Permalink
Browse files

Syncing _pages/git-open-source.md from WordPress at https://handbook.…

…dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
Timi Wahalahti
Timi Wahalahti committed Nov 21, 2017
1 parent b64389a commit 47ca8eb93bbfb5a5e2113d04e89fb0cbfa327cfd
Showing with 2 additions and 4 deletions.
  1. +2 −4 _pages/git-open-source.md
@@ -5,18 +5,16 @@ author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
https://handbook.dude.fi/wordpress-kehitys/git-open-source
http://handbook.dude.fi/wordpress-kehitys/git-open-source
published: true
post_date: 2017-08-04 15:01:06
---
Dude käyttää versionhallintaan gitiä, asiakasprojekteihin BitBucketia, julkisiin projekteihin GitHubia. Kaikki oleellinen koodi tulisi säilyttää git-repositoriossa, mutta arkaluontoiset tiedot kuten tunnukset .env-tiedostossa.

<b>Kaikki minkä voi, tulee julkaista open sourcena</b>, avoimena täysin julkisena <a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude">Duden GitHub-tilin alla</a>. Näitä voivat olla omat tekniikat, WordPress-teemat tai -lisäosat, joita voisi kuvitella muidenkin käyttävän. Asiakkaisiin suoraan liittyviä asioita ei tule missään nimessä laittaa GitHubiin.

<h3>Commit-viestit muutoksista</h3>

Commit-viestien tulee olla selkeitä ja kuvaavia. Massiivisia committeja tulisi välttää ja pyrkiä committaamaan sen sijaan jokainen toiminto erikseen. Pienetkin muutokset pitää committaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta vältytään konflikteilta. Edes keskeneräisyydellä ei ole väliä, ellei muutos ole menossa suoraan tuotantoon.

Committeja ei saa jättää jemmaan, vaan ne tulee pushata aina hyvissä ajoin, etenkin silloin kun kun tietää olevansa poissa ruudulta.
Committeja ei saa jättää jemmaan, vaan ne tulee pushata aina hyvissä ajoin, etenkin silloin kun kun tietää olevansa poissa ruudulta. Front-end ja back-end branchit tulee myös mergetä pääbranchiin työpäivän päätteeksi, etenkin projektin aktiivisessa kehitysvaiheessa ja suurempien muutosten jälkeen.

Muutoksia voi niputtaa samaan committiin, esimerkiksi "Improving readability", jossa voi olla useampi typografiamuutos samassa. Nyrkkisääntönä sopiva toimintovälin etappi, jossa saa käyttää maalaisjärkeä.

0 comments on commit 47ca8eb

Please sign in to comment.