Permalink
Browse files

Lisää sanoja sanastoon

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Feb 4, 2019
1 parent ef34732 commit 2fa83117b587a6078a13899aae24898584b6e058
Showing with 47 additions and 9 deletions.
  1. +47 −9 _pages/sanasto.md
@@ -9,30 +9,68 @@ permalink: >
published: true
post_date: 2018-10-03 13:41:45
---
Tämä osio sisältää devauksessa tai muuten vaan yleisesti käytettyjä sanoja tai sanontoja, joita olemme vuosien varrella käyttäneet. Näin puhut devaajaa! Tai dudea, nimittäin sanasto sisältää myös Dudelle tyypilliset lotkautukset.
Tämä osio sisältää devauksessa tai muuten vaan yleisesti käytettyjä sanoja tai sanontoja, joita olemme vuosien varrella käyttäneet. Näin puhut devaajaa! Tai <b>dudea</b>b>, nimittäin sanasto sisältää myös Dudelle tyypilliset lotkautukset.

Sanat ovat aakkosjärjestyksessä. Sanastoa täydennetään ajan kanssa.
Sanat ovat aakkosjärjestyksessä. Sanastoa täydennetään ajan kanssa. Saanko esitellä, Dude-suomi-Dude-sanakirja!

<h1 id="#e">E</h1>

<h4><i>endpoint, endpointti</i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>
<h4><i><a href="#endpoint" id="endpoint" class="text-anchor">endpoint, endpointti</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>

Rajapinnoissa (meidän tapauksessa esimerkiksi <a href="https://developer.wordpress.org/rest-api/">WP REST API</a> ja integrointeihin liittyvät) käytettävät kutsut, joiden avulla saadaan yksityiskohtaisempia tietoja hyödynnettyä. Esimerkiksi WP REST API:ssa artikkelit saadaan <code>posts</code> endpointilla (<a href="https://developer.wordpress.org/rest-api/reference/posts/#example-request">esimerkki</a>).

<h1 id="#d">D</h1>

<h4><i>devaus, devaaminen</i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">verbi</span></h4>
<h4><i><a href="#devaus" id="devaus" class="text-anchor">devaus, devaaminen</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">verbi</span></h4>

Web-kehitys, web-suunnittelu, koodaamista. <i>Devaaja</i> samalla logiikalla tarkoittaa koodaria, web-kehittäjää.

<h1 id="#i">I</h1>

<h4><i><a href="#inkkari" id="inkkari" class="text-anchor">inkkari</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>

Invision App, UI/UX/suunnitteluun/prototyyppaukseen tarkoitettu työkalu, jolla esitellään, kommentoidaan ja iteroidaan ulkoasuja asiakkaille ja työkavereille.

<h1 id="#k">K</h1>

<h4><i><a href="#kaleksi" id="kaleksi" class="text-anchor">kaleksi</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>

Tämän lisäksi kalja, kalima, olut, ölppä, ööländeri, pöllö-öljy ovat myös yleisiä Dudella käytettyjä nimityksiä.

<h4><i><a href="#keikäle" id="keikäle" class="text-anchor">keikäle</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>

SVG-maski, clip path, leiskassa oleellinen muotoja antava "suikale", kuvio tai viiva. Vektorigrafiikkaa.

<h4><i><a href="#käsienheiluttelija" id="käsienheiluttelija" class="text-anchor">käsienheiluttelija, kynyttäjä</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>

Konsultti, web-konsultti, SEO-konsultti, palvelumuotoilija. Alan ihmiset, jotka puhuvat paljon ja tekevät vähän.

<h1 id="#p">P</h1>

<h3><i>paita</i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>
<h3><i><a href="#paita" id="paita" class="text-anchor">paita</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>

Padding, eli sisäinen marginaali CSS:ssä. Katso myös <a href="#rauli"><i>rauli</i></a>.

<h1 id="#r">R</h1>

<h3><i><a href="#rauli" id="rauli" class="text-anchor">rauli</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>

Padding, eli sisäinen marginaali CSS:ssä. Katso myös <a href="#paita"><i>paita</i></a>.

<h3><i><a href="#roppoksi" id="roppoksi" class="text-anchor">roppoksi</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>

Dropbox, "droppi", tiedostonjakotyökalu.

<h3><i><a href="#rönttönen" id="rönttönen" class="text-anchor">rönttönen</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>

Entteri, enter-näppäin.

<h1 id="#s">S</h1>

<span id="paita"></span>Padding, eli sisäinen marginaali CSS:ssä. Katso myös <a href="#rauli"><i>rauli</i></a>.
<h3><i><a href="#stage" id="stage" class="text-anchor">stage, staging, stagetsu</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>

<h1 id="#p">R</h1>
Ympäristö, joka päätyy asiakkaalle siinä vaiheessa kun tekninen työstö on vielä kesken. Yleensä sisällönsyöttövaihe ennen julkaisua tai iteraatiokierrosten välissä. Sanotaan myös selkokielellä näyttöversioksi tai testiympäristöksi.

<h3><i>rauli</i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>
<h3><i><a href="#santtu" id="santtu" class="text-anchor">santtu, sandeli</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>

<span id="rauli"></span>Padding, eli sisäinen marginaali CSS:ssä. Katso myös <a href="#paita"><i>paita</i></a>.
Duden vakiojuoma Sohwissa vuodesta kivi, eli Sandels IV, suoraan pullosta. Sanotaan myös everstiksi.

0 comments on commit 2fa8311

Please sign in to comment.