Permalink
Browse files

Työvaiheet oikeaan järjestykseen

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Nov 7, 2018
1 parent 23a7d42 commit 777fb8ccd777f161cf77b55b023579d766d5d625
Showing with 26 additions and 26 deletions.
  1. +26 −26 _pages/projektin-aloitus.md
@@ -37,11 +37,34 @@ Vaiheet:

1. Muut mukaan tulevat devaajat menevät <a href="http://bitbucket.org/digitoimistodudeoy/">Duden Bitbucketiin</a>, josta valitsevat aloitetun projektin kloonaavat projektin <b>Clone</b>-nappulan avulla <code>~/Projects</code> -hakemistoon (Terminalissa: <code>cd ~/Projects</code> ja sen jälkeen git clone <i>url</i>).

2. Seuraavaksi haetaan riippuvuudet ajamalla projektin juuressa:
2. Luo uusi tiedosto projektikansion alle nimeltä <code>.env</code> ja lisää sinne saamasi tiedot. Tyypillinen .env-tiedosto näyttää tältä:

<pre class="language-bash"><code>DB_NAME=tässä_on_oikea_tietokannan_nimi
DB_USER=tässä_on_oikea_käyttäjätunnus
DB_PASSWORD=tässä_on_oikea_salasana
DB_HOST=tässä_on_oikea_ip
WP_ENV=development
WP_HOME=http://projektinnimi.test
WP_SITEURL=http://projektinnimi.test/wp
AUTH_KEY='ts[h@+i#]w`Zj%$!*+N:b*K$re9;w*mQ:;Y76G@~wx?::9%j@~}i3dmz|Jcl{|'
SECURE_AUTH_KEY='gJ6.c|6+v~`s}0,^945V#uY]TXuW9gV&Po!SnCKJsB2fV-WlLd]629mm~8_;qXL'
LOGGED_IN_KEY='Eu`SWA<^2P_P:1?i|c=541(&QMYM3h[,B$L]az02%He@;c).e#08zEL&*;oGd/AF'
NONCE_KEY='@#p@/&A@jEJeGo|K}0fm`R8NcaQaA @??J:%97[|c>Gr>*eO[qFAe|$h|qhA?)z'
AUTH_SALT=':ov!]~U]=Jqjy.o#*EddJd*Qd,YD=D3~S{ZC%gn7QD*%y+MbwQf5U iX&69:QYP'
SECURE_AUTH_SALT='Ck(dq+!6vNHTF-U1xZt*IBAk.n)+4DH=Nl;4d5xyf4*LLy?8]sLsT@DO]iGOM$H}'
LOGGED_IN_SALT=']CR.^maG`L*oKL?3 qiTTXE2~)b2m>NPFBKhOKNE qSt1R K8+`nOu&Ea*,n6G2'
NONCE_SALT='?8|fjJSNs8=LwJt6dkWrY*.~(# +EpUC]TI,~}HhVzS*9@K$ =+H!{wOYeG>t}rd'

ACF_PRO_KEY=tässä_on_oikea_API_key
SENDGRID_API_KEY=tässä_on_oikea_API_key
IMAGIFY_API_KEY=tässä_on_oikea_API_key</code></pre>
3. Seuraavaksi haetaan riippuvuudet ajamalla projektin juuressa:
<pre class="language-bash"><code>composer install && npm install</code></pre>
3. Sitten asetetaan manuaalisesti <code>/etc/hosts</code> -tiedostoon projektin isäntärivi, jotta kehityspalvelin osaa yhdistää oikeaan projektiin, esimerkiksi suoraan komentoriviltä muokkaamalla <code>sudo nano /etc/hosts</code> ja antamalla oman pääkäyttäjän salasana. IP on Duden vagrant-koneella (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/marlin-vagrant">digitoimistodude/marlin-vagrant</a>) <code>10.1.2.4</code> ja Duden natiivilla macOS LEMPillä (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/macos-lemp-setup">digitoimistodude/macos-lemp-setup</a>) <code>127.0.0.1</code>. Tällöin lisää hosts tiedostoon viimeiselle riville seuraavasti (IP sen mukaan mitä käytät ja projektiosoite sen mukaan mikä on käytössä):
4. Sitten asetetaan manuaalisesti <code>/etc/hosts</code> -tiedostoon projektin isäntärivi, jotta kehityspalvelin osaa yhdistää oikeaan projektiin, esimerkiksi suoraan komentoriviltä muokkaamalla <code>sudo nano /etc/hosts</code> ja antamalla oman pääkäyttäjän salasana. IP on Duden vagrant-koneella (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/marlin-vagrant">digitoimistodude/marlin-vagrant</a>) <code>10.1.2.4</code> ja Duden natiivilla macOS LEMPillä (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/macos-lemp-setup">digitoimistodude/macos-lemp-setup</a>) <code>127.0.0.1</code>. Tällöin lisää hosts tiedostoon viimeiselle riville seuraavasti (IP sen mukaan mitä käytät ja projektiosoite sen mukaan mikä on käytössä):
<pre class="language-bash"><code>127.0.0.1 projektinnimi.test</code></pre>
@@ -61,30 +84,7 @@ Jos taas LEMP (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/macos
Huom. Ylläolevat tukeutuvat täysin siihen, että olet esimerkiksi noudattanut vagrant-boksimme asennusohjeita (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/marlin-vagrant">digitoimistodude/marlin-vagrant</a>) tai asentanut LEMP-web-palvelimemme oikeaoppisesti (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/macos-lemp-setup">digitoimistodude/macos-lemp-setup</a>) JA lisännyt myös aliakset <a href="https://github.com/digitoimistodude/macos-lemp-setup#post-install">tämän sivun pohjalta</a>.
4. Aseta mediakansio paikalleen Resilio Syncillä (olet saanut projektin aloittajalta linkin) projektikansion alle <code>media/</code> -hakemistoon.

5. Luo uusi tiedosto projektikansion alle nimeltä <code>.env</code> ja lisää sinne saamasi tiedot. Tyypillinen .env-tiedosto näyttää tältä:

<pre class="language-bash"><code>DB_NAME=tässä_on_oikea_tietokannan_nimi
DB_USER=tässä_on_oikea_käyttäjätunnus
DB_PASSWORD=tässä_on_oikea_salasana
DB_HOST=tässä_on_oikea_ip
WP_ENV=development
WP_HOME=http://projektinnimi.test
WP_SITEURL=http://projektinnimi.test/wp
AUTH_KEY='ts[h@+i#]w`Zj%$!*+N:b*K$re9;w*mQ:;Y76G@~wx?::9%j@~}i3dmz|Jcl{|'
SECURE_AUTH_KEY='gJ6.c|6+v~`s}0,^945V#uY]TXuW9gV&Po!SnCKJsB2fV-WlLd]629mm~8_;qXL'
LOGGED_IN_KEY='Eu`SWA<^2P_P:1?i|c=541(&QMYM3h[,B$L]az02%He@;c).e#08zEL&*;oGd/AF'
NONCE_KEY='@#p@/&A@jEJeGo|K}0fm`R8NcaQaA @??J:%97[|c>Gr>*eO[qFAe|$h|qhA?)z'
AUTH_SALT=':ov!]~U]=Jqjy.o#*EddJd*Qd,YD=D3~S{ZC%gn7QD*%y+MbwQf5U iX&69:QYP'
SECURE_AUTH_SALT='Ck(dq+!6vNHTF-U1xZt*IBAk.n)+4DH=Nl;4d5xyf4*LLy?8]sLsT@DO]iGOM$H}'
LOGGED_IN_SALT=']CR.^maG`L*oKL?3 qiTTXE2~)b2m>NPFBKhOKNE qSt1R K8+`nOu&Ea*,n6G2'
NONCE_SALT='?8|fjJSNs8=LwJt6dkWrY*.~(# +EpUC]TI,~}HhVzS*9@K$ =+H!{wOYeG>t}rd'

ACF_PRO_KEY=tässä_on_oikea_API_key
SENDGRID_API_KEY=tässä_on_oikea_API_key
IMAGIFY_API_KEY=tässä_on_oikea_API_key</code></pre>
5. Aseta mediakansio paikalleen Resilio Syncillä (olet saanut projektin aloittajalta linkin) projektikansion alle <code>media/</code> -hakemistoon.
Näin projektin kollaboraatio saa alkaa!

0 comments on commit 777fb8c

Please sign in to comment.