Permalink
Browse files

Tietokannasta tarkennus

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Nov 7, 2018
1 parent 46ae030 commit 3a66a3f2d62de4fd0e09eefb9b823efa307f3b02
Showing with 5 additions and 3 deletions.
  1. +5 −3 _pages/projektin-aloitus.md
@@ -60,11 +60,13 @@ ACF_PRO_KEY=tässä_on_oikea_API_key
SENDGRID_API_KEY=tässä_on_oikea_API_key
IMAGIFY_API_KEY=tässä_on_oikea_API_key</code></pre>
3. Seuraavaksi haetaan riippuvuudet ajamalla projektin juuressa:
3. Jos <b>et käytä</b> gunshippiä vaan paikallista tietokantaa, avaa Sequel Pro, luo tyhjä tietokanta, sitten lataa työkaverilta saamasi tietokanta sisään valikosta File > Import.
4. Seuraavaksi haetaan riippuvuudet ajamalla projektin juuressa:
<pre class="language-bash"><code>composer install && npm install</code></pre>
4. Sitten asetetaan manuaalisesti <code>/etc/hosts</code> -tiedostoon projektin isäntärivi, jotta kehityspalvelin osaa yhdistää oikeaan projektiin, esimerkiksi suoraan komentoriviltä muokkaamalla <code>sudo nano /etc/hosts</code> ja antamalla oman pääkäyttäjän salasana. IP on Duden vagrant-koneella (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/marlin-vagrant">digitoimistodude/marlin-vagrant</a>) <code>10.1.2.4</code> ja Duden natiivilla macOS LEMPillä (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/macos-lemp-setup">digitoimistodude/macos-lemp-setup</a>) <code>127.0.0.1</code>. Tällöin lisää hosts tiedostoon viimeiselle riville seuraavasti (IP sen mukaan mitä käytät ja projektiosoite sen mukaan mikä on käytössä):
5. Sitten asetetaan manuaalisesti <code>/etc/hosts</code> -tiedostoon projektin isäntärivi, jotta kehityspalvelin osaa yhdistää oikeaan projektiin, esimerkiksi suoraan komentoriviltä muokkaamalla <code>sudo nano /etc/hosts</code> ja antamalla oman pääkäyttäjän salasana. IP on Duden vagrant-koneella (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/marlin-vagrant">digitoimistodude/marlin-vagrant</a>) <code>10.1.2.4</code> ja Duden natiivilla macOS LEMPillä (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/macos-lemp-setup">digitoimistodude/macos-lemp-setup</a>) <code>127.0.0.1</code>. Tällöin lisää hosts tiedostoon viimeiselle riville seuraavasti (IP sen mukaan mitä käytät ja projektiosoite sen mukaan mikä on käytössä):
<pre class="language-bash"><code>127.0.0.1 projektinnimi.test</code></pre>
@@ -84,7 +86,7 @@ Jos taas LEMP (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/macos
Huom. Ylläolevat tukeutuvat täysin siihen, että olet esimerkiksi noudattanut vagrant-boksimme asennusohjeita (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/marlin-vagrant">digitoimistodude/marlin-vagrant</a>) tai asentanut LEMP-web-palvelimemme oikeaoppisesti (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/macos-lemp-setup">digitoimistodude/macos-lemp-setup</a>) JA lisännyt myös aliakset <a href="https://github.com/digitoimistodude/macos-lemp-setup#post-install">tämän sivun pohjalta</a>.
5. Aseta mediakansio paikalleen Resilio Syncillä (olet saanut projektin aloittajalta linkin) projektikansion alle <code>media/</code> -hakemistoon.
6. Aseta mediakansio paikalleen Resilio Syncillä (olet saanut projektin aloittajalta linkin tai zip-tiedoston) projektikansion alle <code>media/</code> -hakemistoon.
Näin projektin kollaboraatio saa alkaa!

0 comments on commit 3a66a3f

Please sign in to comment.