Permalink
Browse files

Korjaa Spotify-linkit

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Aug 7, 2017
1 parent e505f6d commit 7345f8b709d555d7c7fb957e9a1599ec0882f963
Showing with 6 additions and 2 deletions.
  1. +6 −2 _pages/toimistotila.md
@@ -23,13 +23,17 @@ Toimiston kaiuttimista tulee soittaa asiakasystävällistä musiikkia (yleine

Tähän tarkoitukseen on luotu kaksi Spotify-soittolistaa:
<ul>
<li><a href="https://open.spotify.com/user/rolle-/playlist/0J11ocZ0b2OlVqc1pNOSdF2">DUDE OFFICE RADIO - Positiivista, asiakasystävällistä taustamusiikkia</a></li>
<li><a>DUDE INSTRUMENTALS – Palaverimusiikkia</a></li>
<li><a href="https://open.spotify.com/user/rolle-/playlist/0J11ocZ0b2OlVqc1pNOSdF">DUDE OFFICE RADIO - Positiivista, asiakasystävällistä taustamusiikkia</a></li>
<li><a href="https://open.spotify.com/user/rolle-/playlist/7pa8nmPlID8LbbRzkloG29">DUDE INSTRUMENTALS – Palaverimusiikkia</a></li>
<li><a href="https://open.spotify.com/user/rolle-/playlist/5fA771O0dGZC6503dBlQXU">DUDE OFFICE SFW - Menevää & kaikille sopivaa</a></li>
</ul>

Näitä soittolistoja tai vastaavia yleispäteviä olisi hyvä pyörittää ”normipäivinä”, jolloin asiakkaita/ihmisiä ramppaa toimistolla - jos suinkin mahdollista.

Musiikki ei saa missään nimessä häiritä asiakastapaamisia tai puheluita. Muissa tilanteissa musiikin kuuntelu on vapaata oman maun mukaan.Tähän poikkeuksena tilanne, jolloin tarjous on mennyt läpi, jolloin on soitettava Daft Punkin <i>Get Lucky</i>:

https://www.youtube.com/watch?v=5NV6Rdv1a3I

0 comments on commit 7345f8b

Please sign in to comment.