.6 3.8-1.7 52-1.7 50.1 0 51.4 0 51.4 1.9 0 1.1-2 9.7-4.4 19.3-20.7 80.8-37.7 150.1-38.7 157.4-1.8 14.3.8 19.9 10.4 22.5 8.4 2.2 23.9-1.9 35.8-9.6 11.1-7.2 20.6-18 27.3-31.2C258 380 263.8 359 272 326c7.1-28.7 13-52.6 13-53.1s-9.3-.9-21.4-.9h-21.5l3.3-12.3c1.8-6.7 4.8-17.7 6.6-24.5l3.3-12.2H348v2.1c0 1.2-.9 6-2 10.8-3.9 17-8 36.2-8 37.2 0 .6 2.3-2.4 5.1-6.6 6.3-9.4 19.9-23.9 28.8-30.5 20.3-15.3 39.4-20.1 61-15.4zM1392.8 212.1c-18.1 1.2-39.5 7.6-55.7 16.6-21.3 11.9-41.7 33.4-52.9 55.8-21.1 42.2-17.2 96.1 9.9 134.4 30.4 43.1 84.9 63.6 139.9 52.5 36-7.3 68.2-30.2 87.2-61.9 5.5-9.1 11.4-23.9 14.3-35.5 3.2-12.9 4.4-36 2.6-49.1-4.1-29.2-16.9-54.9-37.1-74.9-28.1-27.9-64.8-40.8-108.2-37.9zm35.2 53.8c24.6 7.9 43.8 29 50.5 55.7 3.5 13.6 3.5 31.2.1 44.6-7 27.7-27 48.9-52.1 55.2-31.8 8.1-62.6-2.1-81-26.7-30.2-40.1-18.9-102.3 22.5-123.6 14.2-7.3 22.6-9.2 39-8.6 9.4.3 13.2.9 21 3.4zM1701 212.1c-24.9 1.8-45.2 13.3-63.1 35.7l-5.9 7.3V217h-58v252h57.9l.3-79.2.3-79.3 2.8-8c3.8-10.8 8.1-17.6 15-24.1 10.2-9.5 23.4-14.4 38.7-14.4 21.7 0 37.7 9.4 46.5 27.4 6.9 14 6.8 12.4 7.2 99.3l.4 78.3h56.9v-86.3c0-93.6-.2-97.5-5.5-113.4-13.6-40.5-46.6-60.6-93.5-57.2zM1024.5 213.2c-22.2 2.4-42.6 11.8-55.6 25.5-13.8 14.4-19.9 30.3-19.9 51.1.1 18.8 5.5 32.7 17.4 44.5 12.9 12.9 26.3 19.3 63.1 30.6 34.7 10.5 45.6 15.7 51.3 24.3 2.3 3.5 2.7 5.2 2.7 11.2 0 6-.4 7.9-2.8 11.8-4.9 8.5-13.5 13.1-27.5 14.8-14.9 1.9-38.6-2.2-54.9-9.6-22.1-10-40.8-5.7-56.7 13-5.6 6.5-6.2 5.2 5.9 13.3 16.7 11.3 41.3 21.6 63.2 26.5 13.4 3 49.6 3.3 61.3.5 33.3-7.8 53.9-25.8 62.1-54.2 1.9-6.7 2.3-10.3 2.3-22 0-12.1-.3-14.9-2.4-20.5-6.4-17.9-21.1-32.2-43.7-42.6-4.3-2-19.9-7.6-34.8-12.6-36.8-12.3-47.5-17.9-52-27.4-4-8.4-.1-20.8 8.3-26.4 13.4-8.9 31.6-9 59-.4 10.1 3.2 12.2 3.6 20.1 3.2 12.2-.4 20.9-4.7 30.9-15.2 10.2-10.8 10.3-11 4.5-14.7-19.3-12.4-49.7-22.5-74.9-24.9-12.3-1.1-15.5-1.1-26.9.2zM848 343v126h57V217h-57v126zM1175 343v126h58V217h-58v126z"/></svg></a>

<h3>Invision: Leiskat & taitto</h3>

0 comments on commit 29ae230

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.